Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie și în ianuarie-martie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna martie și în ianuarie-martie 2022

Exporturile de mărfurirealizate în luna martie 2022 au avut o valoare de 395,8 milioane dolari SUA, cu 17,6% mai mult în raport cu luna februarie 2022 și cu 52,7% mai mult comparativ cu luna martie 2021 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 1062,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 55,2% comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-martie 2022 au constituit 867,5 milioane dolari SUA (81,6% din total exporturi), fiind în creștere de 1,7 ori față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 51,9%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-martie 2022 s-au cifrat la 195,3 milioane dolari SUA (18,4% din total exporturi) sau cu 12,9% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi cu 3,3%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 11,9% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 6,5%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-martie 2022 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (75,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (15,4%), transportul feroviar (8,6%) și transportul aerian (0,7%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27) în ianuarie-martie 2022 au totalizat 713,5 milioane dolari SUA(de 1,6 ori mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021), deținând o pondere de 67,1% în total exporturi, în creștere cu 2,9 puncte procentuale față de ianuarie-martie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-martie 2022 au avut o valoare de 102,6 milioane dolari SUA(cu 8,4% mai puțin în raport cu perioada similară din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 9,7% în total exporturi, în scădere cu 6,7 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-martie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 93,1% din total exporturi au fost: România (31,7% din total exporturi), Turcia (11,5%), Italia (11,1%), Germania (5,9%), Federația Rusă (5,4%), Bulgaria (4,6%), Elveția (3,3%), Polonia (2,8%), Ucraina (2,4%), Cehia (2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,1%), Grecia (1,5%), Belarus (1,4%), Ungaria (1,3%), Franța (1,2%), Olanda și Spania (câte 1,1%), Statele Unite ale Americii (0,9%), Cipru și Liban (câte 0,8%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2022 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (de 1,8 ori), Italia (de 2,9 ori), Turcia (de 1,8 ori), Bulgaria (de 4,2 ori), Elveția (de 3,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (de 2,4 ori), Cipru (de 6,8 ori), Grecia (de 1,8 ori), Statele Unite ale Americii (de 2,4 ori), Franța (+33,6%), Cehia (+12,9%), Ungaria (+21,2%), Ucraina (+10,1%), Polonia (+7,5%), Olanda (+19,1%), Serbia (de 1,8 ori), Mexic (de 3162,8 ori), Liban (+19,3%), Canada (+50,7%), Tunisia (de 8,0 ori), Arabia Saudită (de 2,7 ori), Irak (de 1,8 ori), Coreea de Sud (de 4,4 ori), Egipt (de 1,8 ori), Lituania (+51,8%), Emiratele Arabe Unite (de 5,3 ori), Norvegia (de 33,9 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 59,9%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Federația Rusă (-13,8%), Portugalia (-96,9%), Germania (-11,8%), Spania (-23,2%), Libia (-97,7%), Belarus (-11,8%), Georgia (-32,8%), China (-50,6%), Kazahstan (-40,1%), Slovacia (-28,3%), Belgia (-7,7%), Finlanda (-86,4%), Letonia (-20,7%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 5,9%.

În structura exporturilor din ianuarie-martie 2022(Figura 6 și Anexa 6), ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: cereale și preparate pe bază de cereale (17,3%); semințe și fructe oleaginoase (13,8%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (12,5%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (9,5%); legume și fructe (8,8%); îmbrăcăminte și accesorii (6,5%); mobilă și părțile ei (3,7%); băuturi alcoolice și nealcoolice (3,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,3%), vehicule rutiere (2,2%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021(Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 6,1 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 2,6 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 4,1 ori), legume și fructe (+28,3%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 2,0 ori), hrană destinată animalelor (de 3,0 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+16,4%), articole din minerale nemetalice (de 1,8 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 4,1 ori), produse chimice organice (de 1,7 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+22,9%), articole prelucrate din metal (+39,0%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+15,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,9 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+31,3%), fier și oțel (de 2,2 ori), încălțăminte (+14,5%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+40,2%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+14,6%), influențând creșterea pe total exporturi cu 60,4%.

Totodată, s-au redusexporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-10,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-23,2%), mobilă și părțile ei (-11,3%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-25,3%), produse medicinale și farmaceutice (-12,5%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (-37,2%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-47,0%), carne și preparate din carne (-87,1%), animale vii (-24,8%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-49,4%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 6,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au constituit 747,3 milioane dolari SUA, cu 11,7% mai mult față de luna februarie 2021 și cu 18,6% mai mult comparativ cu luna martie 2021 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022importurile de mărfuri au însumat 2037,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021 cu 31,4%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-martie 2022 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (74,5% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (15,1%), transportul maritim (4,6%), transportul feroviar (3,7%), transportul aerian (1,5%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-martie 2022 s-au cifrat la 898,3 milioane dolari SUA (cu 22,8% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2021), deținând o pondere de 44,1% în total importuri, în scădere cu 3,1 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-martie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI în ianuarie-martie 2022 au avut o valoare de 628,9 milioane dolari SUA (de 1,7 ori mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 30,9% în total importuri, în creștere cu 7,7 puncte procentuale față de ianuarie-martie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri s-au regăsit: Federația Rusă (21,9% din total importuri, datorită majorării considerabile a valorii gazului natural importat, căruia i-au revenit 69,0% din importurile realizate din Federația Rusă), România (13,5%), China (9,0%), Germania (6,9%), Turcia și Ucraina (câte 6,5%), Italia (5,4%), Polonia (3,3%), Franța (2,9%), Ungaria (2,5%), Statele Unite ale Americii, Cehia, Spania și Belarus (câte 1,4%), Bulgaria (1,3%), India (1,2%), Olanda și Austria (câte 1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,8%) și Coreea de Sud (0,7%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2022 comparativ cu perioada similară din anul 2021 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din Federația Rusă (de 2,3 ori, datorită creșterii valorii gazului natural importat de 4,4 ori), România (+44,8%), Turcia (+15,3%), Ungaria (+49,4%), India (de 2,2 ori), Bulgaria (de 1,7 ori), Germania (+6,8%), Italia (+8,5%), Franța (+16,8%), Statele Unite ale Americii (+35,4%), Polonia (+10,4%), Spania (+23,8%), Azerbaidjan (de 26,6 ori), Olanda (+32,0%), Coreea de Sud (+43,3%), Turkmenistan (de 54,3 ori), Ucraina (+2,9%), Slovacia (+48,7%), Uzbekistan (de 2,0 ori), Pakistan (de 1,9 ori), Lituania (de 1,9 ori), Serbia (+29,9%), Cehia (+7,7%), Grecia (+32,6%), Kârgâzstan (de 45,6 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+12,2%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 31,2%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Vietnam (-29,3%), Japonia (-18,7%), Belarus (-4,7%), Austria (-5,3%), Australia (-79,4%), Malaysia (-24,7%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 0,7%.

În structura importurilor din ianuarie-martie 2022(Figura 12 și Anexa 7),ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: gaz și produse industriale obținute din gaz (15,6%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (10,6%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,2%); vehicule rutiere (5,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,9%), produse medicinale și farmaceutice (3,8%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,2%); legume și fructe (2,7%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (2,6%); îngrășăminte minerale sau chimice (2,4%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 7), s-au majorat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (de 4,1 ori, pe seama creșterii costului gazului natural importat din Federația Rusă (de 4,4 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,9 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (de 2,1 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,6 ori), carne și preparate din carne (de 2,5 ori), fier și oțel (+33,9%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+13,8%), cereale și preparate pe bază de cereale (+26,7%), vehicule rutiere (+9,4%), produse lactate și ouă de păsări (+34,5%), produse medicinale și farmaceutice (+8,8%), lemn și plută (de 1,8 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+19,1%), cauciuc prelucrat (+29,6%), semințe și fructe oleaginoase (+18,2%), materiale plastice sub forme primare (+32,2%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+15,6%), pește, crustacee, moluște (+15,7%), legume și fructe (+4,8%), cărbune, cocs și brichete (de 2,4 ori), produse chimice anorganice (de 1,6 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+9,3%), mobilă și părțile ei (+10,2%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+4,9%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 32,3%. 

Totodată, s-au diminuat importurile de metale neferoase (-51,2%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (-26,5%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (-5,4%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (-6,6%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-1,9%), piele și blană prelucrate (-14,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-27,0%), îmbrăcăminte și accesorii (-3,7%), atenuând majorarea pe total importuri cu 2,0%.

Deficitul balanței comercialeîn luna martie 2022 a fost de 351,5 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 19,0 milioane dolari SUA (+5,7%) mai mult față de cel înregistrat în luna februarie 2022 și cu 19,3 milioane dolari SUA (-5,2%) mai puțin comparativ cu luna martie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-martie 2022, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de974,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3) sau cu 108,7 milioane dolari SUA (+12,6%) mai mult comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021.

În ianuarie-martie 2022 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 184,8 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 526,3 milioane dolari SUA, respectiv cu 106,8 milioane dolari SUA (-36,6%) mai puțin și cu 277,7 milioane dolari SUA (de 2,1 ori) mai mult față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2021 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2022 a fost de 52,2%, în creștere cu 8,0 puncte procentuale comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2022 a constituit 79,4%, majorându-se cu 19,3 puncte procentuale în raport cu perioada similară din 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2022 a marcat 16,3%, în scădere cu 14,8 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2021.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2022 mărfuri în valoare de57,3 milioane dolari SUA, cu 0,4% mai puțin în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2021. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea valorii autoturismelor importate (-0,5%), cărora le-au revenit 85,1% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă (8 tabele format .xlsx):

*Note:

  • Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  • Datele pentru luna martie 2022 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
  • Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

 • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
 • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile clasice de mărfurireprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
  Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

 • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65

2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER