Export şi import de servicii

Cuprins:

EXPORT ŞI IMPORT DE SERVICII

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. EI-7 ”Export de servicii”

trimestrial - până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport

În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care prestează servicii de export, indiferent de forma de proprietate.

Nr. EI-8 ”Import de servicii”

trimestrial - până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport

În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care beneficiază servicii de import, indiferent de forma de proprietate.

 

Lista formularelor excluse pentru anul 2022