Producţia globală agricolă în anul 2015

Producţia globală agricolă în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2015, conform estimărilor preliminare, a marcat 86,2% faţă de anul 2014. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,6%, producţia animalieră fiind în creştere cu 2,2%.

Indicii volumului producţiei agricole în a. 2007–2015,
  (în % faţă de anul precedent)

Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

Producţia,
   mii tone

Producţia agricolăîn a. 2015în % faţă de 20141,2

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2015 faţă de 20141, %

2013

2014

20151

Total producţia agricolă

x

x

x

86,2

-13,8

Producţia vegetală

x

x

x

77,4

-14,6

din care pe  principalele tipuri:

cereale şi leguminoase boabe – total3

2681

2922

2198

74,8

-5,9

              din care: grîu3

1009

1102

920

83,5

-1,4

                        porumb pentru boabe

1419

1556

1070

68,4

-3,9

floarea soarelui3

504

547

483

88,1

-1,0

sfeclă de zahăr3

1009

1356

536

39,5

-1,7

tutun

2,2

1,4

1,2

88,2

0,0

soia

65

109

48

43,8

-1,1

rapiţă

43

68

16

23,7

-1,0

cartofi

239

268

158

59,0

-1,5

legume – total

292

327

244

76,0

-1,7

fructe, nuci şi pomuşoare – total

422

497

484

104,5

   0,2

struguri

613

594

598

100,1

0,0

Producţia animalieră

x

x

x

102,2

0,8

    din care pe principalele tipuri:

vite şi păsări (în masă vie)

164

176

186

105,6

1,2

lapte

527

525

518

98,6

-0,1

ouă (mil. buc.)

624

645

598

91,9

-0,3

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2015 faţă de anul 2014 indică, că o influenţă negativă mai semnificativă a avut-o descreşterea producţiei de rapiţă (cu 76,3%), sfeclă de zahăr (cu 60,5%), soia (cu 56,2%), cartofi (cu 41,0%), cereale şi leguminoase boabe (cu 25,2%), legume (cu 24,0%) şi floarea soarelui (cu 11,9%), care a generat micşorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 1,0%, cu 1,7%, cu 1,1%, cu 1,5%, cu 5,9%, cu 1,7% şi cu 1,0%.

În anul 2015 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 58% (în anul 2014 – 65%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 20,4% (23,4%), culturi tehnice – 11,7% (14,9%), cartofi – 2,6% (3,7%), legume – 6,3% (7,2%), fructe, nuci şi pomuşoare – 6,5% (5,4%), struguri – 7,0% (6,1%). Producţiei animalieră i-a revenit 42% (în anul 2014 – 35%), din care de vite şi păsări – 26,0% (21,2%), lapte – 10,7% (9,4%), ouă – 3,4% (3,2%). Descreşterea producţiei vegetale (şi respectiv a ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2015 faţă de anul precedent a fost generată de micşorarea roadei medii la majoritatea culturilor agricole (cu excepţia strugurilor şi fructelor sîmburoase), ca impact a condiţiilor climaterice extrem de nefavorabile (secetei). Astfel, producţia medie la un hectar de soia a scăzut cu 65%, de sfeclă de zahăr - cu 50%, de cartofi – cu 39%, de porumb – cu 34%, de rapiţă – cu 20%, de grîu – cu 16%, de legume de cîmp – cu 13%.

Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 2,2% a avut loc îndeosebi datorită majorării volumului producţiei de vite şi păsări în masă vie cu 5,6%, totodată, producţia de ouă şi de lapte s-a diminuat, respectiv, cu 8,1% şi cu 1,4%.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 37% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 16% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 47% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animaliere în aceste gospodării (circa 72% din total producţia zootehnică pe ţară).

În anul 2015 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr şi rapiţă – a cîte 93%, tutun – 80%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) şi soia – a cîte 75%, floarea soarelui – 72%. Totodată, 86% din volumul total de cartofi şi legume, 77% de struguri, 75% de porumb pentru boabe, 96% de lapte, 63% de vite şi păsări în masă vie şi ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

Note:

1 Conform estimărilor preliminare.
2 Reieşind  din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile.
3 În masă după finisare.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER