Export şi import de servicii

Cuprins:

EXPORT ŞI IMPORT DE SERVICII

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. EI-7 ”Export de servicii”

trimestrial -
până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport
 
anual
(pentru anul 2020) până la data de 1 martie 2021

În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care prestează servicii de export, indiferent de forma de proprietate.

Nr.EI-8 ”Import de servicii”

trimestrial - până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport 
 
anual 
(pentru anul 2020) -  până la data de 1 martie 2021

În adresa Direcției (secției) teritoriale de statistică de către toți agenții economici, care prestează servicii de export, indiferent de forma de proprietate.