RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Comunicate de presă / Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – mai 2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – mai 2009
24.06.2009
Versiune tipar

Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – mai 2009*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1618,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 3,6% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,1% comparativ cu luna mai 2008.

Commerce_mai_2009_img01.png

Evoluţia vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale

Mai 2009

Ianuarie - mai 2009

Structura, %

Informativ:
ianuarie – mai 2008 în % faţă de ianuarie – mai 20071

mil. lei

în % faţă de:

mil. lei

în % faţă de ianuarie - mai 20081

Ianuarie - mai

aprilie 20091

mai 20081

2008

2009

Valoarea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul – total

1618,6

103,6

95,9

7378,0

95,5

100,0

100,0

113,1

 din care:

produse alimentare

578,7

100,03

109,2

2778,0

107,0

34,4

37,7

110,1

mărfuri nealimentare

1039,9

105,7

88,5

4600,0

89,3

65,6

62,3

117,0

1) în preţuri comparabile

În ianuarie-mai 2009 unităţile comerciale au comercializat populaţiei mărfuri de consum în valoare de 7378,0 mil. lei, înregistrînd, în termeni reali, o scădere de 4,5% faţa de aceeaşi perioadă din anul 2008, determinată în principal, de reducerea vînzărilor de mărfuri nealimentare (-10,7%), cărora le revine o pondere de 62,3% în totalul vînzărilor cu amănuntul (ianuarie-mai 2008 – 65,6%). În acelaşi timp vînzările de produse alimentare s-au majorat cu 7,0%, deţinînd o cotă de 37,7% în totalul vînzărilor cu amănuntul (ianuarie-mai 2008 – 34,4%).

Reducerea volumului de vînzări cu amănuntul s-a înregistrat la unităţile comerciale cu formă de proprietate publică, mixtă (publică+privată) şi privată respectiv cu 15,3%, 12,6% şi 7,8%. Totodată, la unităţile comerciale cu forma de proprietate mixtă (cu participarea capitalului străin) şi străină volumele de vînzări au crescut cu 5,2%. Această situaţie a determinat modificarea ponderii sectoarelor în totalul vînzărilor cu amănuntul, care este prezentată în următoarea diagramă:

Commerce_mai_2009_img02.png

Stocurile de mărfuri existente în unităţile comerciale la 1 iunie 2009 s-au cifrat la 4892,1mil. lei, în creştere cu 16,7 % faţă de 1 iunie 2008.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale, pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie - mai 2009

Structura, %

Informativ:
ianuarie - mai 2008 în % faţă de ianuarie - mai 20071

Ianuarie - mai

mil. lei

în % faţă de ianuarie - mai 20081

2008

2009

Valoarea vînzărilor de măr­furi cu amănuntul – total

7378,0

95,5

100,0

100,0

113,1

 din care:

Mun. CHIŞINĂU

4215,8

95,7

56,5

57,2

111,5

NORD

1501,3

95,9

20,5

20,3

120,2

 inclusiv:

mun. Bălţi

633,7

94,7

8,8

8,6

114,8

Edineţ

127,9

108,0

1,6

1,7

134,3

Soroca

119,6

107,9

1,5

1,6

127,8

Drochia

113,8

93,9

1,6

1,5

120,6

CENTRU

968,8

92,7

 13,7

13,1

115,7

 inclusiv:

Orhei

161,1

109,9

1,9

2,2

112,8

Ungheni

134,5

86,8

2,0

1,8

119,3

SUD

470,7

96,4

6,4

6,4

121,1

 inclusiv:

Cahul

147,1

94,6

2,0

2,0

120,6

Cauşeni

90,9

96,8

1,2

1,2

119,0

UTA GĂGĂUZIA

221,4

101,5

2,9

3,0

120,3

1) în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al vînzărilor de mărfuri cu amănuntul revin municipiilor Chişinău –57,2% şi Bălţi – 8,6%, UTA Gagauzia – 3,0%, raioanelor: Orhei – 2,2%, Cahul – 2,0%, Ungheni –1,8%, Edineţ–1,7% şi Soroca – 1,6%.

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna mai 2009 a constituit 981,7mil. lei, fiind mai mică, în termeni reali, cu 0,9% faţă de luna precedentă şi cu 0,3% comparativ cu luna mai 2008.

Commerce_mai_2009_img03.png

În ianuarie-mai 2009 unităţile oficial înregistrate au acordat populaţiei servicii cu plată în sumă de 5115,9 mil. lei, rezultînd în condiţii comparabile de preţuri, o creştere de 0,6%, comparativ cu ianuarie-mai 2008.

Agenţii economici cu forma de proprietate mixtă (cu participarea capitalului străin) şi mixtă (publică+privată) au sporit volumele de servicii cu plată prestate populaţiei respectiv cu 41,9% şi 41,3%. Pe cînd la agenţii economici din sectoarele public şi privat s-a înregistrat o diminuare a volumului de servicii prestate respectiv cu 17,1% şi 9,7%.

Commerce_mai_2009_img04.png

Serviciile cu plată prestate populaţie, prin unităţile oficial înregistrate, pe regiuni de dezvoltare

Ianuarie - mai 2009

Structura, %

Informativ:
ianuarie - mai 2008 în % faţă de ianuarie - mai 20071

Ianuarie - mai

mil. lei

în % faţă de ianuarie - mai 20081

2008

2009

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei total

5115,9

100,6

100,0

100,0

103,5

 din care:

Mun. CHIŞINĂU

2397,9

85,0

55,9

46,9

98,3

NORD

810,4

88,1

17,8

15,8

116,3

 inclusiv:

mun. Bălţi

282,8

80,2

6,7

5,5

124,7

Soroca

65,1

88,7

1,4

1,3

119,4

Briceni

60,8

86,2

1,4

1,2

117,7

CENTRU

650,6

92,8

13,6

12,7

106,6

 inclusiv:

Anenii Noi

85,8

100,6

1,6

1,7

107,3

Orhei

86,3

92,0

1,8

1,7

102,1

Ungheni

73,6

87,5

1,7

1,4

110,4

SUD

326,0

90,1

7,1

6,4

110,9

 inclusiv:

Cahul

107,0

91,4

2,3

2,1

100,3

Cauşeni

54,9

93,3

1,2

1,1

103,1

UTA GAGAUZIA

155,1

90,4

3,4

3,0

115,2

1) în preţuri comparabile

Ponderi semnificative în totalul valoric al serviciilor cu plată prestate populaţiei deţin municipiile Chişinău şi Bălţi respectiv 46,9% şi 5,5%, UTA Găgăuzia – 3,0%, raioanele: Cahul –2,1%, Anenii Noi şi Orhei – cîte 1,7%, şi Ungheni – 1,4%.

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.

>> Versiune pentru tipar (format .PDF)

Persoană de contact:

Mariana Eni
Şef al Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
79081 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran