RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în anul 2008
Minimul de existenţă în anul 2008
29.04.2009
Versiune tipar

Minimul de existenţă în anul 2008

Biroul Naţional de Statistică informează că mărimea medie a minimului de existenţă* în anul 2008 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1368,1 lei, fiind în creştere faţă de anul 2007 cu 24,4%. Creşterea minimului de existenţă a fost determinată atît de creşterea preţurilor la produsele alimentare, cît şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, şi în special majorarea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii.

Min_xist_2008_img01.png

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2008 a înregistrat tendinţe similare anului precedent, excepţie fiind trimestrul II, pentru care a fost înregistrat cea mai mare valoare a minimului de existenţă pe parcursul anului, dat fiind, că în această perioadă a fost înregistrat un nivel mai înalt al preţurilor comparativ cu celelalte perioade ale anului.

În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru anul 2008 se caracterizează prin valori maxime pentru mediul urban (1482,8 lei) şi respectiv valori minime pentru mediul rural (1287,6 lei). Acest decalaj este determinat de diferenţele existente în componenţa coşului alimentar şi a structurii cheltuielilor de consum a gospodăriilor din mediul urban şi rural.

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1446,5 lei, şi în special bărbaţilor – 1534,7 lei. Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1167,4 lei şi reprezintă 85,3% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2009 a constituit 646,4 lei şi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie în proporţie de 55,4%.

Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1267,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului de la 491,0 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1400,0 lei pentru un copil în vârstă de 7-15 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor până la 1,5 ani constituie în medie 322,6 lei pentru persoanele asigurate şi 150 lei pentru cele neasigurate, aceste plăţi sociale acoperă necesarul pentru copii în vârstă de până la 1 an în proporţie de 65,7% şi 30,5%, aceşti indicatori fiind în creştere faţă de 2007 respectiv cu 7,2 şi 5,1 puncte procentuale.

Tabelul 1. Plăţile sociale, veniturile disponibile şi co-raportul faţă de minimul de existenţă, 2006-2008

2006

2007

2008

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1,5 ani, lei (persoane neasigurate)

100,0

100,0

150,0

în raport cu minimul de existenţă pentru copii în vârstă de până la 1 an, %

30,0

25,4

30,5

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 3 ani, lei (persoane asigurate)

182,8

230,7

322,6

în raport cu minimul de existenţă pentru copii în vârstă de 1 an, %

54,8

58,5

65,7

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite, lei

442,3

548,3

646,4

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi minimul de existenţă pentru pensionari, în %

55,3

58,1

55,4

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

839,6

1018,7

1188,6

Co-raportul dintre veniturile disponibile ale populaţiei şi mărimea medie a minimului de existenţă, în %

89,8

92,6

86,9

În raport cu veniturile disponibile ale populaţiei se constată o scădere a co-raportului dintre acest indicator şi mărimea medie a minimului de existenţă faţă de anii precedenţi, dat fiind că minimul de existenţă a înregistrat un ritm de creştere mai mare comparativ cu cel înregistrat în cazul veniturilor populaţiei.

În anul 2008, salariul mediu al unui angajat a constituit 2529,7 lei şi s-a mărit faţă de anul precedent în valoare nominală cu 22,5%. Totodată, minimul de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă a constituit 1446,5 lei şi a înregistrat o creştere cu 24,8%, fapt ce a determinat o scădere în raportul dintre minimul de existenţă şi salariul mediu.

Min_xist_2008_img02.png

Pe ansamblu, minimul de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă a putut fi acoperit de către toate persoanele angajate, cu excepţia celor din piscicultură. În cazul persoanelor angajate în activităţi financiare, salariul a depăşit minimul de existenţă de 3,8 ori, pentru activităţile de transporturi şi comunicaţii, construcţii - de 2,4 ori. Comparativ cu anul 2007 a fost în creştere raportul dintre salariul mediu şi minimul de existenţă pentru angajaţii din învăţămînt, sănătate şi agricultură, iar pentru celelalte activităţi acest indicator a fost în scădere, în special pentru angajaţii din piscicultură, comerţ cu ridicata şi amănuntul, hoteluri şi restaurante.

Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.902, din 28 august 2000.

1) Datele pentru trimestrul I-III anul 2008 au fost recalculate în baza datelor anuale finale şi a coeficienţilor de extindere recalculaţi.

Anexa 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2006 – 2008

Anexa 2. Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economie pe tipuri de activităţi economice şi minimul de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă în 2006-2008

Persoană de contact:

Ala Negruţa
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
Tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42834 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran