Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2021

Anuar_2019.PNGAnuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii oficiale, care permite cunoașterea evoluției societății, ca fundament esențial în elaborarea tuturor politicilor publice.

Anuarul cuprinde date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2020, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori. Ediția actuală este structurată în 24 capitole și include 300 tabele și circa 70 grafice pentru înțelegerea și percepția mai ușoară a datelor. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse sursa datelor și precizări metodologice.

În partea finală a Anuarului sunt prezentate date privind statistica internațională, ceea ce permite compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte țări.

Anuarul Statistic este disponibil doar în format electronic, în limbile româna, rusa și engleză (în format PDF și Excel).

Ca și în ediția precedentă, o versiune mai detaliată a Anuarului statistic, inclusiv statistici în profil teritorial, se găsesc exclusiv în formatul Excel al publicației, pentru a facilita utilizarea datelor în diverse studii și analize.

Format B5, 470 pagini

 

ANUARUL STATISTIC EDIŢIA 2021
PDFXLS
Geografia, meteorologie şi mediul înconjurător
pdfxls
Populaţie
pdfxls

Forţa de muncă

pdfxls
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
pdfxls
Preţuri
pdfxls
Locuinţe şi utilităţi publice
pdfxls
Învăţământ, știinţă și proprietate intelectuală 
pdfxls
Ocrotirea sănătăţii
pdfxls
Protecţia socială
pdfxls
Cultură și sport
pdfxls
Turism
pdfxls
Justiţie
pdfxls
Conturi naţionale
pdfxls
Industrie
pdfxls
Resurse energetice şi de combustibil
pdfxls
Agricultură
pdfxls
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
pdfxls
Transporturi
pdfxls
Tehnolologia informaţiei și comunicaţii
pdfxls
Comerţ internațional cu mărfuri
pdfxls
Comerţ interior
pdfxls
Finanţe
pdfxls
Balanţa de plăţi
pdfxls
Statistica internaţională
pdfxls

 

Ediţiile anilor precedenţi


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER