Antreprenoriat

Cuprins:
Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă

Ancheta de conjunctură privind situaţia şi perspectivele activităţii întreprinderii

disponibil și pe raportare.gov.md

trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar se va completa de către conducătorul întreprinderii sau de către altă persoană cu funcție de conducere desemnată de conducător.

ASA "Ancheta structurală anuală în întreprinderi"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la 31 mai

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici.

 

Lista formularelor excluse pentru anul 2022