Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 20241,2

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2024:
 • câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 13170,3 lei, fiind în creștere cu 14,7% față de trimestrul I 2023 și cu 1,7% mai mic față de trimestrul IV 2023;
 • indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), față de trimestrul I 2023, a fost de 110,0%, astfel, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 10,0%;
 • numărul mediu al salariaților, comparativ cu trimestrul I 2023, s-a redus cu 0,1%.


Descarcă datele în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul I 2024, s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații 32372,5 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 24513,5 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 18522,6 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – 8201,8 lei;
 • activități de cazare și alimentație publică – 8605,6 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 9726,4 lei.

Comparativ cu trimestrul I 2023, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • industria extractivă – cu 23,5%;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 21,0%;
 • tranzacții imobiliare – cu 19,7%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut, pe activități economice, în trimestrul I 2024

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul I 2023

trimestrul IV 2023

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

13170,3

114,7

98,3

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

8201,8

116,4

92,7

62,3

Industrie – total

11955,1

117,4

99,1

90,8

Industria extractivă

10987,4

123,5

99,7

83,4

Industria prelucrătoare

11139,3

117,9

99,3

84,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

18522,6

112,1

94,5

140,6

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

11528,8

121,0

107,5

87,5

Construcții

11231,7

114,8

98,0

85,3

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

11965,5

115,4

100,6

90,9

Transport și depozitare

11099,2

106,3

99,9

84,3

Activități de cazare și alimentație publică

8605,6

119,2

105,4

65,3

Informații și comunicații

32372,5

108,5

103,2

245,8

Activități financiare și de asigurări

24513,5

112,9

95,2

186,1

Tranzacții imobiliare

10983,2

119,7

105,5

83,4

Activități profesionale, științifice și tehnice

14782,2

109,8

95,5

112,2

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

9950,2

107,3

102,6

75,6

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

14891,6

117,6

95,5

113,1

Învățământ

10932,5

114,1

99,5

83,0

Sănătate și asistență socială

14045,4

115,9

88,9

106,6

Artă, activități de recreere și de agrement

9726,4

113,3

97,2

73,9

Alte activități de servicii

16623,6

115,9

99,1

126,2

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul IV 2023, câștigul salarial s-a micșorat cu 1,7% (descreșteri în trimestrul I față de cel precedent se observă și în alți ani). Cele mai mari scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 11,1%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 7,3%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 5,5%.

Cele mai marcante creșteri față de trimestrul IV 2023 ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 7,5%;
 • tranzacții imobiliare – cu 5,5%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 5,4%.

Descarcă datele în format .xlsx

În sectorul bugetar, în trimestrul I 2024, câștigul salarial mediu lunar a constituit 11319,0 lei (cu 15,7% mai mult față de trimestrul I 2023), iar în sectorul real – 13818,5 lei (cu 14,3% mai mult față de trimestrul I 2023).

Indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) în trimestrul I 2024, față de trimestrul I 2023, a fost de 110,0%.


Descarcă datele în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților în trimestrul I 2024, comparativ cu trimestrul I 2023, s-a redus cu 0,1%. Cele mai semnificative descreșteri s-au înregistrat în:

 • industria extractivă – cu 14,0%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 4,8%;
 • tranzacții imobiliare – cu 4,6%.

Cele mai mari creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2024, față de trimestrul I 2023, s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 14,3%;
 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 8,3%;
 • informații și comunicații – cu 5,1%.

Comparativ cu trimestrul IV 2023, numărul mediu al salariaților a rămas aproximativ la același nivel. Creșteri mai considerabile s-au înregistrat la:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 11,1%;
 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 7,1%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 6,5%.

Cele mai mari descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2024, față de trimestrul IV 2023, s-au înregistrat în:

 • industria extractivă – cu 17,9%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 9,5%;
 • construcții – cu 6,1%.


Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Informații relevante:

2024 câștigul salarial câștigul salarial real mărimia salariului numărul salariaților remunerarea salariatilor salariat salariați salarii salarii mari salarii mici salariu salariul salariul mediu salariul mediu lunar statistica salarizării

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER