Comerţ interior de bunuri

Cuprins:

 

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

SERV TS "Indicatorii pe termen scurt în comerţ, servicii"
 
disponibil si pe raportare.gov.md
lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de referinţăAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici, incluși în cercetare.

 

Lista formularelor excluse pentru anul 2022