Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2022, câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 9560,8 lei, fiind în creștere cu 12,9 % față de trimestrul I 2021 și în scădere cu 2,1% față de trimestrul IV 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul I 2022, s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 24489,0 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 17365,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 12989,4 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 6130,4 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6258,2 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6610,7 lei.

Comparativ cu trimestrul I 2021 câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 29,4%;
 • informații și comunicații – cu 23,0%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 20,1%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut în trimestrul I 2022, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul I 2021

trimestrul IV 2021

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

9560,8

112,9

97,9

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

6258,2

129,4

91,4

65,5

Industrie – total

8633,6

112,8

96,4

90,3

Industria extractivă

7487,9

114,3

86,9

78,3

Industria prelucrătoare

8194,2

115,3

98,1

85,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

12989,4

106,1

92,2

135,9

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7788,9

102,2

90,3

81,5

Construcții

8158,8

113,1

93,0

85,3

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

8715,6

116,8

99,0

91,2

Transport și depozitare

7587,4

114,0

96,9

79,4

Activități de cazare și alimentație publică

6130,4

120,1

107,1

64,1

Informații și comunicații

24489,0

123,0

109,6

256,1

Activități financiare și de asigurări

17365,9

112,6

93,0

181,6

Tranzacții imobiliare

7764,0

112,7

100,0

81,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

11475,7

106,3

92,9

120,0

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6963,0

106,9

95,8

72,8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

10829,8

109,7

97,7

113,3

Învățământ

7833,6

109,6

100,0

81,9

Sănătate și asistență socială

10781,4

101,3

88,9

112,8

Artă, activități de recreere și de agrement

6610,7

111,9

95,8

69,1

Alte activități de servicii

11791,3

117,9

101,4

123,3

Datele tabelului în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul IV 2021, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial. Cele mai semnificative au fost în activitățile:

 • industria extractivă – cu 13,1%;
 • sănătate și asistență socială – 11,1%;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – 9,7%.

 Creșteri ale câștigului salarial s-au înregistrat doar în activitățile:

 • informații și comunicații – cu 9,6%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 7,1%;
 • alte activități de servicii – cu 1,4 %.

Datele graficului în format .xlsx

În sectorul bugetar, în trimestrul I 2022, câștigul salarial mediu lunar a constituit 8190,6 lei (cu 9,7% mai mult față de trimestrul I 2021), iar în sectorul real – 10054,2 lei (cu 13,7% mai mult față de trimestrul I 2021).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul I 2022, față de trimestrul I 2021 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), a fost de 94,8%.

Datele graficului în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul I 2022, față de trimestrul I 2021, cu 1,4%. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii – cu 16,5%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 6,9%;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 6,6%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2022, față de trimestrul I 2021, s-au înregistrat în:

 • construcții – cu 5,2%;
 • industria extractivă – cu 3,2%.

Comparativ cu trimestrul IV 2021, numărul mediu al salariaților a rămas practic la același nivel (+0,2%). Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii – cu 15,4%;
 • tranzacții imobiliare – cu 7,4%;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminarecu 6,4%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2022, față de trimestrul IV 2021, s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 13,7%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 10,7%;
 • construcții – cu 7,8%.

Datele graficului în format .xlsx

 • Anexă (8 tabele format .xlsx)

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

Informații relevante:


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER