RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2020
24.11.2020
Versiune tipar

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 20201,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creștere cu 2,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere cu 9,3% comparativ cu luna septembrie 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în septembrie 2020 a crescut cu 15,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna august 2020 şi a scăzut cu 3,6% comparativ cu luna septembrie 2019.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul
(cu excepţia comerţului  cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei

Activitate economică

Septembrie 2020 în % faţă de
 (în prețuri comparabile):

Ianuarie- septembrie 2020
 în % faţă de
ianuarie-septembrie 2019  (în prețuri comparabile):

august 2020

septembrie 2019

Comerţ cu amănuntul

102,9

109,3

101,4

din care:
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate

99,8

99,3

98,5

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun în magazine specializate

104,5

113,8

110,4

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

105,9

74,2

81,3

Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate

94,4

146,3

115,3

Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

98,6

151,7

122,0

Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

106,2

66,7

62,7

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

110,0

131,4

104,8

 

 

 

 

Servicii de piaţă prestate populaţiei

115,5

96,4

78,8

din care:

 

 

 

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

107,3

56,4

52,1

Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

96,7

67,7

34,6

Învăţământ

166,5

84,3

89,1

Sănătate şi asistenţă socială

118,9

130,5

105,5

Activităţi de recreare, de agrement

116,8

81,5

60,2

Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

97,6

241,9

128,5

Alte activităţi de servicii

113,7

106,9

90,0

În ianuarie-septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 1,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din 2019.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a micșorat cu 21,2% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-septembrie 2019.

În luna septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 20,5% (în preţuri curente) față de luna august 2020 și a scăzut cu 0,9%, comparativ cu luna septembrie 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor în septembrie 2020, au crescut cu 6,7% (în preţuri curente) față de luna precedentă și s-au micșorat cu 18,5% comparativ cu luna septembrie 2019.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata 
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor

Activitate economică

Septembrie 2020 în % faţă de
(în prețuri curente):

Ianuarie- septembrie 2020
în % faţă de
ianuarie- septembrie  2019 (în prețuri curente):

august 2020

septembrie  2019

 

Comerţ cu ridicata

120,5

99,1

91,8

din care:
Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

125,2

66,9

54,4

Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

203,2

108,6

101,4

Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

106,6

98,7

95,9

Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

119,7

110,1

88,8

Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

107,8

151,2

161,7

Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

107,1

77,2

78,6

Comerţ cu ridicata specializat al altor produse

114,6

89,8

86,1

Comerț cu ridicata nespecializat

100,1

90,7

84,9

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

106,7

81,5

82,1

din care:
Transport și depozitare

110,0

61,2

65,5

Informaţii şi telecomunicaţii (cu excepţia activităţii de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţii de editare muzicală, activităţi de difuzare şi transmitere de programe)

102,7

109,6

103,4

Tranzacţii imobiliare

93,5

79,9

79,4

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu excepţia activităţii veterinare)

123,8

93,6

86,8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (cu excepţia activităţii agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor)

116,7

107,2

106,0

În ianuarie-septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 8,2% (în preţuri curente) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în aceeași perioadă a înregistrat o scădere cu 17,9% (în preţuri curente) în raport cu ianuarie-septembrie 2019.

În luna septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a înregistrat o creștere de 18,9% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi o scădere cu 10,4% față de luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a micșorat cu 19,7% (în preţuri curente) comparativ cu aceeași perioada din 2019.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității comerțului și serviciilor.


 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 

Precizări metodologice:

 

Informații relevante:

 

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri  în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:

Iulia Timofti
consultant principal al direcției statistica comerţului interior
tel. 067 770 062

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41579 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran