Despre

Sursa de date este Banca Națională a Moldovei (BNM). BNM colectează datele cu privire la ofertele de vânzare a bunurilor imobile de pe platformele largi de listare. Colectarea datelor se efectuează de două ori pe lună, iar datele pentru ponderile de agregare sunt oferite de către Departamentul Cadastru la finele fiecărui an.

Actualmente, acoperirea Indicele prețului imobilului rezidențial (RPPI) este limitată la mun. Chișinău. Totodată, indicele reflectă evoluțiile din cadrul pieței primare (bunuri imobile tranzacționate pentru prima dată) și pieței secundare (bunuri imobile deja existente pe piață). Subindicii pentru piața primară și piața secundară sunt agregați prin ponderarea în baza datelor privind numărul de tranzacții oferite de către Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice.

Indicele RPPI este calculat cu periodicitate trimestrială, în baza datelor pentru bunurile imobile care au fost puse la vânzare pe parcursul trimestrului corespunzător. Ponderile de agregare sunt actualizate anual și reprezintă media numărului total de tranzacții pentru anul respectiv.

Indicele RPPI agregat este diseminat împreună cu subindicii aferenți pieței primare și pieței secundare. Publicarea indicelui RPPI se efectuează trimestrial, pe parcursul următorului trimestru după trimestrul de gestiune.

Calendarul de diseminare a RPPI este disponibil pe pagina oficială a BNM.

 

Vezi mai mult