Câştigul salarial mediu în luna mai 2011

Câştigul salarial mediu în luna mai 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3216,0 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna mai 2010 şi cu 2,6% faţă de luna precedentă (aprilie 2011).

Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2011 faţă de luna mai 2010 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 105,5%.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna mai curent 2982,2 lei (+14,1% faţă de mai 2010).

În sectorul economic (real) câştigul salarial în mai a înregistrat 3324,1 lei (+12,5% faţă de mai 2010).

Câştigul salarial mediu nominal brut în luna mai 2011 pe activităţi economice

Activităţi economice

mai 2011, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2010

Total economie

3216,0

112,9

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

1760,8

123,0

Piscicultura

1548,1

110,8

Industrie:

3553,6

111,7

industria extractivă

3467,4

112,4

industria prelucrătoare

3201,6

112,0

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

5233,6

111,1

Construcţii

3336,2

113,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2710,2

117,1

Hoteluri şi restaurante

2400,8

112,8

Transporturi şi comunicaţii

4014,2

106,5

Activităţi financiare

6499,1

109,3

Tranzacţii imobiliare

3920,9

109,9

Administraţie publică

3464,8

109,1

Învăţământ*

2972,5

121,2

Sănătate şi asistenţă socială

3046,2

105,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2905,9

115,1

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele din partea stângă a Nistrului şi m. Bender.
* În "învăţămînt" creşterea se datorează "indemnizaţiilor de concediu", care, în acest an, sunt incluse în luna cînd sunt efectuate calculele, indiferent pentru ce perioadă se cuvin.
2 Începând cu luna ianuarie 2011 datele statistice privind câştigurile salariale se obţin în baza unei cercetări statistice selective noi: „Indicatori statistici pe termen scurt”.

Informaţii suplimentare: Metodologia anchetei lunare asupra câştigurilor salariale în întreprinderi

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER