Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn ianuarie-februarie 2021*

Exporturile de mărfurirealizate în luna februarie 2021 au avut o valoare de 227,0 milioane dolari SUA, cu 14,3% mai mare în raport cu luna ianuarie 2021 și cu 7,5% mai mică, comparativ cu luna februarie 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 425,6 milioane dolari SUA (Figura 14), valoarea acestora fiind mai mică cu 8,4%, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-februarie 2021 au constituit 318,2 milioane dolari SUA (74,8% din total exporturi), fiind în scădere cu 11,2% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la diminuarea valorii totale a exporturilor cu 8,6%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-februarie 2021 s-au cifrat la 107,4 milioane dolari SUA (25,2% din total exporturi), cu 0,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a atenuat micșorarea pe total exporturi cu 0,2%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 16,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 8,6%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-februarie 2021 (Figura 3),rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (93,7% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (4,2%), transportul feroviar (1,1%) și transportul aerian (0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27) în ianuarie-februarie 2021 au totalizat 270,3 milioane dolari SUA(cu 12,9% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 63,5% în total exporturi, în scădere cu 3,2 puncte procentuale față de ianuarie-februarie 2020 (Figura 4).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-februarie 2021 au avut o valoare de 67,4 milioane dolari SUA(cu 12,7% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,8% în total exporturi, în creștere cu 2,9 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-februarie 2020 (Figura 4).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5), care au deținut 89,4% din total exporturi au fost: România (26,5% din total exporturi), Germania (11,0%), Turcia (10,7%), Federația Rusă (9,4%), Italia (6,1%), Polonia (4,1%), Ucraina (3,2%), Republica Cehă (3,1%), Belarus (2,6%), Ungaria și Elveția (câte 1,7%), Spania, Bulgaria, Grecia și Olanda (câte 1,6%), Franța (1,5%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,4%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țăriîn ianuarie-februarie 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevă micșorarea livrărilor de mărfuri în Italia (-42,2%), Elveţia (-61,5%), Portugalia (-99,0%), România (-3,4%), Bulgaria (-33,1%), Republica Cehă (-19,1%), Franța (-33,0%), Spania (-29,9%), Polonia (-13,6%), Austria (-44,5%), Indonezia (-99,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-26,2%), Cipru (-60,2%), Grecia (-14,5%), Kazahstan (-49,1%), Statele Unite ale Americii (-28,9%), Irak (-59,4%), Georgia (-19,3%), Iordania (-99,0%), Estonia (-51,0%), China (-18,2%), Taiwan, provincie a Chinei (-90,5%), Maroc (-95,6%), Australia (-80,2%), Arabia Saudită (-35,8%), Lituania (-18,7%), Azerbaidjan (-35,6%), Singapore (-90,7%), Croația (-73,7%), Hong Kong, RAS a Chinei (-59,8%), care a contribuit la diminuarea pe total exporturi cu 15,3%.

În același timp, s-au majorat exporturilede mărfuri în Turcia (+36,2%), Federația Rusă (+19,8%), Ungaria (de 2,3 ori), Germania (+3,6%), Ucraina (+13,2%), Liban (+42,6%), Canada (de 2,1 ori), Olanda (+21,2%), Belgia (de 1,5 ori), Egipt (de 36,8 ori), Slovacia (+38,0%), Serbia (+37,9%), Belarus (+3,4%), Swaziland (de 4,1 ori), Letonia (de 1,5 ori), Macedonia de Nord (de 2,8 ori), Uzbekistan (+48,2%), Danemarca (de 2,8 ori), Tunisia (de 1355,2 ori), Israel (+25,9%), Coreea de Sud (de 5,3 ori), Republica Yemen (de 8,3 ori), Kârgâzstan (de 4,7 ori), Oman (de 3,8 ori), Africa de Sud (+44,3%), Japonia (+43,6%), Albania (de 2,5 ori), atenuând scăderea pe total exporturi cu 7,7%.

În structura exporturilor din ianuarie-februarie 2021 (Figura 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 91,9% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,3%); articole manufacturate diverse (20,9%); produse alimentare și animale vii (19,5%); materiale brute necomestibile (12,1%); mărfuri manufacturate (7,2%); băuturi și tutun (6,9%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2021,comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 6), s-au redusexporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-55,5%), legume și fructe (-24,8%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-65,6%), îmbrăcăminte și accesorii (-10,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-58,5%), hrană destinată animalelor (-32,3%), animale vii (-51,2%), încălțăminte (-23,5%), tutun brut și prelucrat (-35,4%), produse chimice organice (-17,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-36,7%), semințe și fructe oleaginoase (-1,3%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-38,1%), influențând micșorarea pe total exporturi cu 16,1%.

Totodată, au sporit exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 7,6 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 4,7 ori), produse medicinale și farmaceutice (de 1,9 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+4,2%), mobilă și părțile ei (+13,9%), vehicule rutiere (+45,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,7 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+14,2%), articole prelucrate din metal (+33,4%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 1,7 ori), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 3,7 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+26,0%), produse lactate și ouă de păsări (de 1,7 ori), fier și oțel (de 5,3 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+13,7%), atenuând scăderea pe total exporturi cu 8,2%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2021 au însumat 521,5 milioane dolari SUA, fiind în creștere cu 29,8% față de luna ianuarie 2021 și cu 7,6%, comparativ cu luna februarie 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2021importurile de mărfuri au constituit 923,2 milioane dolari SUA (Figura 14), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 6,8%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-februarie 2021 (Figura 9), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (84,6% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (5,3%), transportul feroviar (5,1%), transportul aerian (2,3%), transportul maritim (2,0%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27)în ianuarie-februarie 2021 s-au cifrat la 426,4 milioane dolari SUA (cu 6,4% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 46,2% în total importuri (Figura 10).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSIîn ianuarie-februarie 2021 au avut o valoare de 221,3 milioane dolari SUA (cu 0,1% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 24,0% în total importuri (Figura 10).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2021 întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11), care au reprezentat 86,3% din total importuri au fost: Federația Rusă (13,4% din total importuri), România (12,6%), China (12,5%), Ucraina (8,3%), Germania (7,9%), Turcia (7,5%), Italia (6,3%), Polonia (4,0%), Franța (3,1%), Ungaria (2,2%), Belarus (1,9%), Republica Cehă (1,8%), Spania (1,4%), Austria (1,3%), Statele Unite ale Americii (1,1%), Olanda (1,0%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-februarie 2021,comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevă majorareaimporturilorprovenite din China (+24,1%), Italia (+15,8%), Franța (+33,0%), Turcia (+10,3%), Germania (+8,1%), Polonia (+10,0%), Belarus (+20,3%), Vietnam (de 1,6 ori), Austria (+19,8%), Republica Cehă (+11,8%), Elveţia (+40,4%), Ucraina (+2,0%), Ungaria (+7,4%), Portugalia (+38,7%), Grecia (+47,0%), Slovacia (+29,4%), Belgia (+20,7%), Coreea de Sud (+17,1%), Australia (de 9,3 ori), India (+12,6%), Ecuador (+18,4%), Danemarca (+34,1%), Macedonia de Nord (de 18,0 ori), Letonia (+28,6%), Tunisia (de 2,4 ori), Luxemburg (de 4,6 ori), Maroc (+42,2%), Israel (+28,1%), Spania (+2,8%), Malaysia (+17,2%), Insulele Feroe (de 1,9 ori), care a influențat creșterea pe total importuri cu 9,0%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din România (-5,7%), Federația Rusă (-1,6%), Lituania (-56,1%), Azerbaidjan (-92,5%), Turkmenistan (-97,9%), Bulgaria (-11,7%), Emiratele Arabe Unite (-52,5%), Islanda (-52,0%), Georgia (-48,9%), Japonia (-6,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-6,8%), Argentina (-77,2%), Egipt (-32,0%), Irlanda (-24,6%), Cote D'Ivoire (-95,5%), Statele Unite ale Americii (-3,0%), atenuând, astfel, majorarea pe total importuri cu 2,2%.

În structura importurilor din ianuarie-februarie 2021 (Figura 12), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 95,0% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,6%); mărfuri manufacturate (17,3%); produse chimice (14,6%); combustibili minerali (13,6%); produse alimentare și animale vii (12,6%); articole manufacturate diverse (11,3%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2021,comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa7), s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+25,8%), vehicule rutiere (+30,4%), produse medicinale și farmaceutice (+30,5%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+24,9%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,9 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+18,6%), articole prelucrate din metal (+17,8%), cereale și preparate pe bază de cereale (+21,9%), materiale plastice prelucrate (+22,0%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+40,1%), îmbrăcăminte și accesorii (+13,0%), mobilă și părțile ei (+33,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+14,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+9,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+25,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+13,2%), hrană destinată animalelor (+28,5%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+16,7%), carne și preparate din carne (+20,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+13,6%), pește, crustacee, moluște (+9,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+13,9%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+20,7%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+2,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+23,7%), materiale plastice sub forme primare (+2,1%), contribuind, astfel, creșterea pe total importuri cu 10,5%.

Totodată, au scăzut importurile de îngrășăminte minerale sau chimice (-42,5%), gaz și produse industriale obținute din gaz (-14,3%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-9,3%), metale neferoase (-17,5%), tutun brut și prelucrat (-25,0%), cărbune, cocs și brichete (-48,7%), cauciuc prelucrat (-10,1%), legume și fructe (-2,7%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-29,4%), produse chimice anorganice (-24,5%), semințe și fructe oleaginoase (-4,9%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-1,7%), produse lactate și ouă de păsări (-4,7%), încălțăminte (-8,1%), fier și oțel (-3,1%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (-21,6%), articole din minerale nemetalice (-2,0%), animale vii (-55,6%), lemn și plută (-6,8%), atenuând majorarea pe total importuri cu 4,5%.

Deficitul balanței comercialeîn luna februarie 2021 a fost de 294,5 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 91,4 milioane dolari SUA (+44,9%) mai mult față de cel înregistrat în luna ianuarie 2021 și cu 55,0 milioane dolari SUA (+23,0%) mai mult, comparativ cu luna februarie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumulareaîn ianuarie-februarie 2021 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de497,6 milioane dolari SUA (Figura 14), sau cu 97,8 milioane dolari SUA (+24,5%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-februarie 2021 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 156,1 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI - 153,9 milioane dolari SUA, respectiv cu 65,4 milioane dolari SUA (+72,2%) mai mult, și cu 7,3 milioane dolari SUA (-4,5%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2021 a fost de 46,1%, în scădere cu 7,7 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2021 a constituit 63,4%, diminuându-se cu 14,0 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2021 a marcat30,5%, fiind în creștere cu 3,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.
 
Persoanele fizice au importatîn ianuarie-februarie 2021 mărfuri și produse în valoare de 36,1 milioane dolari SUA, cu 11,4% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+14,3%), cărora le-a revenit 85,6% din importurile realizate de persoanele fizice.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.


 

Anexă (8 tabele în format Excel):

*Note:

  • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  • Datele pentru ianuarie-februarie 2021 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
  • Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori(FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER