Investiţii, construcţii şi fondul locativ

Cuprins:

Investiţii

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 2-INV "Cu privire la investiţii"
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare de către toate entităţile incluse în cercetare. 

Nr. 2-INV anual "Cu privire la investiţii"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 1 apriliedupă anul de referinţă 

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către entităţile, indiferent de genul de activitate, care realizează investiţii în active imobilizate.

Construcţii

CONS TS "Indicatorii pe termen scurt în construcţii" 
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcţii” incluse în cercetare.

Nr. 1-CC "Activitatea de construcţii"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, pînă la data de 1 aprilie după anul de referință

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcţii”.

Nr. 1-AC "Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri"trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de referințăAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organu-lui teritorial pentru statistică de către organele administraţiei publice locale (or-ganul de arhitectură şi urbanism) (chestionarele pe localităţile urbane şi rurale).

Fond Locativ

Nr. 1-fondul locativ "Cu privire la fondul locativ"

anual, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de raportAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru statistică de către autorităţile administraţiei publice locale; persoanele juridice, care dispun la bilanţ de fond locativ în localitățile urbane şi rurale; Agenţia Servicii Publice.