Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 20241,2

Biroul Național de Statistică informează că, în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură, potrivit opiniei managerilor, în trimestrul II 2024 se estimează:
  • relativă stabilitate a veniturilor din vânzări și a numărului de salariați;
  • creștere moderată a activității economice și a prețurilor produselor și mărfurilor, în special în industria prelucrătoare.

Tabelul 1. Tendințe ale activității economice pe genuri de activitate, în trimestrul II 2024 (%)

 

Industria prelucrătoare

Construcții

Comerț cu amănuntul și servicii

Total

Situația economică

+16

+2

+5

+7

Veniturile din vânzări

+18 ↑

+1

+3

+5

Numărul de salariați

+3

-5

-3

-2

Prețurile

+11

+4

+7

+8

Descarcă datele în format. xlsx

Tendințe în evoluția activității economice pe genuri de activitate3

Industria prelucrătoare

Managerii din industria prelucrătoare estimează pentru trimestrul II 2024 creștere a situației economice (sold conjunctural +16%) și a veniturilor din vânzări (sold conjunctural +18%); relativă stabilitate a numărului de salariați (soldul conjunctural +3%); creștere moderată a prețurilor produselor industriale (sold conjunctural +11%).

Construcții

Conform opiniei managerilor, în activitatea de construcții în trimestrul II 2024 va fi o relativă stabilitate: a situației economice (sold conjunctural +2%); a veniturilor din vânzări (soldul conjunctural +1%); a numărului de salariați (soldul conjunctural -5%) și a prețurilor lucrărilor de construcții (sold conjunctural +4%).

Comerț cu amănuntul și servicii

În sectorul comerț cu amănuntul și servicii pentru trimestrul II 2024 se estimează o relativă stabilitate: a situației economice (sold conjunctural +5%), a veniturilor din vânzări (sold conjunctural +3%), precum și a numărului de salariați (sold conjunctural -3%); creștere moderată a prețurilor de vânzare (sold conjunctural +7%).

Tendințe în evoluția activității economice pe clase de mărime4

Managerii întreprinderilor mari (cu numărul de 250 și peste salariați) estimează pentru trimestrul II 2024

creștere a activității economice (sold conjunctural +20%) și a veniturilor din vânzări (sold conjunctural +23%); relativă stabiliate a numărului de salariați (sold conjunctural +3%) și a prețurilor de vânzare (sold conjunctural -1%).

În același timp, managerii întreprinderilor mijlocii (cu numărul de la 50 până la 249 salariați inclusiv) estimează pentru trimestrul II 2024 creștere a activității economice (sold conjunctural +20%) și a veniturilor din vânzări (sold conjunctural +17%); relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +2%) și a prețurilor de vânzare (sold conjunctural +3%).

Managerii întreprinderilor mici (cu numărul de la 10 până la 49 salariați inclusiv) estimează pentru trimestrul II 2024 o creștere moderată: a activității economice (sold conjunctural +12%), a veniturilor din vânzări (sold conjunctural +10%) și a prețurilor de vânzare (sold conjunctural +10%); relativă stabiliate a numărului de salariați (sold conjunctural +3%).

Totodată, managerii întreprinderilor micro (cu numărul salariaților până la 9 persoane) se așteaptă în trimestrul II 2024 la o relativă stabilitate: a activității economice (sold conjunctural +2%), a veniturilor din vânzări (sold conjunctural +1%) și a numărului de salariați (sold conjunctural -5%); creștere moderată a prețurilor de vânzare (sold conjunctural +7%).

Tabelul 2. Tendințe ale activității economice, pe clase de mărime, în trimestrul II 2024 (%)

`

Situația economică

Veniturile din vânzări

Numărul de salariați

Prețurile

 
 

Total

+7

+5→

-2

+8

 

0-9 salariați

+2

+1 →

-5

+7

 

10-49 salariați

+12

+10

+3

+10

 

50-249 salariați

+20

+17 ↑

+2

+3

 

250 si peste salariați

+20 ↑

+23

+3

-1→

 

Descarcă datele în format. xlsx

În trimestrul I 2024 din total respondenți 61,0% s-au confruntat cu limitări în activitatea economică. Principala cauză de limitare a activității economice este cererea pe piață insuficientă (raportată de 30,4% din respondenți). De asemenea, activitatea întreprinderilor este influențată negativ de lipsa forței de munca calificate (22,4%), probleme financiare (20,6%), consecințele crizei provocate de războiul din Ucraina (14,3%).

Descarcă datele în format. xlsx

Precizări metodologice

Rezultatele prezentate în comunicat au fost obținute prin intermediul anchetelor de conjunctură a entităților din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii, care reflectă estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendințele de evoluție ale activității economice pe termen scurt.

Anchetele de conjunctură sunt anchete calitative, al căror obiectiv este anticiparea evoluțiilor viitoare ale economiei și a punctelor de cotitură în activitatea economică. Particularitatea anchetelor de conjunctură o constituie faptul că, în loc de cifre exacte, răspunsul obișnuit îl constituie o apreciere a respondentului. Aceste anchete sunt complementare anchetelor statistice cantitative, de care diferă prin metodă şi utilizare.

Estimările cu privire la tendințele de evoluție sunt prezentate față de trimestrul precedent (în cazul dat trimestrul II 2024 față de trimestrul I 2024). Ancheta a fost realizată pe bază de sondaj și este reprezentativă la nivel de secțiune conform CAEM-2.

Răspunsurile primite de la managerii întreprinderilor din eșantionul supus cercetării statistice sunt prezentate sub forma unui sold conjunctural.

Soldul conjunctural indică percepția managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creșterii sau scăderii efective a oricărui indicator statistic produs de Biroul Național de Statistică. Soldul conjunctural este obținut ca diferență între ponderea (în procente) a managerilor care au ales varianta pozitivă (în creștere) a fenomenului și ponderea celor care au indicat varianta negativă (în descreștere). Soldurile conjuncturale sunt calculate pe baza datelor prelucrate şi agregate la nivel de secțiune conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2) și pe clasă de mărime a entităților.

Au fost convenite (stabilite) următoarele praguri de interpretare a soldurilor conjuncturale:

  • până la ± 5%: relativă stabilitate (marcată în tabel cu semnul „” );
  • de la ± 6% până la ±15%: creștere moderată „↗”), respectiv scădere moderată („”);
  • de la ±16% până la ± 40%: creștere (”), respectiv scădere („);
  • peste ±40% : creștere accentuată („↑↑) , respectiv scădere accentuată („↓↓).

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Rezultatele prezentate în comunicat au fost obținute prin intermediul anchetelor de conjunctură a entităților din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii, care reflectă estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendințele de evoluție ale activității economice pe termen scurt.
Pentru mai multe detalii vedeți Precizările metodologice prezentate mai sus.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 Clase de mărime stabilite în conformitate cu Legea 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii

Informații relevante:

Referințe utile privind ancheta de conjunctura :

2024 economie

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER