Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna octombrie și ianuarie-octombrie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna octombrie și ianuarie-octombrie 2021*

Exporturile de mărfurirealizate în luna octombrie 2021 au avut o valoare de 352,3 milioane dolari SUA, cu 19,5% mai mult în raport cu luna septembrie 2021 și cu 41,3% - comparativ cu luna octombrie 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 2455,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 23,6% comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-octombrie 2021 au constituit 1864,9 milioane dolari SUA (75,9% din total exporturi), fiind în creștere cu 22,8% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 17,4%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-octombrie 2021 s-au cifrat la 590,7 milioane dolari SUA (24,1% din total exporturi) sau cu 26,3% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 6,2%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 16,2% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) -7,9%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-octombrie 2021 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (86,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (8,1%), transportul feroviar (4,4%) și transportul aerian (1,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27), în ianuarie-octombrie2021, au totalizat 1507,2 milioane dolari SUA(cu 14,0% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 61,4% în total exporturi, în scădere cu 5,2 puncte procentuale față de ianuarie-octombrie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-octombrie 2021,au avut o valoare de 372,3 milioane dolari SUA(cu 22,0% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,2% în total exporturi, în descreștere cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-octombrie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 88,8% din total exporturi au fost: România (26,6% din total exporturi), Turcia (9,7%), Federația Rusă (9,0%), Germania (8,5%), Italia (7,8%), Polonia (3,6%), Elveția (3,3%), Ucraina (3,0%), Republica Cehă (2,7%), Bulgaria (2,4%), Belarus (2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,1%), Ungaria (1,4%), Spania și Olanda (câte 1,2%), Grecia și Franța (câte 1,1%), Statele Unite ale Americii (1,0%) și Liban (0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în Turcia (de 1,8 ori), România (+15,6%), Federația Rusă (+23,9%), Elveția (de 1,6 ori), Germania (+12,5%), Italia (+13,5%), Ucraina (+42,7%), Bulgaria (+39,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+45,5%), Ungaria (de 1,6 ori), Emiratele Arabe Unite (de 26,3 ori), Liban (de 2,0 ori), Belgia (de 1,9 ori), Portugalia (de 1,8 ori), Israel (de 2,7 ori), Slovacia (de 1,6 ori), Egipt (de 18,3 ori), Statele Unite ale Americii (+15,9%), Grecia (+12,5%), Bangladesh (de 10,6 ori), Serbia (+40,8%), Polonia (+3,0%), Uzbekistan (de 1,6 ori), Libia (de 132,3 ori), Tunisia (de 7,0 ori), Canada (+40,1%), Indonezia (+35,4%), Malaysia (de 1,6 ori), Macedonia de Nord (de 2,1 ori), Japonia (de 1,7 ori), Franța (+4,5%), Azerbaidjan (+47,5%), Chile (de 28,3 ori), Nigeria (de 1,9 ori), Kârgâzstan (de 3,3 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 23,8%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Cipru (-48,7%), Georgia (-19,5%), Iordania (-69,4%), Republica Cehă (-1,9%), Africa de Sud (-58,8%), Maroc (-90,9%), Belarus (-1,8%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 0,8%.

În structura exporturilor, din ianuarie-octombrie 2021(Figura 6 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 91,3% din total exporturi, după cum urmează: produse alimentare și animale vii (24,1%); mașini și echipamente pentru transport (21,3%); articole manufacturate diverse (19,9%); materiale brute necomestibile (11,0%); mărfuri manufacturate (8,2%); băuturi și tutun (6,8%).

 

În ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020(Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,1 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 3,7 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+11,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+15,3%), produse medicinale și farmaceutice, în principal reexporturi (de 1,7 ori), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 2,3 ori), semințe și fructe oleaginoase (+16,8%), mobilă și părțile ei (+18,2%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+34,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+9,7%), articole prelucrate din metal (de 1,6 ori), articole din minerale nemetalice (+29,2%), fier și oțel (de 8,9 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+46,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+34,9%), petrol, produse petroliere și produse înrudite, preponderent reexporturi (de 1,5 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+22,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat, preponderent reexporturi (+38,6%), tutun brut și prelucrat (+47,1%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,6 ori), încălțăminte, în principal reexporturi (+9,1%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+35,7%), carne și preparate din carne (+41,5%), articole de voiaj; sacoșe și similare, preponderent reexporturi (+16,3%), produse tanante și colorante (de 3,3 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+9,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+18,8%), materiale plastice prelucrate, în principal reexporturi (de 1,6 ori), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+39,4%), influențând creșterea pe total exporturi cu 24,4%. 

Totodată, s-au redusexporturile de produse chimice organice (-31,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-7,6%), legume și fructe (-2,3%), hrană destinată animalelor (-15,0%), animale vii (-29,3%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 1,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2021 au constituit 646,2 milioane dolari SUA, cu 3,5% mai puțin, față de luna septembrie 2021 și cu 30,9% mai mult comparativ cu luna octombrie 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2021importurile de mărfuri au însumat 5718,9 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 32,2%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-octombrie 2021 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (85,0% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,7%), instalațiile fixe de transport (3,8%), transportul maritim (3,3%), transportul aerian (2,4%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-octombrie 2021, s-au cifrat la 2589,0 milioane dolari SUA (cu 30,6% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 45,3% în total importuri, în scădere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-octombrie 2020 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI, în ianuarie-octombrie 2021, au avut o valoare de 1435,1 milioane dolari SUA (cu 34,6% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 25,1% în total importuri, în creștere cu 0,4 puncte procentuale, față de ianuarie-octombrie 2020 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2021, întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: Federația Rusă (13,1% din total importuri), România (12,0%), China (11,6%), Ucraina (9,4%), Germania (7,8%), Turcia (7,5%), Italia (6,4%), Polonia (3,7%), Franța (2,5%), Belarus (2,0%), Ungaria (1,8%), Republica Cehă (1,6%), Statele Unite ale Americii și Austria (câte 1,5%), Spania (1,3%), Bulgaria (1,2%), Olanda (1,1%), Japonia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din Federația Rusă (de 1,6 ori), România (+33,9%), China (+30,8%), Turcia (+41,0%), Ucraina (+24,9%), Italia (+31,8%), Germania (+23,5%), Franța (+42,5%), Polonia (+21,8%), Austria (de 1,7 ori), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Belarus (+20,3%), Ungaria (+22,2%), Republica Cehă (+22,9%), Grecia (de 1,9 ori), Bulgaria (+31,1%), Olanda (+32,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+33,0%), Spania (+20,1%), Argentina (de 4,2 ori), Coreea de Sud (+32,6%), Belgia (+34,0%), Japonia (+24,6%), Vietnam (+26,3%), Slovacia (+34,4%), Elveția (+27,5%), Portugalia (+37,7%), Turkmenistan (de 4,2 ori), Taiwan, provincie a Chinei (+35,4%), Norvegia (de 1,6 ori), Suedia (+23,0%), India (+12,0%), Uzbekistan (de 1,6 ori), Slovenia (+17,1%), Thailanda (+42,1%), Letonia (+31,4%), Danemarca (+28,3%), Ecuador (+15,3%), Finlanda (+23,6%), Egipt (+38,1%), Israel (+28,2%), Iran (de 2,4 ori), Chile (de 2,3 ori), Pakistan (+26,4%), Croația (+42,2%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 32,8%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Kazahstan (-76,8%), Serbia (-13,9%) și Azerbaidjan (-68,8%) atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 1,2%.

În structura importurilor, din ianuarie-octombrie 2021(Figura 12 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 95,1% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,4%); mărfuri manufacturate (18,9%); produse chimice (14,7%); combustibili minerali (13,7%); articole manufacturate diverse (11,7%); produse alimentare și animale vii (10,7%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,7 ori), vehicule rutiere (de 1,6 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 1,7 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+30,9%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,5 ori), produse medicinale și farmaceutice (+31,3%), îmbrăcăminte și accesorii (+49,4%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+24,7%), articole prelucrate din metal (+29,3%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+21,9%), fier și oțel (+32,0%), materiale plastice prelucrate (+31,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,6 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (de 1,5 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+23,7%), articole din minerale nemetalice (+18,2%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+15,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+26,7%), materiale plastice sub forme primare (+49,0%), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+42,3,%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+39,8%), mobilă și părțile ei (+40,0%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+20,3%), lemn și plută (+42,4%), semințe și fructe oleaginoase (+42,0%), pește, crustacee, moluște (+27,4%), metale neferoase (+21,7%), produse lactate și ouă de păsări (+16,6%), cauciuc prelucrat (+22,1%), încălțăminte (+32,5%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+18,7%), hrană destinată animalelor (+24,7%), îngrășăminte minerale sau chimice (+11,3%), piele și blană prelucrate (+18,7%), produse tanante și colorante (+19,7%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+38,0%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 1,6 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+4,8%), legume și fructe (+2,9%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+24,1%), cărbune, cocs și brichete (+21,4%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+36,9%), fibre textile și deșeurile lor (+35,1%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 30,5%. 

Deficitul balanței comercialeîn luna octombrie 2021 a fost de 293,9 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 80,9 milioane dolari SUA (-21,6%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna septembrie 2021 și cu 49,7 milioane dolari SUA (+20,3%) mai mult comparativ cu luna octombrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-octombrie 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de3263,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3) sau cu 924,3 milioane dolari SUA (+39,5%) mai mult comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-octombrie 2021, balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1081,8 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 1062,8 milioane dolari SUA, respectiv cu 421,6 milioane dolari SUA (de 1,6 ori) și cu 301,6 milioane dolari SUA (+39,6%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-octombrie 2021, a fost de 42,9%, în scădere cu 3,0 puncte procentuale comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-octombrie 2021, a constituit 58,2%, diminuându-se cu 8,5 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-octombrie 2021, a marcat25,9%, în descreștere cu 2,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-octombrie 2021, mărfuri în valoare de223,1 milioane dolari SUA, cu 46,0% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (de 1,5 ori), cărora le-au revenit 85,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă (8 tabele în format Excel):

*Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export - import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru luna octombrie 2021sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65

2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER