Piaţa forţei de muncă

Cuprins:

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

De către cine se prezintă

M1 "Cîştigurile salariale"
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare
M2 "Repartizarea efectivului de salariaţi conform mărimii salariului calculat"
 
disponibil și pe raportare.gov.md
anual, până la data de 25 octombrieAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică

M3 "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2019"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, pînă la data de 31 martie 2020

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare

M3 Anexă "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2019"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, pînă la data de 31 martie 2020

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare, care își desfășoară activitatea în mai multe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea

FORPRO "Formarea profesională a salariaţilor"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, pînă la data de 1 martie 2020

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare

LM "Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 15 februarie 2020

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare

AM "Accidentele de muncă în anul 2019"anual, până la data de 1 martie 2020

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile la care în anul de raportare au avut loc accidente de muncă