RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2014
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2014
29.06.2015
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20141,2

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2014 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 52,3 mii întreprinderi, sau cu 1,4 mii întreprinderi (cu 2,8%) mai mult faţă de anul 2013. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi.

Evoluţia numărului ÎMM în anii 2010-2014 se prezintă astfel:

Numărul salariaţilor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 291,7 mii persoane, deţinând 56,2% din numărul total de salariaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 83650,3 mil. lei sau 31,8% din venituri din vînzări în total pe economie.

Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2014 pe principalii indicatori se prezintă astfel:

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2010-2014 se caracterizează prin următorii indicatori:

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Anii

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

anul 2010

46,7

45,6

97,7

526,2

309,4

58,8

177503,2

65263,2

36,8

anul 2011

48,5

47,3

97,5

510,2

294,2

57,7

207676,8

71887,6

34,6

anul 2012

50,7

49,4

97,6

519,9

300,2

57,7

211759,3

73057,0

34,5

anul 2013

52,2

50,9

97,5

524,5

298,4

56,9

231601,4

77413,2

33,4

anul 2014

53,7

52,3

97,4

519,4

291,7

56,2

263281,4

83650,3

31,8

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii medii a întreprinderilor din sectorul dat. Veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2014 a constituit 1599 mii lei sau cu 79 mii lei (cu 5,2%) mai mult faţă de anul 2013. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie la un salariat constituie 286,8 mii lei sau cu 27,4 mii lei (cu 10,5%) mai mult faţă de anul 2013. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2014 a constituit 6 persoane, fiind la nivelul anului 2013.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2014 circa 20,5 mii întreprinderi, sau 39,2% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,8 mii de ÎMM sau 9,1% din totalul ÎMM.

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

2013

2014

2014 în % faţă de 2013

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total

întreprinderi, %

total

ÎMM, %

total

întreprinderi, %

total

ÎMM, %

Total

50,9

97,4

100,0

52,3

97,4

100,0

102,8

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

2,7

97,6

5,2

2,9

97,63

5,5

108,9

Industria prelucrătoare

4,9

95,3

9,6

4,8

95,01

9,1

97,9

Energie electrică, gaze şi apa

0,3

88,1

0,6

0,3

88,79

0,6

104,4

Construcţii

2,7

96,7

5,3

2,8

96,27

5,4

105,0

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

20,4

97,6

40,0

20,5

97,55

39,2

100,6

Hoteluri şi restaurante

1,7

99,4

3,3

1,7

99,26

3,3

101,9

Transporturi şi comunicaţii

3,4

97,9

6,7

3,5

97,78

6,7

102,6

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

9,0

98,3

17,6

9,6

98,39

18,4

106,9

Alte activităţi

6,0

96,5

11,7

6,3

49,5

12,0

105,1

Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

anul 2013

anul 2014

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

231601,4

77413,2

33,4

100,0

263281,4

83650,3

31,8

100,0

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

8931,6

6157,8

68,9

8,0

10721,5

7040,7

65,7

8,4

Industria prelucrătoare

37144,2

9640,9

26,0

12,5

41285,1

10090,5

24,4

12,1

Energie electrică, gaze şi apa

19402,9

236,3

1,2

0,3

19517,3

264,9

1,4

0,3

Construcţii

10572,3

6109,9

57,8

7,9

13382,5

7155,2

53,5

8,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

107906,2

36333,0

33,7

46,9

125017,9

38294,8

30,6

45,8

Hoteluri şi restaurante

1998,9

1482,0

74,1

1,9

2558,4

1628,4

63,6

1,9

Transporturi şi comunicaţii

21273,0

7700,6

36,2

9,9

23672,3

8006,7

33,8

9,6

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

2909,3

5942,4

204,3

7,7

10814,5

6673,5

61,7

8,0

Alte activităţi

21463,1

3810,3

17,8

4,9

16311,9

4495,6

27,6

5,4

Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2014 se prezintă astfel:

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2014 a constituit 3012,7 mil, lei, sau cu 1004,2 mil, lei mai mult faţă de anul 2013.

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel:

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei

anul 2013

anul 2014

ÎMM - total

inclusiv

ÎMM - total

inclusiv

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

2008,5

657,1

1267,3

84,2

3012,7

1045,0

1765,7

202,1

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

389,7

195,9

187,0

6,8

687,7

279,4

366,3

42,1

Industria prelucrătoare

316,6

216,1

107,1

-6,5

379,7

238,9

150,9

-10,0

Energie electrică, gaze şi apa

3,9

28,8

-11,8

-13,1

-36,1

-15,3

-6,9

-13,8

Construcţii

350,7

155,2

174,7

20,8

497,6

167,3

303,0

27,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

620,3

210,1

551,4

-141,2

726,1

372,5

511,5

-157,9

Hoteluri şi restaurante

-115,2

-12,8

-60,2

-42,3

-100,4

-12,5

-44,0

-43,9

Transporturi şi comunicaţii

118,5

82,3

37,1

-0,8

83,0

12,2

55,4

15,4

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

252,7

-216,6

257,2

212,1

622,3

-17,8

344,5

295,6

Alte activităţi

71,3

-2,0

24,8

48,4

152,9

20,5

85,1

47,3

Note:
1 Fără datele întreprinderilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
2 Sursa de date au constitut-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin contabilitatea  în baza sistemului contabil în partida  dublă. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei.

Persoană de contact:
Iurie Mocanu
şef al direcţiei infrastructură statistică
Tel. 0 22 40 30 88

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38436 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran