RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2012
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2012
21.06.2013
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20121,2

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 49,4 mii întreprinderi, sau cu 2,1 mii întreprinderi (cu 4,4%) mai mult faţă de anul 2011. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5 % din numărul total de întreprinderi.

Evoluţia numărului ÎMM în anii 2008 – 2012 se prezintă astfel:

Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 300,2 mii persoane, deţinînd 57,7% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 73057,0 mil. lei sau 34,5% din venituri din vînzări în total pe economie.

Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2012 pe principalii indicatori se prezintă astfel:

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2008 – 2012 se caracterizează prin următorii indicatori:

Anii

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

anul 2008

42,1

41,1

97,6

572,1

328,1

57,3

175058,4

64984,1

37,1

anul 2009

44,6

43,7

97,8

539,2

316,2

58,7

146447,0

57480,0

39,2

anul 2010

46,7

45,6

97,7

526,2

309,4

58,8

177503,2

65263,2

36,8

anul 2011

48,5

47,3

97,5

510,2

294,2

57,7

207676,8

71887,6

34,6

anul 2012

50,7

49,4

97,5

519,9

300,2

57,7

211759,3

73057,0

34,5

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică asupra diminuării dimensiunii medii a întreprinderilor din sectorul dat. Veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2012 a constituit 1478 mii lei sau cu 41 mii lei (cu 2,7%) mai puţin faţă de anul 2011. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie la un salariat constituie 243,3 mii lei sau cu 1,0 mii lei (cu 0,4%) mai puţin faţă de anul 2011. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2012 a constituit 6 persoane, fiind la nivelul anului 2011.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2012 circa 20,0 mii întreprinderi, sau 40,5% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,9 mii de ÎMM sau 9,8% din totalul ÎMM.

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

2011

2012

2012 în % faţă de 2011

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

47,3

97,5

100

49,4

97,5

100

104,4

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

2,4

97,4

5,1

2,5

97,6

5,0

104,2

Industria prelucrătoare

4,8

95,9

10,2

4,9

95,8

9,8

102,1

Energie electrică, gaze şi apa

0,2

84,4

0,4

0,2

86,8

0,5

100,0

Construcţii

2,6

97,0

5,5

2,7

96,9

5,5

103,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

19,4

97,7

41,0

20,0

97,8

40,5

103,1

Hoteluri şi restaurante

1,5

99,2

3,2

1,7

99,4

3,4

113,3

Transporturi şi comunicaţii

3,2

98,0

6,8

3,3

98,1

6,7

103,1

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

7,9

98,4

16,6

8,5

98,4

17,2

107,6

Alte activităţi

5,4

97,1

11,3

5,7

97,1

11,5

105,6

Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

anul 2011

anul 2012

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM,%

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

207676,8

71887,6

34,6

100,0

211759,3

73057,0

34,5

100,0

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

8307,8

5613,5

67,6

7,8

7257,6

4930,3

67,9

6,7

Industria prelucrătoare

31203,6

9316,4

29,9

13,0

33265,7

9522,8

28,6

13,0

Energie electrică, gaze şi apa

19995,8

258,7

1,3

0,4

22355,2

261,8

1,2

0,4

Construcţii

9144,7

5555,2

60,7

7,7

8439,8

5349,9

63,4

7,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

97530,5

35319,2

36,2

49,1

98590,9

36299,0

36,8

49,7

Hoteluri şi restaurante

1602,8

1115,6

69,6

1,6

1830,5

1365,8

74,6

1,9

Transporturi şi comunicaţii

19881,6

6464,9

32,5

9,0

19423,7

6885,1

35,4

9,4

Tranzacţii imobiliare, închi-rieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

8434,4

5100,7

60,5

7,1

8021,7

5177,2

64,5

7,1

Alte activităţi

11575,8

3143,4

27,2

4,4

12574,2

3265,0

26,0

4,5

Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2012 se prezintă astfel:

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2012 a constituit 1084,6 mil. lei, sau cu 4095,6 mil. lei mai puţin faţă de anul 2011.

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel:

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei

anul 2011

anul 2012

ÎMM - total

inclusiv

ÎMM - total

inclusiv

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

5180,2

1972,1

2697,7

510,4

1084,6

393,6

715,9

-24,8

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

951,8

382,7

498,7

70,4

-53,5

29,1

-41,6

-40,9

Industria prelucrătoare

503,7

277,2

233,3

-6,8

9,8

32,0

-2,9

-19,3

Energie electrică, gaze şi apa

-23,8

-21,5

5,6

-7,9

-42,4

-22,9

-17,1

-2,3

Construcţii

517,1

193,9

290,4

32,9

97,0

-4,2

84,9

16,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

1751,6

646,2

1011,6

93,8

695,4

271,6

540,5

-116,6

Hoteluri şi restaurante

-47,6

21,4

-53,2

-15,9

-119,9

-14,4

-57,7

-47,7

Transporturi şi comunicaţii

299,2

78,0

189,8

31,4

-37,1

-6,8

-48,6

18,3

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

975,7

284,6

421,2

269,9

469,1

72,1

251,2

145,8

Alte activităţi

252,6

109,6

100,2

42,7

66,2

37,2

7,3

21,7

Note:

1 Fără datele întreprinderilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
2 Sursa de date au constitut-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului complet şi simplificat al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei.

Persoană de contact:
Iurie Mocanu
şef al direcţiei infrastructură statistică
Tel. 0 22 40 30 88

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45854 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran