Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2017

Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 20171

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5809,1 lei, înregistrând o creștere de 11,1% față de trimestrul III 2016.

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 4990,7 lei (+10,4% față de trimestrul III 2016), iar în sectorul economic (real) – 6132,2 lei (+11,0% față de trimestrul III 2016).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2017, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2016

trimestrul II 2017

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

5809,1

111,1

103,1

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4035,5

114,1

113,5

69,5

Industrie - total

6112,6

110,9

105,2

105,2

Industria extractivă

5406,5

111,2

107,7

93,1

Industria prelucrătoare

5579,7

111,2

105,5

96,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

10614,6

113,1

106,3

182,7

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

5587,9

113,4

100,7

96,2

Construcții

5884,2

111,6

105,5

101,3

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

5304,7

113,2

105,1

91,3

Transport și depozitare

5650,6

112,9

107,7

97,3

Activități de cazare și alimentație publică

3965,9

110,3

107,8

68,3

Informații și comunicații

12775,1

111,8

101,8

219,9

Activități financiare și de asigurări

10763,9

111,3

102,5

185,3

Tranzacții imobiliare

5337,0

109,9

106,5

91,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

7413,5

109,5

99,5

127,6

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

5019,8

117,3

107,9

86,4

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

7272,2

115,8

100,2

125,2

Învățământ

4565,9

107,5

100,8

78,6

Sănătate și asistență socială

5517,3

107,0

96,5

95,0

Artă, activități de recreere și de agrement

3209,3

103,7

97,0

55,2

Alte activități de servicii

7547,7

82,1

101,9

129,9

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de 103,4%, sau în creștere cu 3,4% față de nivelul anului trecut.

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul III 2017 față de trimestrul III 2016, a constituit 107,4%.

 

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău, 
şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
tel. 0 22 40 30 99 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER