Comunicații și tehnologia informaţiei

Cuprins:
COMUNICAŢII

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-CE „Activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice

Rapoarte statistice centralizate:

  • trimestrial, la a 60 zi după perioada de raport
  • anual, până la data de 21 martie

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).  

Nr. 1-CP „Comunicaţii poştale”

Raport  statistic centralizator:

  • trimestrial, până la a 20-a zi după perioada de raport
  • anual, pînă la data de 21 martie

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).  

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-inf. rev. „Situaţia privind informatizarea şi conexiunea la Internet”

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 30 aprilie

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către entitățile, incluse în cercetare.