Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a majorat cu 13,9% faţă de luna noiembrie 2022 și a scăzut cu 5,6% comparativ cu luna decembrie 2021.

Datele figurii în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în decembrie 2022 în preţuri comparabile s-a majorat cu 16,8% faţă de luna precedentă şi cu 4,1% comparativ cu luna decembrie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Decembrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-decembrie 2022
în % față de
ianuarie-decembrie 2021

Informativ: ianuarie-decembrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-decembrie 2020

Noiembrie 2022

Decembrie 2021

Comerţ cu amănuntul

113,9

94,4

98,2

112,2

Servicii de piaţă prestate populaţiei

116,8

104,1

110,4

171,3

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 1,8% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în anul 2022 s-a majorat cu 10,4% (în preţuri comparabile) în raport cu anul 2021.

În luna decembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a înregistrat o creștere cu 9,9% față de luna noiembrie 2022 și cu 5,3% comparativ cu luna decembrie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntulal autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
, în prețuri curente

Activitate economică

Decembrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-decembrie 2022
în % față de
ianuarie-decembrie 2021

Informativ: ianuarie-decembrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-decembrie 2020

Noiembrie 2022

Decembrie 2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

102,5

130,8

119,8

144,0

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

109,9

105,3

125,9

124,5

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

115,6

128,4

128,2

128,1

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în decembrie 2022 în preţuri curente s-a majorat cu 15,6% față de luna precedentă și cu 28,4% comparativ cu luna decembrie 2021.

În anul 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 25,9% faţă de anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în anul 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 28,2% în raport cu anul 2021.

În luna decembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 2,5% faţă de luna precedentă şi cu 30,8% față de luna decembrie 2021.

În anul 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, a crescut cu 19,8% comparativ cu anul 2021.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2022/2021 cifra de afaceri cifre comerț comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata date marfuri moldova servicii servicii de piață statistica statistici transport

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER