RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2011/12
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2011/12
14.12.2011
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2011/12*

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, în anul de studii 2011/121.

Învăţămîntul secundar profesional

Elevi în învăţămîntul secundar profesional. Ca rezultat al optimizării reţelei de instituţii de învăţămînt secundar profesional, în anul de studii 2011/12,  numărul instituţiilor s-a redus cu 5 unităţi comparativ cu anul de studii precedent şi constituie 70 unităţi (inclusiv 2 instituţii private). Astfel, reţeaua instituţiilor de învăţămînt secundar profesional cuprinde 2 licee profesionale, 47 şcoli profesionale şi 21 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare).

La începutul anului de studii 2011/12, în învăţămîntul secundar profesional au fost înscrişi 20,3 mii elevi, prezentînd o micşorare cu 5,1% faţă de anul de studii precedent. Din total elevi cuprinşi în învăţămîntul secundar profesional, 79,4% erau înscrişi în şcoli profesionale, 11,8% – în şcoli de meserii şi 8,8% – în licee profesionale.

Tabelul 1. Elevi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe tipuri de instituţii şi medii de reşedinţă, la începutul anilor de studii 2010/11 2011/12

2010/11

2011/12

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

femei

cu finanţare bugetară

femei

cu finanţare bugetară

Total 

21419

6566

20520

20320

6355

19564

Şcoli de meserii  

2634

654

2508

2392

640

2272

Şcoli profesionale

16998

5215

16425

16131

4933

15681

Licee profesionale

1787

697

1587

1797

782

1611

Urban 

18776

5754

17877

18027

5605

17271

Şcoli de meserii  

1629

306

1503

1431

292

1311

Şcoli profesionale

15360

4751

14787

14799

4531

14349

Licee profesionale

1787

697

1587

1797

782

1611

Rural

2643

812

2643

2293

750

2293

Şcoli de meserii  

1005

348

1005

961

348

961

Şcoli profesionale

1638

464

1638

1332

402

1332

Acest nivel de educaţie este solicitat mai mult de către băieţi, reprezentînd 68,7% din totalul elevilor din învăţămîntul secundar profesional.

Învăţămîntul secundar profesional este organizat, în principal, de către instituţiile aflate în proprietatea statului (99,5% din total elevi). Din total studenţi din învăţămîntul secundar profesional de stat (20,2 mii elevi), marea majoritate (97,0%) sunt finanţaţi de la buget.

Structura pe vîrste reflectă o pondere mai mare a elevilor în vîrstă de 16 ani (30,6%), după care urmează studenţii în vîrstă de 17 ani (27,1%) şi de 18 ani (18,1%).

Înmatricularea. În anul de studii 2011/12, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 13,0 mii persoane, sau cu 8,4% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Cea mai mare parte a elevilor au fost înmatriculaţi în şcolile profesionale (74,0%), 17,8% – în şcolile de meserii şi 8,2% – în liceele profesionale. În învăţămîntul secundar profesional ponderea celor înmatriculaţi din localităţile rurale este de 76,2%.

Majoritatea elevilor au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale – 10,6 mii (81,5% din total înmatriculaţi), 84,3% dintre aceştia fiind absolvenţii anului 2011. În cazul înmatriculării în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale, ponderea absolvenţilor anului 2011 a fost de 66,7%, numărul elevilor înmatriculaţi fiind de 1,7 mii persoane.

Ca şi în anii precedenţi, cele mai solicitate profesii/meserii sunt: bucătar (11,2% din total înmatriculaţi în anul de studii 2011/12 faţă de 8,3% în 2010/11), lăcătuş la repararea automobilelor (10,7% faţă de 11,4%), tencuitor (8,9% faţă de 8,7%), cusătoreasă (7,6% faţă de 8,3%), electrogazosudor-montator (5,6% faţă de 6,4%), operator la calculatoare (5,1% faţă de 5,4%), tîmplar (4,5% faţă de 4,2%), tractorist-maşinist în producţia agricolă (3,3% faţă de 4,1%), etc.

Figura 1. Distribuţia elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe domenii ocupaţionale, în anii de studii 2010/11 – 2011/12 2

Invatamint_sec_2011_2012.png

Au devenit mai solicitate, comparativ cu anul de studii 2010/11,  aşa domenii ca: servicii, industrie uşoară şi industria alimentară.

Absolvenţi. În anul 2011, numărul absolvenţilor din învăţămîntul secundar profesional a constituit 12,0 mii persoane, sau cu 9,1% mai puţin faţă de anul precedent. Din numărul total de absolvenţi, 68,7% au urmat cursurile de instruire profesională, ceilalţi (31,3%) au urmat paralel şi studiile generale.

Din total absolvenţi, 11,7% au obţinut calificarea de lăcătuş la repararea automobilelor, 10,9% – bucătar, 8,2% – tencuitor, 8,0% – cusătoreasă, 6,4% – operator la calculatoare, 6,1% – electrogazosudor-montator, 4,3% – tîmplar, etc.

Personalul didactic. În anul de studii 2011/12, activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional a fost asigurată de 2200 cadre didactice (personal de bază), în scădere cu 2,5% comparativ cu anul de studii precedent. Din total cadre didactice, 212 au funcţii de conducere, 817 sunt profesori, 1048 maiştri-instructori şi instructori, 121 pedagogi sociali şi 2 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, din care fac parte laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 138 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 53,8%, faţă de 52,7% în anul de studii 2010/11.

Învăţămîntul mediu de specialitate

Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate. În anul de studii 2011/12 învăţămîntul mediu de specialitate este organizat în 48 colegii, inclusiv 42 colegii de stat şi 6 colegii cu proprietate nestatală.

La începutul anului de studii 2011/12, numărul total de elevi în colegii a constituit 31,4 mii persoane, prezentînd o micşorare cu 2,5% faţă de anul de studii precedent.

Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2010/11 2011/12

 

2010/11

2011/12

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

femei

pe bază de contract

femei

pe bază de contract

Total

32164

17936

13480

31442

17383

12445

Instituţii de stat 

29753

16223

11069

29258

15818

10261

Instituţii nestatale

2411

1713

2411

2184

1565

2184

În învăţământul mediu de specialitate populaţia feminină predomină numeric în rîndul elevilor, înregistrînd 55,3% din total elevi, dar fiind în scădere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2010/11.   

Din numărul total al elevilor înscrişi în învăţămîntul mediu de specialitate, 93,1% studiază în instituţii de stat, iar 6,9% în cele nestatale. Comparativ cu anul de studii 2010/11, numărul elevilor s-a redus atît în instituţiile de stat (cu 0,5 mii persoane sau cu 1,7%), cît şi în cele nestatale (cu 0,2 mii persoane sau cu 9,4%).

Ponderea elevilor care urmează studiile în bază de contract în numărul total de elevi a fost de 39,6%, fiind în scădere cu 2,3 p. p. faţă de anul de studii 2010/11. Totodată, numărul elevilor care urmează studiile din contul bugetului este de 19,0 mii persoane sau cu 1,7% mai mult faţă de anul de studii 2010/11. 

Înmatricularea. În anul de studii 2011/12, în colegii au fost înmatriculate 9,0 mii persoane sau cu 1,1% mai puţin faţă de anul de studii precedent. Totodată, numărul de cereri la 100 înmatriculaţi pe parcursul ultimilor cinci ani se menţine la nivelul de circa 140.

În funcţie de nivelul de studii al persoanelor înmatriculate se constată, că 84,0% din aceştia au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile, 8,0% – liceale, 7,7% – medii de cultură generală, iar 0,3% – secundar profesionale. Comparativ cu anul de studii 2010/11, se atestă creşterea ponderii elevilor înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile (cu 3 p.p.) şi medii de cultură generală (cu 1,5 p.p.), şi micşorarea ponderii celor înmatriculaţi în baza studiilor liceale (cu 4,3 p.p.). Din total persoane înmatriculate în baza studiilor gimnaziile, 91,2% sunt absolvenţii anului 2011, iar în cazul persoanelor înmatriculate în baza studiilor liceale şi medii de cultură generală ponderea acestor absolvenţi este de, respectiv, 83,3% şi 78,9% (vezi anexa, tab.5).

Majoritatea elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate au fost înmatriculaţi în colegiile de stat (8,4 mii sau 93,3% din numărul total de înmatriculaţi). Deşi numărul elevilor înmatriculaţi în colegiile de stat a rămas practic, la nivelul anului de studii precedent, numărul celor înmatriculaţi din contul bugetului a înregistrat o scădere cu 0,2 mii persoane şi constituia 5,3 mii persoane. Totodată, ponderea elevilor înmatriculaţi în bază de contract în colegiile de stat este în creştere cu 2,6 p.p. faţă de anul de studii 2010/11, înregistrînd valoarea de 36,9%.

Cele mai solicitate specialităţi sunt din următoarele grupe: economie (12,6% din total înmatriculaţi), medicină (12,4%), transporturi (9,0%), pedagogie (7,0%), servicii (6,7%), informatică (5,6%), mecanică (5,2%), construcţii (4,8%), etc. Totodată, au fost înregistrate ponderi mai mari în cazul elevilor înmatriculaţi în bază de contract la următoarele grupe de specialităţi: servicii (80,1% din elevii înmatriculaţi în această grupă), transporturi (65,3%), informatică (55,4%), economie (51,4%).

Absolvenţi. În anul 2011 7,2 mii persoane au absolvit colegiile, sau cu 5,9% mai mult faţă de anul precedent. Din total absolvenţi, 21,4% au urmat cursurile de specialitate (faţă de 27,0% în anul 2010), iar 78,6% au urmat paralel şi studiile generale.

Ponderi mai mari ai absolvenţilor s-au înregistrat pentru specialităţile din următoarele grupe: medicină (17,1%), economie(12,0%), transporturi (9,9%), pedagogie (8,8%), servicii (6,9%), informatică (5,4%), construcţii (5,1%), etc.

Personalul didactic. În anul de studii 2011/12, activitatea colegiilor este asigurată de 2543 cadre didactice (personal de bază), în scădere cu 1,2% comparativ cu anul de studii precedent. Din total personal didactic, 2129 sunt profesori, 71 maiştri-instructori, 31 metodişti, 56 pedagogi sociali şi 6 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar constituie 428 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 69,2%.

Note:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie
2 Domeniile ocupaţionale sînt prezentate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 673 din 6 iunie 2008
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
78254 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran