Comunicate

Resetare
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2008

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2008

Preţurile producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2008 au marcat faţă de luna aprilie curent o creştere de circa 1,6%

537
Resursele şi utilizările produsului intern brut, ianuarie-martie 2008

Resursele şi utilizările produsului intern brut, ianuarie-martie 2008

Volumul producţiei, consumul intermediar, valoarea adăugată brută, consumul final al gospodăriilor, formarea brută de capital...

432
Activitatea investiţională, anul 2007

Activitatea investiţională, anul 2007

În a.2007 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 15180,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu anul 2006 acest volum s-a majorat cu 20,7% (în preţuri comparabile). Volumul investiţiilor în capital fix în medie pe locuitor a constituit 4,2 mii lei.

384
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în a.2007

Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în a.2007

953
Indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în mai 2008

Indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în mai 2008

Preţurile de consum în mai, în comparaţie cu aprilie 2008, au crescut cu 1,5 % …

424
Situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2007

Situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2007

Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1ianuarie 2008 a constituit 3572,7 mii persoane, din care 1476,1 mii (41,3%) – populaţia urbană şi 2096,6 mii (58,7%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% – femei şi 48,1% – bărbaţi.

483
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2008

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2008

Evoluţia comerţului, exporturile şi importurile de mărfuri, balanţa comercială, gradul de acoperire a importurilor cu exporturi

404
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în 2007

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în 2007

Evoluţia numărului întreprinderilor mici şi mijlocii; situaţia financiară a întreprinderilor mici şi mijlocii

422
Piaţa forţei de muncă, trimestru I 2008

Piaţa forţei de muncă, trimestru I 2008

În trimestrul I 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1221 mii persoane. Disparităţi importante pe sexe în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: numărul bărbaţilor a fost practic egal cu cel al femeilor. Ponderea populaţiei rurale a fost mai mare faţă de cea a populaţiei urbane (53,2% şi, respectiv 46,8%).

436
Situaţia copiilor în Moldova în anul 2007

Situaţia copiilor în Moldova în anul 2007

457
Industria, ianuarie-aprilie 2008

Industria, ianuarie-aprilie 2008

În ianuarie-aprilie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 8966,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2007 a constituit 107,2% în preţuri comparabile3, iar în luna aprilie curent faţă de aprilie 2007 acest indice a marcat 106,3%.

443
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2008

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2008

420
Indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în aprilie 2008

Indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în aprilie 2008

Preţurile de consum în aprilie, în comparaţie cu martie 2008, au crescut cu 1,6 % ...

435
Contravenţiile administrative în anul 2007

Contravenţiile administrative în anul 2007

486
Industria, ianuarie-martie 2008

Industria, ianuarie-martie 2008

În ianuarie-martie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6694,82 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2007 a constituit 107,7% în preţuri comparabile3, iar în luna martie faţă de martie 2007 acest indice a marcat 104,7%.

433
Situaţia criminogenă în Republica Moldova în anul 2007

Situaţia criminogenă în Republica Moldova în anul 2007

492
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2007

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2007

Evoluţia comerţului, exporturile şi importurile de mărfuri, balanţa comercială, gradul de acoperire a importurilor cu exporturi.

465
Transportul de mărfuri şi de pasageri în anul 2007

Transportul de mărfuri şi de pasageri în anul 2007

401
Minimul de existenţă în trimestrul I-III 2007

Minimul de existenţă în trimestrul I-III 2007

Valoarea minimului de existenţă, evoluţia minimului de existenţă, сo-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă

632
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2007/2008

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2007/2008

Numărul instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, numărul elevilor, structura elevilor pe vîrste.

662
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, la începutul anului de studii 2007/08

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, la începutul anului de studii 2007/08

738
Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general la începutul anului de studii 2007-2008

Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general la începutul anului de studii 2007-2008

812
"Vîrstnicii în Republica Moldova", 2007

"Vîrstnicii în Republica Moldova", 2007

Analiză succintă a persoanelor în etate din Moldova?

482
Minimul de existenţă în anul 2006

Minimul de existenţă în anul 2006

Valoarea minimului de existenţă, evoluţia minimului de existenţă, raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă

470
Tinerii pe piaţa muncii

Tinerii pe piaţa muncii

Informaţiile prezentate au fost obţinute prin ancheta "Tinerii pe piaţa muncii" - cercetare statistică, realizată ca modul complementar la cercetarea de bază "Ancheta forţei de muncă în gospodării". Sunt expuse informaţii referitoare la situaţia pe piaţa muncii a tinerilor din Republica Moldova. În cercetare au fost cuprinse persoanele în vîrstă de 15-29 ani. În chestionar au fost incluse întrebări specifice tinerilor: relaţia lor cu piaţa forţei de muncă, metodele utilizate pentru căutarea unui loc de muncă, necesitatea frecventării cursurilor de formare profesională, sunt tinerii mulţumiţi sau nu de locul actual de muncă, au apelat tinerii la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi cu ce scop. De asemenea, au fost incluse informaţii referitoare la distribuţia persoanelor ocupate (15-29 ani) conform nivelului de studii, conform activităţii economice a unităţii în care activează şi a ocupaţiei la locul de muncă, conform mărimii salariului (venitului) etc.

470
"Vîrstnicii în Republica Moldova", 2006

"Vîrstnicii în Republica Moldova", 2006

Analiză succintă a persoanelor în etate din Moldova?

468
Tinerii pe piaţa muncii

Tinerii pe piaţa muncii

Informaţiile prezentate au fost obţinute prin ancheta "Tinerii pe piaţa muncii" - cercetare statistică, realizată ca modul complementar la cercetarea de bază "Ancheta forţei de muncă în gospodării". Sunt expuse informaţii referitoare la situaţia pe piaţa muncii a tinerilor din Republica Moldova. În cercetare au fost cuprinse persoanele în vîrstă de 15-29 ani. În chestionar au fost incluse întrebări specifice tinerilor: relaţia lor cu piaţa forţei de muncă, metodele utilizate pentru căutarea unui loc de muncă, necesitatea frecventării cursurilor de formare profesională, sînt tinerii mulţumiţi sau nu de locul actual de muncă, au apelat tinerii la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi cu ce scop. De asemenea, au fost incluse informaţii referitoare la distribuţia persoanelor ocupate (15-29 ani) conform nivelului de studii, conform activităţii economice a unităţii în care activează şi a ocupaţiei la locul de muncă, conform mărimii salariului (venitului) etc.

459
Cu privire la totalurile Recensămîntului populaţiei din 2004. Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale

Cu privire la totalurile Recensămîntului populaţiei din 2004. Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale

Numărul populaţiei stabile a Republicii Moldova (cu excepţia raioanelor de Est şi mun. Bender) înregistrat la recensămîntul din 5-12 octombrie 2004, a fost de 3383332 locuitori, inclusiv 1305655 în mediul urban şi 2077677 locuitori în mediul rural. În numărul total al populaţiei recenzate sînt incluse şi persoanele temporar absente, plecate peste hotarele ţării, în număr de 273 mii, dintre care 130 mii (47,7%) cu durata absenţei de peste un an.

2329
Minimul de existenţă în trimestrul III 2005

Minimul de existenţă în trimestrul III 2005

Valoarea minimului de existenţă, evoluţia minimului de existenţă, raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă

450
Indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în octombrie 2005

Indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în octombrie 2005

Preţurile de consum în octombrie 2005 în comparaţie cu septembrie, au crescut cu 1,5 la sută ...

474
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Mulțumim locuitorilor țării pentru participare la Recensământul Populației și Locuințelor 2024