Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-aprilie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-aprilie 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna aprilie 2021cu transportul public au fost transportați 4,8 pasageri, de 5,1 ori mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna aprilie anul trecut față de luna respectivă a anului 2019 de peste 9,3 ori. Creșterea în aprilie 2021 față de aprilie 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier cu 3,8 milioane pasageri sau de 5,3 ori, și cu transportul aerian – cu 30,8 mii pasageri (de 5,6 ori). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 201,0 milioane pasageri-km, sau de 6,7 ori mai mult comparativ cu luna aprilie 2020, pe fundalul reducerii de 14,9 ori a indicatorului în cauză în luna aprilie anul trecut față de luna respectivă a anului 2019.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021cu transportul public au fost transportați 19,3 milioane pasageri, cu 6,9% mai puţin față de aceeasi perioadă din anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 779,3 milioane pasageri-km, fiind în descreştere cu 21,5% comparativ cu ianuarie-aprilie 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 98,0% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv 1,0% și 0,6%.

Comparativ cu ianuarie-aprilie 2020, se atestă o scădere în transportul aerian de pasageri (-39,0%), feroviar (-32,5%) și rutier (-6,4%). Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+81,0%), care, deținând o pondere nesemnificativă (de circa 0,4%) în structura numărului de pasageri transportați, nu a influențat tendința generală.

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor înianuarie-aprilie 2021,
pe moduri de transport public

 

Aprilie
 2021

În % față de:

Ianuarie- aprilie 2021

În % față de ianuarie-aprilie 2020

aprilie
2020

aprilie
2019

Pasageri transportaţi, mii pasageri

4 843,3

510,0

54,5

19 344,8

93,1

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

44,3

119,7

32,7

185,0

67,5

rutier (autobuze şi microbuze)

4 737,6

531,8

54,8

18 962,3

93,6

fluvial

23,9

158,3

217,3

76,2

181,0

aerian

37,5

559,7

36,2

121,3

61,0

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

201,0

668,1

44,7

779,3

78,5

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

1,6

120,0

21,7

6,9

51,7

rutier (autobuze şi microbuze)

129,7

825,1

45,4

542,1

82,9

fluvial

0,05

158,3

217,3

0,2

181,0

aerian

69,6

537,0

44,5

230,1

70,7

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021,cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 19,0 milioane pasageri, cu 6,4% mai puțin, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 51,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,7%, Nord – 16,8%, Sud – 8,7% și UTA Găgăuzia – 2,6%.

În luna aprilie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat circa 1,5 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2020 cu 44,9%. În luna aprilie 2021, față de aprilie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul aerian (+82,2%), rutier3 (+54,1%), fluvial (+48,3%) şi feroviar (+2,7%). Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 405,8 milioane tone-km, fiind în creştere cu 30,2%, comparativ cu luna aprilie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 4,6 milioane tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în ianuarie-aprilie 2020 cu 0,7%. Parcursul mărfurilor a totalizat 1439,4 milioane tone-km, cu 2,3% mai puțin comparativ cu aceeasi perioadă din anul 2020.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport
 în ianuarie-aprilie 2021, pe moduri de transport

 

Aprilie
 2021

În % față de:

Ianuarie- aprilie
2021

În % față de ianuarie-aprilie 2020

aprilie
2020

aprilie
 2019

Mărfuri transportate, mii tone

1 521,0

144,9

95,7

4 618,0

99,3

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

191,2

102,7

45,2

734,5

65,4

rutier3

1 303,3

154,1

112,8

3 809,4

109,3

fluvial

26,4

148,3

242,2

73,7

169,4

aerian

0,1

182,2

99,7

0,4

117,1

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

405,8

130,2

91,9

1 439,4

97,7

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

28,7

69,1

31,5

118,1

44,5

rutier3

376,9

139,6

107,5

1 320,8

109,4

fluvial

0,05

148,3

242,2

0,2

169,4

aerian

0,1

210,8

132,9

0,3

91,3

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în stuctura mărfurilor transportate (82,5%), au transportat 3,8 milioane tone de mărfuri, cu 9,3% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (50,8%), regiunile de dezvoltare Centru (29,1%), Nord (12,6%), Sud (5,2%) și UTA Găgăuzia (2,3%).

În ianuarie-aprilie 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 15,9% în stuctura mărfurilor transportate, au fost transportate 734,5 mii tone de mărfuri, sau cu 34,6% mai puțin faţă de ianuarie-aprilie 2020.

 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

 
Persoană de contact:
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

2021 autobuze cifre date indicatori întreprinderile de transport marfuri mărfuri încărcate mărfuri transportate microbuz mijloace de transport moduri de transport moldova parcursul mărfurilor parcursul pasagerilor pasageri pasageri transportați statistica statistici transport transport public transportul aerian transportul feroviar transportul fluvial transportul rutier volumul de mărfuri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER