Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2023 și în ianuarie-martie 20231,2,3

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2023 au avut o valoare de 388,0 milioane dolari SUA, cu 9,0% mai mult, în raport cu luna februarie 2023 și cu 2,0% mai puțin comparativ cu luna martie 2022 (Figurile 1 și 2).


Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 exporturile de mărfuri au însumat 1075,2 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 1,2%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-martie 2023 au constituit 735,7 milioane dolari SUA (68,4% din total exporturi), fiind în scădere cu 15,2% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 12,4%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-martie 2023 s-au cifrat la 339,5 milioane dolari SUA (31,6% din total exporturi), sau de 1,7 ori mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022. Această creștere a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 13,6%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 12,8% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 18,8%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-martie 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (80,8% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,9%), transportul feroviar (3,4%), transportul aerian (1,2%), instalații fixe de transport (0,6%) și autopropulsie (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-martie 2023, au totalizat 670,5 milioane dolari SUA (cu 6,1% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 62,3% în total exporturi, în scădere cu 4,9 puncte procentuale față de ianuarie-martie 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-martie 2023, au avut o valoare de 266,3 milioane dolari SUA (cu 163,7 milioane dolari SUA sau de 2,6 ori mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 24,8% în total exporturi, în creștere cu 15,2 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-martie 2022 (Figura 4 și Anexa 1). Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 148,3 milioane dolari SUA sau de 6,9 ori mai mult, față de ianuarie-martie 2022).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (33,0% din total exporturi), Ucraina (16,1%, în creștere cu 13,7 puncte procentuale față de ianuarie-martie 2022), Italia (6,0%), Germania (5,6%), Federația Rusă (4,3%), Turcia (3,7%), Cehia (3,6%), Polonia (2,7%), Belarus (2,5%), Spania (2,0%), Cipru (1,7%), Statele Unite ale Americii (1,4%), Ungaria, Franța și Bulgaria (câte 1,3%), Kazahstan (1,2%), Elveția, Grecia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 1,1%), Liban și Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (câte 0,9%).

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (de 6,9 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere), România (+5,4%), Cehia (de 1,7 ori), Belarus (de 1,9 ori), Kazahstan (de 7,0 ori, datorită sporirii livrărilor de mere, struguri, medicamente), Cipru (de 2,1 ori), Spania (de 1,8 ori), Statele Unite ale Americii (+54,7%), Emiratele Arabe Unite (de 6,6 ori, în principal pe seama reexporturilor de autoturisme și exporturilor de mere, prune, înghețată), Lituania (de 2,1 ori, influențată de creșterea livrărilor de semințe de floarea soarelui și de in), Kârgâzstan (de 7,0 ori, datorită sporirii livrărilor de lacuri și vopsele, mere, struguri, medicamente), Maroc (de 1786,9 ori, datorită unor livrări majore de turte și reziduuri solide din semințe de floarea soarelui), Franța (+12,7%), Georgia (+42,8%), Israel (de 1,7 ori), Liban (+13,0%), Ungaria (+8,2%), Armenia (de 10,2 ori, pe seama creșterii reexporturilor de autoturisme și medicamente), Letonia (de 1,7 ori), Arabia Saudită (+39,2%), Slovacia (+28,6%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 23,6%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Turcia (-67,4%), Italia (-45,5%), Bulgaria (-71,5%), Elveția (-65,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-49,0%), Federația Rusă (-19,0%), Grecia (-24,9%), Germania (-5,5%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-20,8%), Austria (-43,3%), Irak (-55,4), Belgia (-27,0%), Coreea de Sud (-92,0%), Polonia (-3,5%), Macedonia de Nord (-52,1%), Egipt (-25,9%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 22,1%.

În structura exporturilor din ianuarie-martie 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (14,8%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (11,9%); cereale și preparate pe bază de cereale (11,1%); legume și fructe (8,5%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (7,8%); îmbrăcăminte și accesorii (6,7%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,7%); semințe și fructe oleaginoase (4,5%); mobilă și părțile ei (3,6%); articole din minerale nemetalice (2,9%), vehicule rutiere (2,2%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,0%);

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 14,4 ori, datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina, de 16,8 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+20,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+44,2%), articole din minerale nemetalice (+47,6%), energie electrică (de 3832,8 ori, generată de sporirea livrărilor în Ucraina, de 3167,0 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 3,1 ori), materiale plastice sub forme primare (de 6,8 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,8 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+44,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+4,1%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 5,3 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+43,3%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 3,8 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+42,3%), produse chimice anorganice (de 2,6 ori), carne și preparate din carne (de 6,7 ori), produse lactate și ouă de păsări (+37,7%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+21,1%), influențând creșterea pe total exporturi cu 19,5%.

Totodată, s-au redus exporturile de semințe și fructe oleaginoase (-66,8%), cereale și preparate pe bază de cereale (-35,1%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-17,0%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-38,1%), produse medicinale și farmaceutice (-38,1%), produse chimice organice (-49,4%), articole prelucrate din metal (-28,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-11,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-19,0%), legume și fructe (-1,4%), încălțăminte (-10,5%), hrană destinată animalelor (-5,4%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 19,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2023 au constituit 821,2 milioane dolari SUA, cu 9,1% mai mult, față de luna februarie 2023 și cu 9,7% mai mult, comparativ cu luna martie 2022 (Figurile 7 și 8).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 importurile de mărfuri au însumat 2307,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2022, cu 13,1%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-martie 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (72,7% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (11,0%), transportul maritim (7,9%), transportul feroviar (5,9%), transportul aerian (1,7%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-martie 2023 s-au cifrat la 1113,9 milioane dolari SUA (cu 23,2% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,3% în total importuri, în creștere cu 4,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-martie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-martie 2023 au avut o valoare de 524,9 milioane dolari SUA (cu 16,7% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 22,7% în total importuri, în scădere cu 8,2 puncte procentuale, față de ianuarie-martie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,8% din total importuri), Ucraina (12,7%), China (9,9%), Turcia (8,2%), Federația Rusă (6,5%), Germania (6,3%), Italia (4,7%), Polonia (3,2%), Franța (2,7%), Grecia (2,6%), Ungaria (2,4%), Bulgaria (2,1%), India (1,9%), Kazahstan (1,8%), Cehia (1,4%), Statele Unite ale Americii și Spania (câte 1,3%), Austria (1,1%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (1,0%), Belarus, Japonia și Slovacia (câte 0,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,8%), Belgia (0,7%).

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă majorarea importurilor provenite din Ucraina (de 2,2 ori), România (+32,7%), Turcia (+41,8%), Grecia (de 7,4 ori, datorită unor livrări semnificative de gaze naturale și motorină), China (+24,6%), Kazahstan (de 10,2 ori, pe seama unor livrări considerabile de păcură), Bulgaria (de 1,8 ori, influențată de sporirea livrărilor de păcură, motorină și petrol lampant Jet fuel,), India (de 1,8 ori, pe seama unor livrări considerabile de motorină), Israel (de 4,2 ori, datorită unor livrări majore de motorină și păcură), Slovacia (de 1,8 ori), Japonia (de 1,8 ori, condiționată de creșterea livrărilor de autoturisme și tractoare), Polonia (+10,1%), Azerbaidjan (de 2,0 ori, generată de sporirea livrărilor de uree și păcură), Franța (+8,5%), Ungaria (+9,5%), Germania (+3,1%), Austria (+21,4%), Cehia (+15,1%), Georgia (de 9,2 ori pe seama unor livrări însemnate de păcură), Belgia (+33,8%), Ecuador (+56,2%), Vietnam (+36,2%), Portugalia (+36,5%), Egipt (de 2,6 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+11,4%), Spania (+6,0%), Finlanda (+40,6%), Bangladesh (+53,5%), Statele Unite ale Americii (+4,7%), Suedia (+18,3%), Letonia (+31,7%), Hong Kong, RAS a Chinei (de 7,9 ori), care a influențat creșterea pe total importuri cu 28,3%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Federația Rusă (-66,7%), Belarus (-21,6%), Italia (-3,4%), Uzbekistan (-57,8%), Coreea de Sud (-20,4%), Pakistan (-40,5%), Emiratele Arabe Unite (-63,7%), atenuând creșterea pe total importuri cu 15,6%.

În structura importurilor din ianuarie-martie 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (16,9%); gaz și produse industriale obținute din gaz (10,9%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,6%); vehicule rutiere (5,7%); produse medicinale și farmaceutice (3,5%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,2%); îngrășăminte minerale sau chimice (2,8%); legume și fructe (2,8%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,3%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,3%); cereale și preparate pe bază de cereale (2,2%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,2%); semințe și fructe oleaginoase (2,2%); îmbrăcăminte și accesorii (2,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,8 ori, pe seama sporirii livrărilor din România, Turcia, Kazahstan, India, Bulgaria, Grecia și Israel), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+21,1%), vehicule rutiere (+22,1%), semințe și fructe oleaginoase (de 1,8 ori, generată de sporirea livrărilor din Ucraina, de 25,7 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (+30,1%), energie electrică (de 12794,3 ori, influențată, în principal, de majorarea livrărilor din România și Ucraina), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+25,7%), legume și fructe (+17,3%), articole din minerale nemetalice (+26,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+21,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+13,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+14,0%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+40,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,1 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 2,1 ori, datorită creșterii livrărilor din Ucraina, de 2,9 ori), produse medicinale și farmaceutice (+5,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+23,8%), produse chimice anorganice (+52,8%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+45,5%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+19,7%), pește, crustacee, moluște (+11,0%), cărbune, cocs și brichete (+48,8%), produse lactate și ouă de păsări (+5,7%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+52,6%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+45,0%), tutun brut și prelucrat (+16,3%), încălțăminte (+8,4%), contribuind la creșterea pe total importuri, cu 17,8%.

Totodată, s-au diminuat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-21,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-21,1%), carne și preparate din carne (-38,4%), fier și oțel (-22,3%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-6,9%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-25,7%), mobilă și părțile ei (-16,9%), lemn și plută (-23,2%), piele, altă piele și blană prelucrate (-12,0%), cauciuc prelucrat (-7,1%), materiale plastice prelucrate (-4,1%), articole prelucrate din metal (-2,7%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 6,0%.

Deficitul balanței comerciale în luna martie 2023 a fost de 433,2 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 36,7 milioane dolari SUA (+9,3%) mai mult, față de cel înregistrat în luna februarie 2023 și cu 80,7 milioane dolari SUA (+22,9%) mai mult, comparativ cu luna martie 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-martie 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1231,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 255,4 milioane dolari SUA (+26,2%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-martie 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 443,4 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 258,6 milioane dolari SUA, respectiv cu 253,0 milioane dolari SUA (de 2,3 ori) mai mult și cu 268,8 milioane dolari SUA (-51,0%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2023 a fost de 46,6%, în scădere cu 5,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2023 a constituit 60,2%, fiind în scădere cu 18,8 puncte procentuale, în raport cu ianuarie-martie 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2023 a marcat 50,7%, în creștere cu 34,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-martie 2023, mărfuri în valoare de 68,3 milioane dolari SUA, cu 27,1% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+33,4%), cărora le-au revenit 88,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru ianuarie-martie 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date definitive.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).

Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.

Reexporturile clasice de mărfuri  reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 balanța comercială comert comerț comert exterior comerţ exterior comerțul internațional export grupe de mărfuri import import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine reexport reexporturile țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER