Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2019

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globalăagricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2019, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 24141 mil. lei, constituind 103,2% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2018. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 7,4%, iar producția animală a scăzut cu 4,9%.

Fitotehnie. Conform datelor preliminare la situația din 1 octombrie 2019, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (în greutate după finisare) în gospodăriile de toate categoriile a constituit 2094 mii tone (cu 8,2% mai mult faţă de perioada similară a anului precedent), din care: recolta porumbului a constituit 731,5 mii tone (cu 37,7% mai mult); leguminoaselor boabe - 57,2 mii tone (cu 25,5% mai mult); grîului - 1129,3 mii tone (cu 2,9% mai puțin); orzului – 167,3 mii tone (cu 4,6% mai puțin).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari1) indică majorarea recoltei medii pe majoritatea culturilor agricole principale.

Tabelul 1. Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)1 în ianuarie-septembrie 2019

Chintale la 1 hectar

2019 în % faţă de 2018

Cereale şi leguminoase boabe - total1

33,3

108,5

din care:

grîu de toamnă şi primăvară2

32,7

104,1

orz de toamnă şi primăvară2

32,1

116,3

porumb pentru boabe

43,0

78,0

leguminoase boabe – total

20,7

159,2

Floarea soarelui2

23,7

108,7

Sfeclă de zahăr2

382,3

93,7

Rapiță2

20,4

102,0

Soia

18,4

78,6

Cartofi

163,9

108,3

Legume de cîmp

91,4

115,0

Fructe sămînţoase

140,3

96,1

Fructe sîmburoase

70,4

101,3

Struguri - total

71,3

82,4

Zootehnie. În ianuarie-septembrie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată micşorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 5,1%, și producţiei de lapte cu 9,3% în rezultatul scăderii efectivului mediu de animale și păsări în gospodăriile populației.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 9,0% în rezultatul majorării producţiei de ouă atît în întreprinderile agricole cu 10,8%, cât şi în gospodăriile populației cu 7,7%.

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-septembrie 2019

 

total

în % faţă de ianuarie-septembrie 2018 (expresie naturală)

în % faţă de ianuarie-septembrie 2018 (prețuri comparabile)

 

Producţia animalieră – total

x

x

95,1

 

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

145,6

95,2

94,9

 

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

63,3

100,0

99,8

gospodăriile populaţiei

82,3

91,9

91,6

Lapte – total, mii tone

309,8

90,5

90,7

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

17,8

103,6

103,4

gospodăriile populaţiei

292,0

89,8

90,1

Ouă - total, mil. bucăți

587,4

108,7

109,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

248,8

110,2

110,8

gospodăriile populaţiei

338,6

107,7

107,7

La 1 octombrie 2019 faţă de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, drept urmare a micşorării acestora în gospodăriile populaţiei. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul porcinelor a crescut cu 8,0%, ovinelor și caprinelor - cu 6,9%, iar efectivul bovinelor și păsărilor s-a micșorat, respectiv, cu 1,1% și cu 10,4%.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 octombrie 2019

Ponderea (în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 octombrie 2018

Bovine – total

136,4

85,1

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

18,0

98,9

13,2

 

gospodăriile populaţiei

118,4

83,4

86,8

 

 din ele vaci – total

91,8

86,1

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

5,0

100,3

5,4

 

gospodăriile populaţiei

86,8

85,4

94,6

 

Porcine – total

421,6

98,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

222,9

108,0

52,9

 

gospodăriile populaţiei

198,7

88,7

47,1

 

Ovine şi caprine – total

767,9

90,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

28,6

106,9

3,7

 

gospodăriile populaţiei

739,3

89,9

96,3

 

Păsări (întreprinderile agricole3)

4622,9

89,6

x

 

În ianuarie-septembrie 2019 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de ovine şi caprine, nivelul mortalităţii a constituit 2,0% (în ianuarie-septembrie 2018 – 3,6%) şi a porcinelor – 10,9% (în ianuarie-septembrie 2018 – 11,0%).Totodată, a crescut nivelul mortalităţii bovinelor, care a constituit 1,2% (în ianuarie-septembrie 2018 – 0,9%).

 

Note:

1 Gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste.
2 În masă după finisare.
3 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale sau ferme.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

2020 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti indicatori întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER