Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2019

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globalăagricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2019, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 5235,3 mil. lei, constituind 95,8% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2018. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 8,8% și a producţiei animaliere - cu 3,2%.
 
Fitotehnie. Pentru roada anului 2019 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1512,0 mii ha sau cu 27,1 mii ha (cu 1,8%) mai puțin faţă de anul 2018. 
 
Tabelul 1. Suprafețele însămînțate cu culturi agricole și structura lor, în gospodăriile de toate categoriile
 

 

2019

Structura, %

mii ha

în % faţă de 2018

2018

2019

Suprafaţa însămînţată – total

1512,0

98,2

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

948,7

97,6

63,1

62,7

din acestea:

 

 

 

 

grîu de toamnă şi primăvară

351,2

94,4

24,2

23,2

orz de toamnă şi primăvară

53,0

81,3

4,2

3,5

porumb pentru boabe

492,1

100,4

31,8

32,5

leguminoase pentru boabe

39,7

96,7

2,7

2,6

Culturi tehnice – total

453,8

98,5

29,9

30,0

din acestea:

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

15,0

74,4

1,3

1,0

floarea-soarelui

356,0

98,3

23,5

23,5

tutun

0,3

82,0

0,0

0,0

soia

38,5

137,2

1,8

2,5

rapiţă de toamnă

36,2

84,6

2,8

2,4

Cartofi, legume şi bostănoase – total

64,5

120,7

3,5

4,3

din acestea:

 

 

 

 

cartofi

18,0

94,9

1,2

1,2

legume de cîmp

36,6

128,9

1,8

2,4

culturi bostănoase

8,3

155,2

0,3

0,5

Culturi pentru nutreţ – total

45,0

84,3

3,5

3,0

din acestea:

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

3,1

73,6

0,3

0,2

ierburi perene

39,0

87,9

2,9

2,6

  
Structura suprafeţelor însămînţate cu culturi agricole după categorii de producători indică, că cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole, cărora le revin 821,4 mii ha sau 54,3% din toată suprafaţa însămînţată a ţării, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) le revin 410,9 mii ha sau 27,2%, iar gospodăriilor populaţiei – 279,7 mii ha sau 18,5%.
 
În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămînţate cu rapiţă de toamnă (90,3% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), sfeclă de zahăr (89,5%), porumb pentru siloz și masă verde (87,6%), tutun (82,7%), orz (76,2%), grîu (75,4%), floarea soarelui (70,1%), soia (54,2%). În gospodăriile ţărăneşti (de fermier)1 sunt concentrate 57,1% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare, iar în gospodăriile populaţiei –89,1% din suprafeţele sădite cu cartofi și 80,4% – din suprafeţele plantate cu legume de cîmp.
 
Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-iunie 2019

total

în % faţă de ianuarie-iunie20182

ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

83,4

96,9

100,0

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

42,5

100,6

51,0

 

gospodăriile populaţiei

40,9

93,4

49,0

 

Lapte – total, mii tone

187,2

92,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

11,8

102,5

6,3

 

gospodăriile populaţiei

175,4

91,9

93,7

 

Ouă - total, mil. buc.

354,9

107,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

157,4

103,4

44,3

 

gospodăriile populaţiei

197,5

111,3

55,7

 

 
În ianuarie-iunie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată micşorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 3,1%, care a fost influenţată de scăderea producţiei în gospodăriile populației cu 6,6%. În întreprinderile agricole producerea vitelor şi păsărilor a crescut cu 0,6%.
  
Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,5%, drept urmare a micşorării acesteia în gospodăriile populației cu 8,1%. Totodată, în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 2,5%.
  
Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 7,5% în rezultatul măririi producţiei de ouă în gospodăriile populației cu 11,3% şi în întreprinderile agricole cu 3,4%.
 
La 1 iulie 2019 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepţia efectivului de bovine şi porcine în întreprinderile agricole, în care efectivul s-a mărit. 
 
Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii
 


 

La 1iulie 2019

Ponderea
(în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 iulie 2018

Bovine – total

142,3

87,5

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

17,8

103,3

12,5

gospodăriile populaţiei

124,5

85,6

87,5

 din ele vaci – total

94,2

85,5

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

5,1

95,7

5,4

gospodăriile populaţiei

89,1

84,9

94,6

Porcine – total

419,3

97,2

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

218,4

107,2

52,1

gospodăriile populaţiei

200,9

88,2

47,9

Ovine şi caprine – total

756,7

93,8

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

24,4

86,7

3,2

gospodăriile populaţiei

732,3

94,0

96,8

Păsări (întreprinderile agricole3

5109,4

100,0

x

În ianuarie-iunie 2019 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de ovine şi caprine, nivelul mortalităţii a constituit 1,9% (în ianuarie-iunie 2018 – 2,9%). Totodată, a crescut nivelul mortalităţii bovinelor, care a constituit 1,1% (în ianuarie-iunie 2018 – 0,8%) şi a porcinelor – 9,8% (9,5%).

Note:

1 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate şi persoanele, care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit
2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile
3 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale sau ferme

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 

2020 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti indicatori întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER