Transport

Cuprins:
  Transporturi

  Denumirea formularului

  Periodicitatea, termenul de prezentare

  În adresa cui şi de către cine se prezintă

   Nr. 1-auto "Prestaţii de transport rutier"
   
  disponibil si pe raportare.gov.md
   lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de referințăAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:
  • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
  • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă;
  • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.
   Nr. 65-auto "Transportul cu mijloacele de transport rutier" 
   
  disponibil și pe raportare.gov.md
   trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică , trimestrial de către:
  • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
  • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închi- riază 10 şi   mai multe autovehicule de   marfă;
  • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

   Nr. 1-tr.(auto) "Transportul rutier şi lungimea drumurilor private"

  disponibil și pe raportare.gov.md

   anual, pînă la data de 01 martie 2020

  Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:

  • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată, au în inventar autovehicule sau le înсhiriază, precum şi care au drumuri în proprietate sau administrare;
  • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

   Nr. 1-trol. "Prestaţiile şi utilizarea transportului electric"

  Instrucțiune de completare

   anual, pînă la data de 25 februarie2020

  Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban

   Nr. 65-trol. "Prestaţii cu troleibuze"

   trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

  Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban

   Nr. 1-nav.int. "Transportul de mărfuri şi pasageri cu nave fluviale" lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice care au în dotare nave fluviale proprii sau închiriate.

   Nr. 6-nav.int. "Mijloacele de transport naval intern"

   anual, pînă la data de 01 februarie2020

  Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice, саrе au în dotare nave fluviale proprii

   Nr. 1-cf "Transportul de mărfuri și pasageri pe calea ferată, indicii de utilizare a mijloacelor de transport feroviar" lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova.

   Nr. 2-cf "Transportul feroviar de folosință generală și lungimea liniilor de cale ferată"

   anual, pînă la data de 17 aprilie

  Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"

   Nr. 65-cf "Prestații de transport feroviar de folosință generală"

   trimestrial, pînă la a 50-a zi după perioada de raport

   Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova".

   Nr. 1-ас "Trafic aerian" lunarRaportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie și înformat electronic în adresa:
   
  • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoane juridice - operatorii aerieni angajați în exploatarea aeronavelor pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport.
  • Autoritatea Aeronautică Civilă  prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.
   Nr. 3-ac "Parcul aeronavelor civile"

   anual

   Raportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa

   • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoanele juridice-operatorii aerieni  angajati în exploatarea aeronavelor pînă la data de 18 ianuarie.
   • Autoritatea Aeronautică Civilă prezintă raportul centralizator în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 01 februarie.

     Nr. 6-ас "Trafic prin aeroport"

     trimestrial

     Raportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie și înformat electronic în adresa:

     • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoane juridice - operatorii aerieni angajați în exploatarea aeronavelor pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport.
     • Autoritatea Aeronautică Civilă  prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.
     Transport de gaze prin conducte

     Denumirea formularului

     Periodicitatea, termenul de prezentare

     În adresa cui şi de către cine se prezintă

      Nr. 1-conducte "Conducte magistrale de gaze"

      trimestrial,pînă la data de25 a lunii următoare perioadei de raport

     Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către S.A. "Moldovagaz" 

     Drumurile publice

     Denumirea formularului

     Periodicitatea, termenul de prezentare

     În adresa cui şi de către cine se prezintă

      Nr. 3-drum "Drumurile publice"

      anual, pînă la data de 5 martie2020

     Raportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” și autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, conform competențelor