Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, ediția 2020

În contextul primului Raportul Voluntar Național (VNR) 2020, prezentat de Republica Moldova în anul 2020, Biroul Național de Statistică, în calitate de coordonator al sistemului statistic național, a elaborat anexa la raport care include setul fundamental de indicatori statistici utilizați pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova. 

Selectarea indicatorilor pentru această publicație a fost ghidată de relevanța națională și corespunderea cu lista globală a indicatorilor ODD, precum și de utilizarea pentru Raportul Voluntar Național, disponibilitatea datelor de serii temporale și dimensiunile necesare de dezagregare. În plus, este prezentată performanța (tendința) indicatorilor ODD. Toți indicatorii relativi sunt calculați cu aplicarea populației cu reședință obișnuită, cu excepția unor indicatori marcați cu asterisc pentru care a fost utilizată populația stabilă.

Versiune electronică

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER