Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022*

Exporturile de mărfurirealizate în luna februarie 2022 au avut o valoare de 336,6 milioane dolari SUA, cu 1,9% mai mult, în raport cu luna ianuarie 2022 și cu 48,3% mai mult comparativ cu luna februarie 2021 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 667,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare de 1,6 ori comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-februarie 2022 au constituit 545,9 milioane dolari SUA (81,8% din total exporturi), fiind în creștere de 1,7 ori față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 53,5%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-februarie 2022 s-au cifrat la 121,1 milioane dolari SUA (18,2% din total exporturi), sau cu 12,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 3,2%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 11,7% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 6,5%.

Mijloacele de transport rutier,în ianuarie-februarie 2022 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (77,2% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (12,7%), transportul feroviar (9,2%) și transportul aerian (0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27), în ianuarie-februarie 2022, au totalizat 414,1 milioane dolari SUA(cu 53,0% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021), deținând o pondere de 62,1% în total exporturi, în scădere cu 1,5 puncte procentuale față de ianuarie-februarie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-februarie 2022,au avut o valoare de 78,6 milioane dolari SUA(cu 16,5% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 11,8% în total exporturi, în descreștere cu 4,0 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-februarie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 92,3% din total exporturi au fost: România (28,0% din total exporturi), Turcia (13,8%), Italia (9,5%), Federația Rusă (7,3%), Germania (6,2%), Elveția (3,8%), Bulgaria (3,2%), Polonia (2,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,5%), Ucraina (2,3%), Cehia (2,2%), Grecia (1,9%), Ungaria, Spania și Belarus (câte 1,6%), Franța (1,3%), Cipru (1,2%), Olanda (0,8%), Statele Unite ale Americii (0,7%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-februarie 2022 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (de 1,7 ori), Turcia (de 2,0 ori), Italia (de 2,4 ori), Elveția (de 3,8 ori), Bulgaria (de 3,1 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (de 2,8 ori), Federația Rusă (+22,6%), Cipru (de 6,4 ori), Grecia (de 1,8 ori), Ungaria (+51,9%), Spania (+51,3%), Statele Unite ale Americii (de 1,8 ori), Franța (+35,0%), Ucraina (+14,1%), Mexic (de 3162,8 ori), Cehia (+11,7%), Tunisia (de 8,0 ori), Serbia (de 1,7 ori), Polonia (+5,6%), Coreea de Sud (de 5,5 ori), Austria (+22,4%), Iordania (de 76,2 ori), Irak (de 2,0 ori), Arabia Saudită (de 2,1 ori), Belgia (+17,2%), Lituania (+44,2%), Mongolia (de 5,1 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 58,4%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Germania (-12,3%), Liban (-50,7%), Olanda (-20,0%), Slovacia (-42,1%), Libia (-95,7%), Canada (-33,9%), Belarus (-6,0%), China (-37,8%), Letonia (-22,4%), Finlanda (-89,3%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 3,3%.

În structura exporturilor,din ianuarie-februarie 2022(Figura 6 și Anexa 6), ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: cereale și preparate pe bază de cereale (19,9%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (13,7%); semințe și fructe oleaginoase (10,2%); legume și fructe (9,9%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,1%); îmbrăcăminte și accesorii (6,8%); mobilă și părțile ei (3,8%); băuturi alcoolice și nealcoolice (3,5%); produse medicinale și farmaceutice (2,4%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,4%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2022 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021(Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 5,8 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 7,0 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 1,7 ori), legume și fructe (+38,1%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 2,1 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+17,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 4,9 ori), hrană destinată animalelor (de 2,4 ori), articole din minerale nemetalice (de 1,7 ori), produse medicinale și farmaceutice, în principal reexporturi (+50,1%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+30,3%), produse chimice organice (de 1,8 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+20,7%), fier și oțel (de 3,6 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 2,2 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+38,1%), articole prelucrate din metal (+19,1%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (de 1,7 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,7 ori), metale neferoase (de 5,3 ori), materiale plastice prelucrate (de 1,9 ori), influențând creșterea pe total exporturi cu 60,2%.

Totodată, s-au redusexporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-87,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-14,7%), mobilă și părțile ei (-8,6%), animale vii (-75,4%),instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-32,0%),mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-39,5%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-0,9%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-61,8%), carne și preparate din carne (-80,2%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (-14,2%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 4,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2022 au constituit 669,1 milioane dolari SUA, cu 7,7% mai mult față de luna ianuarie 2021 și cu 28,3% mai mult comparativ cu luna februarie 2021 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2022importurile de mărfuri au însumat 1290,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat perioada similară din anul 2021, cu 40,1%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-februarie 2022 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (73,2% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (16,8%), transportul feroviar (4,5%), transportul maritim (3,1%), transportul aerian (1,8%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,1%).

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-februarie 2022, s-au cifrat la 538,7 milioane dolari SUA (cu 26,5% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2021), deținând o pondere de 41,8% în total importuri, în scădere cu 4,4 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-februarie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI, în ianuarie-februarie 2022, au avut o valoare de 435,2 milioane dolari SUA (de 2,0 ori mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 33,7% în total importuri, în creștere cu 9,8 puncte procentuale față de ianuarie-februarie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2022, întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: Federația Rusă (24,3% din total importuri, datorită majorării considerabile a valorii gazului natural importat, căruia i-au revenit 16,8%), România (13,1%), China (9,9%), Germania și Ucraina (câte 6,6%), Turcia (6,1%), Italia (5,2%), Polonia (3,1%), Franța (2,5%), Ungaria (2,4%), Belarus (1,8%), Spania și Cehia (câte 1,4%), Statele Unite ale Americii (1,3%), Bulgaria (1,0%), Austria și Olanda (câte 0,9%), India și Coreea de Sud (câte 0,8%), Japonia (0,7%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-februarie 2022 comparativ cu perioada similară din anul 2021 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din Federația Rusă (de 2,6 ori, datorită creșterii valorii gazului natural importat de 4,4 ori), România (+46,2%), Germania (+17,6%), China (+10,9%), Ungaria (+52,1%), Turcia (+13,6%), Italia (+15,4%), Ucraina (+11,4%), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Belarus (+33,2%), Spania (+45,7%), Bulgaria (de 1,7 ori), Coreea de Sud (de 1,8 ori), Uzbekistan (de 5,4 ori), Franța (+13,1%), India (+51,1%), Olanda (+32,2%), Polonia (+7,4%), Turkmenistan (de 87,9 ori), Lituania (de 2,5 ori), Kârgâzstan (de 44,8 ori), Iran (de 5,4 ori), Slovacia (+26,0%), Suedia (+36,0%), Azerbaidjan (de 13,1 ori), Grecia (+30,6%), Emiratele Arabe Unite (de 2,6 ori), care a influențat creșterea pe total importuri cu 39,6%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Australia (-82,4%), Portugalia (-14,6%), Maroc (-44,0%), Georgia (-76,9%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 0,3%.

În structura importurilor,din ianuarie-februarie 2022(Figura 12 și Anexa 7),ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: gaz și produse industriale obținute din gaz (17,3%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (9,4%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,3%); vehicule rutiere (5,5%); produse medicinale și farmaceutice (4,0%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,7%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,2%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2022 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 7), s-au majorat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (de 4,1 ori, pe seama creșterii costului acestuia), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,7 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (de 2,4 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,7 ori), carne și preparate din carne (de 3,4 ori), vehicule rutiere (+21,8%), produse medicinale și farmaceutice (+19,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+13,8%), cereale și preparate pe bază de cereale (+27,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+38,7%), fier și oțel (+29,7%), produse lactate și ouă de păsări (+36,0%), cauciuc prelucrat (+53,2%), articole din minerale nemetalice (+24,9%), materiale plastice sub forme primare (de 1,6 ori), lemn și plută (de 2,0 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+14,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+3,9%), pește, crustacee, moluște (+30,3%), legume și fructe (+9,4%), articole prelucrate din metal (+11,1%), cărbune, cocs și brichete (de 3,3 ori), produse tanante și colorante (+53,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+15,6%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+17,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+7,8%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+9,3%), încălțăminte (+23,1%), materiale plastice prelucrate (+8,9%), mobilă și părțile ei (+16,4%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+13,5%), produse chimice organice (de 1,6 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+45,9%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 40,4%. 

Totodată, s-au diminuat importurile de metale neferoase (-48,3%), semințe și fructe oleaginoase (-22,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-19,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-32,3%), piele și blană prelucrate (-13,3%), tutun brut și prelucrat (-17,0%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 1,5%.

Deficitul balanței comercialeîn luna februarie 2022 a fost de 332,5 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 41,6 milioane dolari SUA (+14,3%) mai mult față de cel înregistrat în luna ianuarie 2022 și cu 38,1 milioane dolari SUA (+12,9%) mai mult comparativ cu luna februarie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-februarie 2022, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de623,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 128,0 milioane dolari SUA (+25,8%) mai mult comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021.

În ianuarie-februarie 2022, balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 124,6 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 356,6 milioane dolari SUA, respectiv cu 30,5 milioane dolari SUA (-19,7%) mai puțin și cu 204,0 milioane dolari SUA (de 2,3 ori) mai mult față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2021 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-februarie 2022, a fost de 51,7%, în creștere cu 5,5 puncte procentuale comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-februarie 2022, a constituit 76,9%, majorându-se cu 13,3 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-februarie 2022, a marcat18,0%, în descreștere cu 12,6 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2021.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-februarie 2022, mărfuri în valoare de43,0 milioane dolari SUA, cu 19,4% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2021. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+20,0%), cărora le-au revenit 86,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă: (8 tabele în format Excel)

 *Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru luna februarie 2022 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:
  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).
Informații relevante:

Persoană de contact:

 Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER