Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2010

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2010

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2010.

Studii de doctorat. În anul 2010, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 45 de instituţii, inclusiv 30 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a fost de 1550 persoane sau cu 3,2% mai puţin comparativ cu anul 2009. Preponderent studiile de doctorat se desfăşoară în instituţiile de învăţămînt superior (76,8% din numărul total de doctoranzi).

Tabelul 1. Indicatorii principali ai doctoratului, în anii 2009-2010

2009

2010

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă redusă

de zi

cu frecvenţă redusă

Numărul doctoranzilor, total

1601

527

1074

1550

560

990

- instituţii de cercetări ştiinţifice

378

161

217

359

161

198

- instituţii de învăţămînt superior

1223

366

857

1191

399

792

Înmatriculaţi, total

450

193

257

461

172

289

- instituţii de cercetări ştiinţifice

122

60

62

121

59

62

- instituţii de învăţămînt superior

328

133

195

340

113

227

Absolvenţi, total

335

118

217

422

113

309

- instituţii de cercetări ştiinţifice

66

46

20

104

51

53

- instituţii de învăţămînt superior

269

72

197

318

62

256

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, cu susţinerea tezei

26

11

15

14

5

9

- instituţii de cercetări ştiinţifice

5

2

3

3

2

1

- instituţii de învăţămînt superior

21

9

12

11

3

8

La studiile de doctorat, o pondere mai mare revine doctoranzilor înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă (63,9% din numărul total de doctoranzi).

Repartizarea pe sexe a doctoranzilor relevă o preponderenţă a femeilor: din total absolvenţi -  56,4%, înmatriculaţi – 58,6% şi respectiv, în numărul total de doctoranzi – 60,1%.

Pe domenii ştiinţifice, se menţine tendinţa de concentrare a unui număr mai mare de doctoranzi în economie, 17,6% din numărul total al doctoranzilor (-1,1 puncte procentuale faţă de anul 2009), fiind urmat de medicină 14,3% (+1,2 p.p.), drept 11,9% (-3,2 p.p.) şi pedagogie 11,5% (+1,3p.p.).

Figura 1.Structura doctoranzilor conform domeniilor ştiinţifice, în anul 2010

Doctorantura_2010_1.png

Pe grupe de vîrstă, structura doctoranzilor este următoarea: 17,3% din totalul doctoranzilor aveau vîrsta de pînă la 25 ani, 39,0% se aflau în grupa de vîrstă 26–29 ani, 22,9% – în grupa de vîrstă 30–34 ani, 9,9% – în grupa de vîrstă 35–39 ani, 8,3% – în grupa de vîrstă 40–49 ani şi 2,6% aveau vîrsta peste 49 ani. Totodată, comparativ cu anul 2005 se remarcă o tendinţă de descreştere a ponderii doctoranzilor în vîrstă de pînă la 25 ani (-23,3 puncte procentuale) şi o evoluţie crescătoare a ponderii doctoranzilor cu vîrste între 30 şi 39 ani (+13,8 p.p.) şi peste 39 ani (+5,5 p.p.).

Figura 2. Evoluţia doctoranzilor pe grupe de vîrstă, în anii 2001-2010 

Doctorantura_2010_2.png

Majoritatea doctoranzilor erau înscrişi în instituţiile publice (1478 persoane sau 95,4%). În instituţiile din sectorul privat (reprezentat de 2 instituţii de învăţămînt superior) s-au desfăşurat numai cursurile cu frecvenţă redusă.

Cu finanţare de la buget au fost pregătiţi 964 doctoranzi, dintre care 517 persoane (53,6%) – la învăţămînt cu frecvenţă redusă. În anul 2010, ponderea doctoranzilor în bază de contract a fost de 37,8%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Figura 3. Ponderea doctoranzilor în bază de contract, în anii 2001-2010

Doctorantura_2010_3.png

Înmatriculaţi. În anul 2010, numărul persoanelor înmatriculate la doctorat a constituit 461 persoane, prezentînd o majorare cu 2,4% faţă de anul 2009. Cu finanţare de la buget au fost înmatriculate 250 persoane sau cu 19,6% mai puţin comparativ cu anul precedent. Din totalul doctoranzilor înmatriculaţi, 172 persoane (37,3%) au fost înmatriculate la învăţămînt de zi şi 289 persoane (62,7%) – la învăţămînt cu frecvenţă redusă. La cursurile de zi majoritatea doctoranzilor înmatriculaţi sînt cu finanţare de la buget (130 persoane sau 75,6%), iar la cele cu frecvenţă redusă, 58,5% erau înmatriculaţi în bază de contract. Se constată, că 42,1% din doctoranzii înmatriculaţi au absolvit instituţiile de învăţămînt superior în anul de înmatriculare.

Comparativ cu anul 2009 se înregistrează majorarea numărului de persoane înmatriculate în instituţiile de învăţămînt superior (+3,7%), iar în cazul instituţiilor de cercetări ştiinţifice numărul persoanelor  înmatriculate a rămas practic neschimbat.

În anul 2010 a crescut semnificativ numărul doctoranzilor înmatriculaţi în bază de contract atît în instituţiile de învăţămînt superior, cît şi în cele de cercetări ştiinţifice. Dacă în anul 2001 fiecare al cincilea doctorand a fost înmatriculat în instituţiile de învăţămînt superior în bază de contract, atunci în anul 2010 deja fiecare a doilea. În cazul instituţiilor de cercetări ştiinţifice ponderea doctoranzilor înmatriculaţi în bază de contract a crescut de la 2,9% în anul 2008 pînă la 27,3% în anul 2010.

Doctorantura_2010_4.png

Absolvenţi. Numărul de absolvenţi ai doctoratului în anul 2010 a constituit 422 persoane, prezentînd o creştere cu 26,0% faţă de anul 2009. Totodată, remarcăm o creştere semnificativă a numărului de absolvenţi la învăţămîntul cu frecvenţă redusă (+42,4% faţă de anul 2009). Trei sferturi din absolvenţi au urmat cursuri în instituţiile de învăţămînt superior. Ponderea absolvenţilor cu finanţare de la buget a înregistrat o scădere cu 17 puncte procentuale comparativ cu anul 2009 (respectiv, 60,0% şi 77,0%).

Absolvenţii anului 2010 au susţinut 14 teze de doctor, din care 3 teze au fost susţinute de către absolvenţii instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi 11 teze de către absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior.

Doctoranzii străini. În anul 2010, numărul doctoranzilor străini a constituit 232 persoane1, din care 211 persoane (90,9%) provin din România. Majoritatea absolută a doctoranzilor străini erau înscrişi în instituţiile de învăţămînt superior (212 persoane sau 91,4%), la cursuri cu frecvenţă redusă (223 persoane sau 96,1%) şi în bază de contract (231 persoane sau 99,6%). Numărul doctoranzilor străini care au absolvit doctoratul în Republica Moldova a constituit 77 persoane, din care 76 persoane au fost absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior. Doctoranzii străini care au absolvit doctoratul în anul 2010 au susţinut 13 teze de doctor.

Studii de postdoctorat. În anul 2010, postdoctoratul a fost organizat în 21 instituţii, inclusiv 14 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 7 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total al postdoctoranzilor a constituit 51 persoane (29 femei sau 56,9% din total postdoctoranzi), faţă de 59 persoane în anul 2009 (29 femei sau 49,2% din total postdoctoranzi). Numărul persoanelor înmatriculate la postdoctorat a constituit 21 persoane, prezentînd o micşorare cu 10 persoane faţă de anul 2009. Nnumărul absolvenţilor a fost de 25 persoane, fiind în creştere cu 12 persoane faţă de anul 2009.

Tabelul 2. Indicatorii principali ai postdoctoratului, în anii 2009-2010

2009

2010

Numărul postdoctoranzilor, total

59

51

- instituţii de cercetări ştiinţifice

30

23

- instituţii de învăţămînt superior

29

28

Înmatriculaţi, total

31

21

- instituţii de cercetări ştiinţifice

18

8

- instituţii de învăţămînt superior

13

13

Absolvenţi, total

13

25

- instituţii de cercetări ştiinţifice

7

12

- instituţii de învăţămînt superior

6

13

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, cu susţinerea tezei

1

3

- instituţii de cercetări ştiinţifice

- instituţii de învăţămînt superior

1

3

 Notă:

1 Doctoranzii străini nu au fost incluşi în numărul total

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER