Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2023 și în ianuarie-februarie 20231,2,3

Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2023 au avut o valoare de 355,7 milioane dolari SUA, cu 7,2% mai mult, în raport cu luna ianuarie 2023 și cu 5,7% - comparativ cu luna februarie 2022 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2023 exporturile de mărfuri au însumat 687,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 3,1%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-februarie 2023 au constituit 471,0 milioane dolari SUA (68,5% din total exporturi), fiind în scădere cu 13,7% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 11,2%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-februarie 2023 s-au cifrat la 216,5 milioane dolari SUA (31,5% din total exporturi), sau de 1,8 ori mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022. Această creștere a contribuit la majorarea pe total exporturi, cu 14,3%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 12,3% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 19,2%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-februarie 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (81,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,6%), transportul feroviar (3,2%), transportul aerian (1,4%) și instalații fixe de transport (0,5%).


Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-februarie 2023, au totalizat 429,3 milioane dolari SUA (cu 3,5% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 62,4% în total exporturi, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de ianuarie-februarie 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-februarie 2023, au avut o valoare de 170,5 milioane dolari SUA (cu 92,0 milioane dolari SUA sau de 2,2 ori mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 24,8% în total exporturi, în creștere cu 13,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-februarie 2022 (Figura 4 și Anexa 1). Această majorare a fost generată, în temei, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 94,2 milioane dolari SUA sau de 7,1 ori mai mult, față de ianuarie-februarie 2022), depășind, astfel, cu 2,0 milioane dolari SUA creșterea exporturilor pe total țările CSI (Anexa 1).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (33,6% din total exporturi), Ucraina (16,0%, majorându-se cu 13,7 puncte procentuale față de ianuarie-februarie 2022), Germania (5,7%), Italia (5,6%), Federația Rusă și Turcia (câte 4,0%), Cehia (3,3%), Belarus (2,9%), Polonia (2,6%), Spania (2,0%), Franța, Cipru și Statele Unite ale Americii (câte 1,6%), Ungaria, Bulgaria și Kazahstan (câte 1,4%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,1%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (0,9%), Emiratele Arabe Unite (0,8%), Elveția și Grecia (câte 0,7%), Lituania (0,6%) și Georgia (0,5%).


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-februarie 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (de 7,1 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate), România (+23,7%), Belarus (de 1,9 ori), Cehia (+57,4%), Kazahstan (de 8,0 ori, datorită sporirii livrărilor de mere, struguri, medicamente, aparate pentru filtrarea sau purificarea lichidelor, gazelor și aerului, filtre de aer pentru motoare, tractoare agricole), Statele Unite ale Americii (de 2,2 ori), Emiratele Arabe Unite (de 12,0 ori, în principal pe seama reexporturilor de autoturisme și livrărilor de mere, prune, înghețate autohtone), Spania (+27,9%), Franța (+35,3%), Cipru (+33,8%), Lituania (de 2,8 ori, influențată de creșterea livrărilor de semințe de floarea soarelui și de in), Maroc (de 12577,8 ori, datorită unor livrări majore de turte și reziduuri solide din semințe de floarea soarelui), Kârgâzstan (de 6,9 ori, datorită sporirii livrărilor de mere, struguri, lacuri și vopsele, medicamente), Canada (de 1,7 ori), Arabia Saudită (de 1,9 ori), Israel (de 1,8 ori), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+14,1%), Slovacia (+47,1%), Liban (+28,8%), Letonia (+58,8%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 29,2%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Turcia (-70,1%), Italia (-39,2%), Federația Rusă (-43,3%), Elveția (-80,6%), Bulgaria (-54,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-55,3%), Grecia (-64,0%), Germania (-6,1%), Austria (-36,6%), Ungaria (-10,1), Coreea de Sud (-94,0%), Polonia (-4,9%), Belgia (-19,7%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 25,2%.

În structura exporturilor din ianuarie-februarie 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (14,3%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (12,1%); cereale și preparate pe bază de cereale (10,8%); legume și fructe (8,8%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,5%); îmbrăcăminte și accesorii (6,8%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,4%); semințe și fructe oleaginoase (4,2%); mobilă și părțile ei (3,6%); articole din minerale nemetalice (2,9%), vehicule rutiere (2,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (1,9%);


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 73,7 ori, datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina, de 723,6 ori), articole din minerale nemetalice (+55,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+30,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+7,4%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+8,9%), energie electrică (de 3912,2 ori, generată de sporirea livrărilor în Ucraina, de 3751,8 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 3,2 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (de 1,9 ori), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 7,0 ori), hrană destinată animalelor (+20,3%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (+14,5%), îmbrăcăminte și accesorii (+3,9%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,2 ori), materiale plastice sub forme primare (de 4,2 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+42,9%), produse chimice anorganice (de 3,1 ori), cauciuc prelucrat (de 10,5 ori), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 3,0 ori), produse lactate și ouă de păsări (+40,5%), influențând creșterea pe total exporturi cu 19,9%.

Totodată, s-au redus exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-44,0%), semințe și fructe oleaginoase (-57,9%), produse medicinale și farmaceutice (-49,5%), legume și fructe (-8,3%) minereuri metalifere și deșeuri de metale (-38,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-19,4%), produse chimice organice (-39,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-21,4%), articole prelucrate din metal (-16,1%), mobilă și părțile ei (-2,9%), fier și oțel (-32,1%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 18,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2023 au constituit 752,4 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai mult, față de luna ianuarie 2023 și cu 12,4% - comparativ cu luna februarie 2022 (Figurile 7 și 8).


Descarcă datele în format .xlsx


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2023 importurile de mărfuri au însumat 1485,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2022, cu 15,1%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-februarie 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (69,1% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (13,0%), transportul maritim (8,8%), transportul feroviar (6,5%), transportul aerian (1,8%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-februarie 2023 s-au cifrat la 716,2 milioane dolari SUA (cu 33,0% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,2% în total importuri, în creștere cu 6,5 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-februarie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-februarie 2023 au avut o valoare de 351,7 milioane dolari SUA (cu 19,3% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 23,7% în total importuri, în scădere cu 10,1 puncte procentuale, față de ianuarie-februarie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (16,6%), Ucraina (12,7%), China (10,0%), Turcia (7,6%), Federația Rusă (7,4%), Germania (5,7%), Italia (4,2%), Grecia (3,7%), Polonia (3,0%), Ungaria și Franța (câte 2,5%), India (2,2%), Bulgaria (2,0%), Kazahstan (1,7%), Cehia (1,4%), Statele Unite ale Americii (1,3%), Spania (1,2%), Austria (1,1%), Belarus (1,0%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) și Slovacia (câte 0,9%), Japonia (0,8%), Israel (0,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Belgia și Azerbaidjan (câte 0,6%).


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-februarie 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă majorarea importurilor provenite din Ucraina (de 2,2 ori), România (+45,4%), Grecia (de 12,3 ori, datorită unor livrări semnificative de gaze naturale și motorină), Turcia (+42,6%), Kazahstan (de 9,3, ori, pe seama unor livrări considerabile de păcură), India (de 3,1 ori, pe seama unor livrări majore de motorină), China (+16,2%), Bulgaria (de 2,3 ori, influențată de sporirea livrărilor de păcură, motorină și petrol lampant Jet fuel,), Israel (de 4,0 ori, datorită unor livrări considerabile de motorină și păcură), Azerbaidjan (de 7,1 ori, generată de sporirea livrărilor de uree și păcură), Slovacia (de 2,2 ori), Ungaria (+20,5%), Polonia (+13,9%), Franța (+14,4%), Austria (+31,6%), Japonia (+44,8%), Georgia (de 23,9 ori pe seama unor livrări însemnate de păcură), Cehia (+18,2%), Statele Unite ale Americii (+17,5%), Belgia (+41,6%), Ecuador (+42,5%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+14,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+18,4%), Portugalia (+35,9%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 31,9%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Federația Rusă (-64,9%), Belarus (-37,1%), Uzbekistan (-77,5%), Italia (-5,8%), Coreea de Sud (-34,6%), Iran (-64,2%), Lituania (-36,0%), Emiratele Arabe Unite (-60,2%), Kârgâzstan (-45,0%), atenuând creșterea pe total importuri cu 17,7%.

În structura importurilor din ianuarie-februarie 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (18,5%); gaz și produse industriale obținute din gaz (12,8%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,5%); vehicule rutiere (5,5%); produse medicinale și farmaceutice (3,4%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,2%); îngrășăminte minerale sau chimice (2,7%); legume și fructe (2,6%); semințe și fructe oleaginoase (2,3%); cereale și preparate pe bază de cereale (2,1%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,1%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,0%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (1,9%); îmbrăcăminte și accesorii (1,9%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,2 ori, pe seama sporirii livrărilor din România, India, Kazahstan, Turcia, Grecia, Bulgaria și Israel), semințe și fructe oleaginoase (de 3,1 ori, generată de sporirea livrărilor din Ucraina, de 31,8 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+18,2%), vehicule rutiere (+15,9%), energie electrică (de 10486,6 ori, influențată, în principal, de majorarea livrărilor din România și Ucraina), îngrășăminte minerale sau chimice (+26,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+20,0%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+21,7%), legume și fructe (+12,6%), produse chimice anorganice (de 2,1 ori), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,9 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,9 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 3,8 ori, în rezultatul creșterii livrărilor din Ucraina, de 11,5 ori), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+25,5%), articole din minerale nemetalice (+9,2%), produse lactate și ouă de păsări (+10,6%), hrană destinată animalelor (+23,9%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+14,2%), contribuind la creșterea pe total importuri, cu 19,9%.

Totodată, s-au diminuat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-14,3%), carne și preparate din carne (-47,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-24,2%), fier și oțel (-21,2%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; pârți și piese detașate ale acestor mașini (-12,8%), materiale plastice sub forme primare (-26,3%), articole prelucrate din metal (-7,6%), mobilă și părțile ei (-16,6%), cauciuc prelucrat (-13,7%), lemn și plută (-22,6%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-19,3%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-7,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-8,0%), produse tanante și colorante (-18,3%), produse medicinale și farmaceutice (-2,0%), materiale plastice prelucrate (-4,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-1,9%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 6,2%.

Deficitul balanței comerciale în luna februarie 2023 a fost de 396,7 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 5,0 milioane dolari SUA (-1,3%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna ianuarie 2023 și cu 64,1 milioane dolari SUA (+19,2%) mai mult, comparativ cu luna februarie 2022.


Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 798,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 174,3 milioane dolari SUA (+27,9%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-februarie 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 286,9 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 181,2 milioane dolari SUA, respectiv cu 162,9 milioane dolari SUA (de 2,3 ori) mai mult și cu 176,1 milioane dolari SUA (-49,3%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).


Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2023 a fost de 46,3%, în scădere cu 5,4 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2023 a constituit 59,9%, fiind în scădere cu 17,1 puncte procentuale, în raport cu ianuarie-februarie 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2023 a marcat 48,5%, în creștere cu 30,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-februarie 2023, mărfuri în valoare de 42,1 milioane dolari SUA, cu 7,2% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+11,1%), cărora le-au revenit 87,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă: (8 tabele)

Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru ianuarie-februarie 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date definitive.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).

Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.

Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2021 2022 2022/2023 2023/2022 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerț exterior comerțul internațional export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine reexport reexporturile țările csi țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER