Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna septembrie și în ianuarie-septembrie 20221,2,3

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2022 au avut o valoare de 318,6 milioane dolari SUA, cu 3,3% mai puțin în raport cu luna august 2022 și cu 8,0% mai mult comparativ cu luna septembrie 2021 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 3277,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 55,8% comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-septembrie 2022 au constituit 2304,6 milioane dolari SUA (70,3% din total exporturi), fiind în creștere cu 45,9% față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 34,4%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-septembrie 2022 s-au cifrat la 973,0 milioane dolari SUA (29,7% din total exporturi), sau cu 85,9% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 21,4%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport,cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 11,8% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 17,9%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-septembrie 2022 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (75,8% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (14,1%), transportul feroviar (8,8%), transportul aerian (0,9%) și instalații fixe de transport (0,4%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilorUniunii Europene (UE–27), în ianuarie-septembrie 2022, au totalizat 1941,0 milioane dolari SUA (cu 50,6% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021), deținând o pondere de 59,2% în total exporturi, în descreștere cu 2,1 puncte procentuale față de ianuarie-septembrie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-septembrie 2022, au avut o valoare de 727,4 milioane dolari SUA (de 2,3 ori mai mult4 în raport cu perioada similară din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 22,2% în total exporturi, în creștere cu 6,9 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 93,0% din total exporturi au fost: România (28,5% din total exporturi), Ucraina (14,9%), Turcia (8,0%), Italia (7,9%), Germania (5,4%), Federația Rusă (4,8%), Bulgaria (4,0%), Polonia (2,8%), Cehia (2,3%), Elveția (1,8%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands), Belarus, Iran și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 1,6%), Ungaria (1,2%), Franța și Statele Unite ale Americii (câte 0,9%), Grecia și Spania (câte 0,8%), Liban, Austria și Portugalia (câte 0,5%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (Anexa 1), relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (de 7,7 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate), România (de 1,7 ori), Italia (de 1,6 ori), Bulgaria (de 3,3 ori), Turcia (+28,6%), Iran (de 2910,1 ori, datorită unor livrări semnificative de ulei de semințe de floarea soarelui, în valoare de 51,8 milioane dolari SUA), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (de 2,1 ori), Polonia (+19,8%), Cehia (+24,9%), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Ungaria (+38,1%), Cipru (de 3,2 ori), Belarus (+17,5%), Franța (+29,6%), Grecia (+29,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+13,1%), Lituania (de 2,2 ori), Kazahstan (+53,8%), Canada (de 1,8 ori), Spania (+21,0%), Serbia (+56,1%), Egipt (de 2,0 ori), Arabia Saudită (de 1,9 ori), Iordania (de 4,2 ori), Irak (+53,8%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 59,5%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Federația Rusă (-19,6%), Emiratele Arabe Unite (-78,1%), Germania (-5,0%), Indonezia (-93,8%), Liban (-23,5%), Malaysia (-94,9%), Bangladesh (-97,5%), China (-33,9%), Israel (-33,6%), Elveția (-3,7%), Belgia (-13,4%), Libia (-97,7%), Georgia (-10,2%), Portugalia (-6,8%), atenuând astfel, majorarea pe total exporturi cu 4,2%.

În structura exporturilor, din ianuarie-septembrie 2022 (Figura 6 și Anexa 6), ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (12,3%); cereale și preparate pe bază de cereale (12,1%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (11,7%); semințe și fructe oleaginoase (9,9%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,6%); legume și fructe (7,9%); îmbrăcăminte și accesorii (6,7%); băuturi alcoolice și nealcoolice (3,9%); mobilă și părțile ei (3,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,1%); articole din minerale nemetalice (2,1%); vehicule rutiere (2,1%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 6), s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 27,5 ori, se datorează, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) în Ucraina, de 36,8 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 6,0 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 2,4 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (de 1,8 ori), legume și fructe (+25,9%), hrană destinată animalelor (de 3,0 ori), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (+59,9%), articole din minerale nemetalice (+41,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+9,1%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+2,9%), produse chimice organice (+43,4%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,7 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+16,8%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,8 ori), produse chimice anorganice (de 6,8 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+44,7%), produse lactate și ouă de păsări (+39,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 3,3 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+23,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+14,1%), influențând creșterea pe total exporturi cu 56,4%.

Totodată, s-au redus exporturile de produse medicinale și farmaceutice (-42,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-26,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-8,8%), mobilă și părțile ei (-5,7%), carne și preparate din carne (-45,4%), animale vii (-37,4%), tutun brut și prelucrat (-18,7%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 3,2%.

Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2022 au constituit 844,4 milioane dolari SUA, cu 8,3% mai mult, față de luna august 2022 și cu 25,8% mai mult comparativ cu luna septembrie 2021 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 importurile de mărfuri au însumat 6736,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 32,7%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-septembrie 2022 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (76,2% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (9,1%), transportul maritim (7,5%), transportul feroviar (4,8%), transportul aerian (1,7%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,1%).

 Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-septembrie 2022, s-au cifrat la 3081,5 milioane dolari SUA (cu 32,6% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2021), deținând o pondere de 45,7% în total importuri, în scădere cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI, în ianuarie-septembrie 2022, au avut o valoare de 1715,1 milioane dolari SUA (cu 39,0% mai mult5, decât în perioada corespunzătoare din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 25,5% în total importuri, în creștere cu 1,2 puncte procentuale, față de ianuarie-septembrie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022, întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (16,8%), Federația Rusă (13,6%), China (10,2%), Ucraina (9,8%), Turcia (7,1%), Germania (6,4%), Italia (4,9%), Polonia (3,3%), India (2,9%), Franța (2,1%), Ungaria (2,0%), Bulgaria, Statele Unite ale Americii și Cehia (câte 1,5%), Spania (1,2%), Belarus (1,1%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (1,0%), Austria (0,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Japonia și Grecia (câte 0,8%), Coreea de Sud (0,7%), Slovacia și Belgia (câte 0,6%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu perioada similară din anul 2021 (Anexa 2), relevă majorarea importurilor provenite din România (de 1,9 ori), Federația Rusă (+45,1%), Ucraina (+39,5%), India (de 5,8 ori, pe seama unor livrări considerabile de motorină), Turcia (+25,9%), China (+15,1%), Ungaria (+47,4%), Bulgaria (de 1,6 ori), Polonia (+16,3%), Germania (+7,4%), Statele Unite ale Americii (+28,5%), Grecia (de 1,7 ori), Israel (de 2,7 ori), Cehia (+15,9%), Slovacia (+44,7%), Franța (+9,5%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+19,0%), Spania (+13,5%), Azerbaidjan (de 9,1 ori), Serbia (+37,8%), Coreea de Sud (+17,8%), Turkmenistan (de 2,0 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+13,7%), Suedia (+27,2%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 32,6%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Belarus (-21,8%), Austria (-17,9%), Argentina (-62,4%), Vietnam (-16,7%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 1,0%.

În structura importurilor, din ianuarie-septembrie 2022 (Figura 12 și Anexa 7), ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (16,3%); gaz și produse industriale obținute din gaz (9,0%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,3%); vehicule rutiere (5,8%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,7%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,6%); produse medicinale și farmaceutice (3,1%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,8%); articole prelucrate din metal (2,3%); îmbrăcăminte și accesorii (2,2%); fier și oțel (2,1%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,0%); legume și fructe (2,0%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,5 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 3,3 ori, pe seama creșterii valorii gazului natural importat din Federația Rusă, de 3,6 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 2,7 ori, generată de mărirea livrărilor din Ucraina, de 45,1 ori), vehicule rutiere (+20,7%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+34,4%), cereale și preparate pe bază de cereale (+59,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 7,2 ori, datorită sporirii livrărilor din Ucraina, de 18,4 ori), energie electrică (de 6,2 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (+51,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+8,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+31,0%), produse lactate și ouă de păsări (+29,9%), cărbune, cocs și brichete (de 2,5 ori), carne și preparate din carne (+34,1%), cauciuc prelucrat (+29,1%), produse chimice anorganice (de 1,9 ori), materiale plastice sub forme primare (+22,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+19,5%), legume și fructe (+8,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+10,2%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+4,3%), fier și oțel (+6,7%), pește, crustacee, moluște (+15,1%), încălțăminte (+14,3%), lemn și plută (+11,9%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 32,7%.

Totodată, s-au diminuat importurile de metale neferoase (-53,1%), produse medicinale și farmaceutice (-11,0%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-24,7%), articole prelucrate din metal (-3,2%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-8,9%), tutun brut și prelucrat (-10,1%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-26,5%), materiale plastice prelucrate (-2,2%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 1,9%.

Deficitul balanței comerciale în luna septembrie 2022 a fost de 525,8 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 75,2 milioane dolari SUA (+16,7%) mai mult, față de cel înregistrat în luna august 2022 și cu 149,5 milioane dolari SUA (+39,7%) mai mult comparativ cu luna septembrie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-septembrie 2022, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 3458,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 487,6 milioane dolari SUA (+16,4%) mai mult comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021.

În ianuarie-septembrie 2022, balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1140,5 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 987,7 milioane dolari SUA, respectiv cu 106,6 milioane dolari SUA (+10,3%) și cu 77,0 milioane dolari SUA (+8,4%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2021 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-septembrie 2022, a fost de 48,7%, în creștere cu 7,2 puncte procentuale comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-septembrie 2022, a constituit 63,0%, majorându-se cu 7,5 puncte procentuale în raport cu perioada similară din 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-septembrie 2022, a marcat 42,4%, în creștere cu 16,2 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2021.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-septembrie 2022, mărfuri în valoare de 171,3 milioane dolari SUA, cu 12,9% mai puțin în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2021. Scăderea a fost condiționată, în principal, de reducerea numărului de autoturisme importate (-24,6%), cărora le-au revenit 84,4% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

  Note:

  1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 
  Datele pentru luna septembrie 2022 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
  3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
  4 Sporirea exporturilor în țările CSI se datorează, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate în Ucraina. 
  5 Creșterea importurilor din țările CSI a fost generată, preponderent, de majorarea valorii gazului natural importat din Federația Rusă și sporirea importurilor din Ucraina.

   Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

  Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

  Informații relevante:

  2021 2022 2022/2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

  Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER