RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017
25.04.2018
Versiune tipar

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017. Activitatea de cercetare-dezvoltare1 în anul 2017 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 17 instituţii de învăţământ superior şi 7 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unităţi sau 80 la sută au forma de proprietate de stat.

Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare2. La 31 decembrie 2017, îşi desfăşurau activitatea de cercetare-dezvoltare 4697 salariaţi, număr în ușoară scădere (cu 37 persoane) faţă de sfârşitul anului 2016. În activitatea de cercetare-dezvoltare femeile și bărbații reprezintă proporții aproximativ egale (respectiv, 50,4% și 49,6%). Peste două treimi din numărul total de salariaţi au activat cu normă întreagă de timp.

După nivelul de pregătire profesională, 1699 persoane sau 36,2% din totalul salariaţilor aveau studii de doctorat și postdoctorat, 2114 persoane (45,0%) – studii superioare, 320 persoane (6,8%) – studii profesionale şi 564 persoane (12,0%) – alt nivel de pregătire.

Pe categorii de ocupaţii, majoritatea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare era formată din cercetători (67,7% din total), fiind urmată de salariaţii care execută funcţii conexe activităţii instituţiei (13,3%), personalul auxiliar (12,4%) şi tehnicieni (6,6%).

Tabelul 1. Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare după ocupaţii, în 2016-2017

Persoane

Structură - % -

2016

2017

2016

2017

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Salariaţi  ̶  total

4 734

2 419

4697

2366

100,0

100,0

100,0

100,0

cercetători

3 210

1 577

3180

1542

67,8

65,2

67,7

65,2

tehnicieni

303

193

311

201

6,4

8,0

6,6

8,5

personal auxiliar

594

304

582

296

12,5

12,5

12,4

12,5

alţii

627

345

624

327

13,3

14,3

13,3

13,8

La 100 bărbaţi cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare reveneau 94 femei cercetători, față de 97 în anul 2016.

Distribuţia cercetătorilor pe grupe de vârstă relevă că ponderea cea mai mare este deţinută de cercetătorii care au depăşit vârsta de 65 ani (22% din total), urmați de cei din grupele de vârstă 35-44 ani şi 55-64 ani (cu câte 20%), și cei cu vârste între 25-34 ani (19%).

Figura 1. Structura cercetătorilor pe grupe de vârstă, în anul 2017

Cel mai mare număr de cercetători era înregistrat în domeniul ştiinţe naturale (1117 persoane sau 35,1% din total cercetători), fiind urmat de cei din ştiinţe inginereşti şi tehnologice, și ştiinţe sociale, (respectiv, 14,7% şi 14,4%), iar mai puţini activau în domeniul ştiinţe umaniste (10,0%). Comparativ cu anul 2016 se remarcă creșterea ponderii de cercetători în domeniul științe medicale (cu 0,6 puncte procentuale) și reducerea acesteia în domeniul ştiinţe naturale (cu 0,5 p.p.).  

Tabelul 2. Cercetători pe domenii ştiinţifice, în 2016-2017

Persoane

Structură  - % -

2016

2017

2016

2017

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

3 210

1 577

3180

1542

100,0

100,0

100,0

100,0

ştiinţe naturale

1 142

576

1117

554

35,6

36,5

35,1

35,9

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

467

108

466

106

14,5

6,8

14,7

6,9

ştiinţe medicale

414

224

428

240

12,9

14,2

13,5

15,6

ştiinţe agricole

395

205

392

199

12,3

13,0

12,3

12,9

ştiinţe sociale

471

288

459

280

14,7

18,3

14,4

18,1

ştiinţe umaniste

321

176

318

163

10,0

11,2

10,0

10,6

Cea mai mică pondere a femeilor cercetători este prezentă în domeniul ştiinţe inginereşti şi tehnologice (22,7%), iar cea mai mare – în domeniul ştiinţe sociale (61,0%).

Tabelul 3. Cercetători cu titluri ştiinţifice pe domenii ştiinţifice, în 2016-2017

2016

2017

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători cu titluri științifice

368

77

1 344

650

361

73

1331

633

ştiinţe naturale

127

22

505

236

120

22

513

232

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

29

1

115

25

29

1

122

24

ştiinţe medicale

75

23

187

100

74

19

173

100

ştiinţe agricole

37

4

131

44

38

4

128

40

ştiinţe sociale

54

16

240

151

54

17

227

145

ştiinţe umaniste

46

11

166

94

46

10

168

92

Structură  -% -

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ştiinţe naturale

34,5

28,6

37,6

36,3

33,2

30,1

38,5

36,7

ştiinţe inginereşti şi tehnologice

7,9

1,3

8,6

3,8

8,0

1,4

9,2

3,8

ştiinţe medicale

20,4

29,9

13,9

15,4

20,5

26,0

13,0

15,8

ştiinţe agricole

10,1

5,2

9,7

6,8

10,5

5,5

9,6

6,3

ştiinţe sociale

14,7

20,8

17,9

23,2

15,0

23,3

17,1

22,9

ştiinţe umaniste

12,5

14,3

12,4

14,5

12,7

13,7

12,6

14,5

La nivel general, peste jumătate dintre cercetători (53,2%) deţin titluri ştiinţifice (doctor şi doctor habilitat). Totodată, în domeniul ştiinţe umaniste cu titluri ştiinţifice sunt două treimi din cercetători, pe când în domeniul ştiinţe inginereşti şi tehnologice circa o treime. În comparație cu anul 2016, a scăzut ușor atât numărul cercetătorilor cu titlul ştiinţific de doctor habilitat (cu 7 persoane sau 1,9%), cât și cel cu titlul ştiinţific de doctor (cu 13 persoane sau 1,0%). Având în vedere distribuţia pe genuri a cercetătorilor cu titluri ştiinţifice menționăm că femeile cu titlul ştiinţific de doctor habilitat sunt, încă, puţin reprezentate (o persoană din cicnci), în același timp femeile cu titlul ştiinţific de doctor fiind circa o jumătate.

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. În anul 2017, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare realizată de către unităţile cu activitate în acest domeniu au însumat 453,9 milioane lei, din care 436,9 milioane lei (96,3%) cheltuieli curente şi 17,0 milioane lei cheltuieli capitale (3,7%). Peste 88% din cheltuielile totale au fost efectuate în unităţile cu forma de proprietate de stat. Comparativ cu anul 2016 pentru activitatea de cercetare-dezvoltare s-a cheltuit mai mult cu 8,6 milioane lei sau 1,9%. Numeric, majorarea este mai vizibilă în sectorul public – cu 7,6 milioane lei (respectiv, 1,9%).

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2016-2017, milioane lei

2016

2017

Total

inclusiv în

Total

inclusiv în

unităţile de stat

unităţile de stat

Cheltuieli  ̶  total3

445,3

393,7

453,9

401,3

cheltuieli curente4

432,6

381,3

436,9

385,1

cheltuieli capitale5

12,7

12,4

17,0

16,2

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal (308,0 milioane lei sau 70,5%), fiind în creștere cu 0,8 milioane lei față de anul 2016.

Figura 2. Structura cheltuielilor curente și capitale pe componente, în anul 2017

În anul 2017, în activitatea de cercetare-dezvoltare s-a investit 16,1 milioane lei (94,7% din cheltuielile capitale) pentru dotarea unităţilor/instituţiilor cu echipamente, prezentând o creștere cu 6,2 milioane lei față de anul anterior.

Mai mult de jumătate din cheltuielile curente efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au fost destinate cercetării cu caracter aplicativ (55,1%), 26,0% cercetării fundamentale şi 18,8% au avut drept destinaţie dezvoltarea tehnologică. Comparativ cu anul 2016, structura cheltuielilor curente pe tipuri de cercetări practic s-a menținut la aceleași ponderi.

Tabelul 5. Cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare pe domenii ştiinţifice, în anul 2017, milioane lei

Total

inclusiv pe domenii ştiinţifice:

ştiinţe naturale

ştiinţe inginereşti

ştiinţe medicale

ştiinţe agricole

ştiinţe sociale

ştiinţe umaniste

Cheltuieli curente  ̶  total

436,9

154,7

105,3

44,6

65,4

35,7

31,2

cercetare fundamentală

113,7

62,2

7,1

5,9

2,5

13,5

22,5

cercetare aplicativă

240,9

86,4

22,5

38,7

62,9

21,7

8,7

dezvoltare tehnologică

82,3

6,1

75,7

0,0

0,0

0,5

0,0

În funcţie de domeniile ştiinţifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: ştiinţe naturale – 35,4%, inginereşti şi tehnologice – 24,1%, agricole – 15,0%, medicale – 10,2%, sociale – 8,2% şi umaniste – 7,1%.

 

Note:

1 Activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producţie, activitatea organelor de gestionare, servicii ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv biblioteca).
În numărul total al salariaţilor nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează.
3 Cheltuieli interne.
4 Exclusiv uzură şi/sau amortizare.
5 Noțiune utilizată în statistica cercetare-dezvoltare, conform Clasificației bugetare (Nr.208 din 24.12.2015) active nefinanciare.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36300 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran