Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2016/17

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superiorîn anul de studii 2016/17

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2016/171.

Reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 30 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 11 – nestatale2. Majoritatea instituţiilor de învăţămînt superior îşi au sediul în municipiul Chişinău – 26 unităţi şi cîte 1 unitate – în municipiile Bălţi şi Comrat, oraşele Cahul şi Taraclia.

La începutul anului de studii 2016/17, numărul de studenţi din învățămîntul superior a constituit 74,7 mii persoane (exclusiv străini), din care 83 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat. Comparativ cu anul de studii 2015/16 numărul de studenţi s-a redus atît în instituţiile de stat (cu 4,8 mii persoane sau 7,2%), cît şi în cele nestatale (cu 2,1 mii persoane sau 14,3%). Repartizarea pe sexe relevă o preponderenţă a femeilor – 57,3% din total studenţi.

În medie la 10 mii locuitori revin 204 studenţi din instituţiile de învăţămînt superior, comparativ cu 230 în anul de studii 2015/16.

Ponderea studenților înscriși în învățămîntul cu frecvență s-a diminuat comparativ cu anul de studii 2015/16 cu 0,5 puncte procentuale. În instituțiile de stat circa două treimi din studenții își fac studiile în învățămîntul cu frecvență, pe cînd în instituţiile nestatale ponderea acestora este de 56,7%.

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, în anii de studii 2015/16 – 2016/17

 

2015/16

2016/17

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

81 669

47 217

55 000

74 726

42 828

48 854

 cu frecvenţă

53 536

31 529

28 835

48 668

28 535

24 716

 cu frecvenţă redusă

28 133

15 688

26 165

26 058

14 293

24 138

Instituţii de stat

66 938

38 996

40 269

62 108

35 745

36 236

 cu frecvenţă

45 233

26 606

20 532

41 510

24 180

17 558

 cu frecvenţă redusă

21 705

12 390

19 737

20 598

11 565

18 678

Instituţii nestatale

14 731

8 221

14 731

12 618

7 083

12 618

 cu frecvenţă

8 303

4 923

8 303

7 158

4 355

7 158

 cu frecvenţă redusă

6 428

3 298

6 428

5 460

2 728

5 460

Numărul studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în instituţiile de stat s-a diminuat cu 4,0 mii persoane faţă de anul de studii 2015/16, în special în învăţămîntul cu frecvenţă – cu 3,0 mii persoane. În acelaşi timp, ponderea studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în aceste instituţii este superioară ponderii studenţilor bugetari și constituie 58,3%. Comparativ cu anul de studii 2015/16 ponderea studenţilor bugetari a crescut cu 1,9 puncte procentuale.

La fel, ca şi în anul de studii 2015/16 se atestă o descreştere esenţială a numărului de studenți înscriși la studii superioare de licenţă (cu 6,2 mii persoane sau cu 9,9%), în special în cazul studenţilor în bază de contract din instituţiile de stat – cu 3,6 mii persoane sau cu 10,8%.

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe programe, în anii de studii 2015/16 – 2016/17

 

2015/16

2016/17

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

81 669

14 731

66 938

26 669

74 726

12 618

62 108

25 872

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

62 809

12 506

50 303

16 459

56 570

10 599

45 971

15 770

Studii superioare de master (Ciclul II)

14 272

2 205

12 067

7 238

13 639

1 994

11 645

7 165

Studii superioare integrate

734

20

714

333

763

25

738

318

Studii superioare medicale şi farmaceutice

3 854

3 854

2 639

3 754

3 754

2 619

Înmatricularea. În anul de studii 2016/17, în învăţămîntul superior la Ciclul I3 au fost înmatriculate 15,4 mii persoane (în scădere cu 12,8% faţă de anul de studii anterior) şi 6,7 mii persoane la Ciclul II (în descreştere cu 2,9%), (vezi anexa Tabelul 2).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 76,6% au fost înmatriculate în baza studiilor liceale, iar 21,3% – în baza studiilor profesional tehnice postsecundare.

Cea mai semnificativă reducere a numărului de persoane înmatriculate la Ciclul I se observă în domeniile: ştiinţe sociale, economie şi drept (cu 17,1% faţă de anul de studii 2015/16) şi inginerie, tehnologii, arhitectură, construcţii (cu 15,9%).

Figura 1. Studenţi înmatriculaţi pe domenii fundamentale, în anii de studii 2015/16-2016/17

În instituţiile de învăţămînt de stat la Ciclul I au fost înmatriculate 13,2 mii persoane, inclusiv 7,8 mii în bază de contract (cu 16,5% mai puţin faţă de anul de studii 2015/16) şi 5,4 mii la buget (cu 6,3% mai puţin). Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II a constituit 5,8 mii persoane, fiind la nivelul anului anterior (vezi anexa Tabelul 2). Din total studenţi înmatriculaţi la Ciclul II, 63,3% reprezintă persoanele cu finanţare bugetară.

Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal la Ciclul I afost de 2,2 mii persoane (cu 13,9% mai puţin faţă de anul de studii 2015/16) şi 0,9 mii la Ciclul II (cu 15,1% mai puţin). 
                                                     
Absolvenţi. În anul 2016, Ciclul I au absolvit 15,1 mii persoane, din care circa 60 la sută sînt femei. În cazul Ciclului II, numărul absolvenţilor a fost de 6,1 mii persoane (65 la sută femei). Comparativ cu anul 2015, numărul absolvenţilor Ciclului I a înregistrat o reducere cu 11,3%, iar numărul absolvenţilor Ciclului II este în creştere cu 3,2%. Studii superioare medicale şi farmaceutice au absolvit 0,6 mii persoane.

Dacă ne referim la distribuţia numărului de absolvenţi pe domenii generale de studiu, se atestă o pondere superioară a absolvenţilor în aşa domenii precum: ştiinţe economice (28,3% din total licenţiaţi), educaţie (15,9%), drept (15,2%) şi activităţi inginereşti (9,2%). În cazul absolvenţilor Ciclului II, 20,9% au absolvit ştiinţe economice, 20,6% – domeniul educaţie şi 18,2% – dreptul.  
                 
Personal de conducere, ştiinţifico-didactic şi didactic. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea 5,0 mii persoane (personal de bază) sau cu 5,1% mai puţin comparativ cu anul de studii 2015/16. Din total personal, 2,6 mii persoane deţin grad ştiinţific, inclusiv 2,2 mii – doctor în ştiinţe şi 0,4 mii – doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 54,3%, fiind mai superioară în cazul funcţiei de lector universitar (62,7%).

Informativ: La începutul anului de studii 2016/17, numărul studenţilor străini a constituit 3,7 mii persoane sau cu 6,6% mai mult faţă de anul de studii anterior. Cei mai mulţi studenţi sunt din Israel – 54,5%, România – 28,9% ,  Turcia – 3,5%, Ucraina – 3,2% şi India – 2,8%.

 

Note:

1 Conform situaţiei la 1 octombrie 2015
2
A fost sistată activitatea Institutului Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi
3 Inclusiv studii integrate

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER