RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2010
15.06.2010
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2010

Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1237,6 lei, fiind în creştere cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 41,1% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul I 2009 cu 3,2 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Veniturile din prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 16,8% sau cu 1,6 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Veniturile din activitatea individuală agricolă au înregistrat o pondere de  12,0% (+3,0 p.p.), iar cele din activitatea individuală non-agricolă - 5,9% (-1,1 p. p.). O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 18,3% sau cu 1,6 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul I al anului 2009.

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 551,5 lei sau cu 54,8% mai mari decît ale populaţiei din mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 54,7% (58,3% în trimestrul I 2009), iar prestaţiile sociale au constituit 13,8% (12,0% în trimestrul I 2009) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (25,9%), dar contribuţia acesteia este de 2 ori mai mică decît în mediul urban. Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 23,8% din totalul veniturilor disponibile. Cea mai mare parte a veniturilor din activitatea agricolă este reprezentată de contravaloarea consumului de produse alimentare din gospodăria auxiliară (91,5%).

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 24,0% faţă de 21,0% în mediul urban. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, acestea au contribuit la formarea veniturilor cu 20,2%, faţă de 13,8% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile predominante sînt veniturile băneşti, cărora în trimestrul I 2010 le revine 84,8%, iar celor în natură – 15,2%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1049,0 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 188,6 lei (vezi anexa, tabelul 1).

Veniturile băneşti constituie 95,0% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora în total venituri disponibile a fost de 73,4% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2010 au constituit în medie pe o persoană 1306,7 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 16,7% (vezi anexa, tabelul 4).

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 42,8% (cu 2,7 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul I al anului 2009). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 15,9% din cheltuielile totale de consum (+ 0,6 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,3% (- 2,6 p.p). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (6,5% faţă de 7,1% faţă de trimestrul I 2009), comunicaţii (4,8% faţă de 5,3%), transport (4,5%), dotarea locuinţei (3,7% faţă de 3,8%), învăţămînt (1,3% faţă de 0,6%), etc.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat în medie 38,1% din cheltuielile lunare de consum (37,6% în trimestrul I 2009), iar în rural – 48,0% (43,2%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru servicii de întreţinerea locuinţei (17,0% faţă de 14,6% în mediul rural), servicii de comunicaţii (5,6% faţă de 4,0%), transport (5,5% faţă de 3,3%), servicii de recreere şi cultură (2,2% faţă de 0,4%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (4,1% faţă de 0,8%).

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 1629,1 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 554,1 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural. În structura cheltuielilor totale de consum, predomină cheltuielile băneşti – 85,6%, celor în natură le revine respectiv 14,4% (vezi anexa, tabelul 4-6).

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 4,8% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură constituie în medie 24,8% din total cheltuieli de consum, dat fiind disponibilităţii produselor agroalimentare proprii pentru consumul curent al gospodăriei.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24541 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran