Concurs pentru selectarea unei companii în vederea realizării unui sondaj de opinie publică privind satisfacția utilizatorilor de date statistice

Concurs pentru selectarea unei companii în vederea realizării unui sondaj de opinie publică privind satisfacția utilizatorilor de date statistice

Proiectul finanțat de UE „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” (ParStat) solicită oferte de la companii naționale cu experiență relevantă în organizarea de sondaje sociologice pentru a realiza un sondaj public privind nivelul de satisfacție al utilizatorilor cu informațiile statistice și serviciile oferite de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

368
Chestionarul nr. 9-AGR disponibil în Ghișeul unic de raportare electronică

Chestionarul nr. 9-AGR disponibil în Ghișeul unic de raportare electronică

Biroul Național de Statistică anunță că începând cu 1 decembrie 2021, formularul statistic nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici și naturali” este disponibil și în Ghișeul unic de raportare electronică www.raportare.gov.md.

382
Culegerea statistică „Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2021, plasată pe pagina web

Culegerea statistică „Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2021, plasată pe pagina web

„Balanța energetică a Republicii Moldova” reprezintă o culegere statistică amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie, distribuţia şi consumurile energetice finale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în perioada anilor 2015-2020.

246
Raportul analitic „Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii", ediţia 2021, plasată pe pagina web

Raportul analitic „Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii", ediţia 2021, plasată pe pagina web

Raportul conține informații statistice privind caracteristicile generale ale gospodăriilor cu copii în funcție de mediul de reședință, numărul de copii, tipul gospodăriei, quintile, prezența migranților în gospodării, nivelul de sărăcie și bunăstare a acestora.

310
Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022

Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022

La data de 26 noiembrie a avut loc cea de-a 3-a ședință din acest an a Consiliului Național pentru Statistică (CNS), membrii căruia sunt reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei, mediului academic, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, patronatelor și societății civile.

257
Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi

Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi

La data de 23 noiembrie curent, în cadrul unei sesiuni online, au fost prezentate rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi, implementată și desfășurată de către Biroul Național de Statistică (BNS) în perioada octombrie-noiembrie 2021.

398
Statistica educației evaluată de experți Eurostat

Statistica educației evaluată de experți Eurostat

Producerea și diseminarea statisticii educației a fost evaluată de către un grup de experți ai Eurostat - oficiul de statistică al Uniunii Europene. Misiunea de evaluare sectorială a experților Gaetano Ferrieri și Irja Blomqvist s-a desfășurat în perioada 22-25 noiembrie curent.

311
FAO oferă suport Biroului Național de Statistică în domeniul statisticii agriculturii

FAO oferă suport Biroului Național de Statistică în domeniul statisticii agriculturii

Biroul Național de Statistică beneficiază de asistență din partea Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO). Misiunea de lucru a expertului internațional FAO, Vasile Petre, s-a desfășurat în perioada 15-19 noiembrie la BNS și a avut drept scop acordarea consultanței în vederea efectuării calculelor tipologiei exploatațiilor agricole.

238
Biroul Naţional de Statistică a publicat setul de infografice cu tematica „Copiii Moldovei în anul 2020”

Biroul Naţional de Statistică a publicat setul de infografice cu tematica „Copiii Moldovei în anul 2020”

Infograficele prezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici din domeniile demografie, educaţie, familie, infracţionalitate juvenilă, protecţie socială, sănătate, cultură şi sport.

262
Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Biroul Naţional de Statistică anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul BNS.

227
Consultare publică a Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice

Consultare publică a Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice

Biroul Național de Statistică anunță inițierea consultărilor publice a proiectului Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice.

321
BNS și partenerii naționali implementează treptat metodologia Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)

BNS și partenerii naționali implementează treptat metodologia Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)

În perioada 25-26 octombrie curent, Biroul Național de Statistică a organizat un atelier online cu privire la perspectivele implementării metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS) în Republica Moldova.

251
Ședința inițială a Grupului coordonator și Grupului tehnic pentru elaborarea proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2022-2030

Ședința inițială a Grupului coordonator și Grupului tehnic pentru elaborarea proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2022-2030

Reprezentanți ai ministerelor, altor autorități administrative centrale, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, agențiilor Organizației Națiunilor Unite, Delegației Uniunii Europene – membri ai Grupului coordonator și Grupului tehnic pentru elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național 2022-2030, s-au întrunit în ședința comună, în regim online, la data de 29 octombrie curent.

403
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Biroul Naţional de Statistică anunță lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

269
Limba engleză, studiată de către funcționari ai BNS în scopul îmbunătățirii competențelor profesionale

Limba engleză, studiată de către funcționari ai BNS în scopul îmbunătățirii competențelor profesionale

Mai mulți angajați ai Biroului Național de Statistică au avut ocazia să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile de comunicare în limba engleză, grație unui curs de limba engleză organizat în cadrul proiectului „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.

436
(Interviu) Oleg Cara: „Aplicarea metodei moderne de colectare a informației CAPI aduce mai multe beneficii, printre care reducerea termenelor de introducere, prelucrarea datelor în termen mai rapid și reducerea considerabilă a costurilor.”

(Interviu) Oleg Cara: „Aplicarea metodei moderne de colectare a informației CAPI aduce mai multe beneficii, printre care reducerea termenelor de introducere, prelucrarea datelor în termen mai rapid și reducerea considerabilă a costurilor.”

Metoda CAPI e o alternativă modernă a colectării tradiționale de date statistice pe suport de hârtie, unde operatorii de interviu utilizează dispozitivele portabile electronice, de exemplu, tabletele pentru pilotarea acestei metode noi de colectare a datelor în gospodării, și anume pentru ancheta forței de muncă.

271
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Biroul Naţional de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

190
Importanța utilizării datelor geospațiale și instrumentelor Sistemului Informațional Geograficpentru producerea și diseminarea statisticilor oficiale abordată în cadrul unui eveniment online

Importanța utilizării datelor geospațiale și instrumentelor Sistemului Informațional Geograficpentru producerea și diseminarea statisticilor oficiale abordată în cadrul unui eveniment online

Biroul Național de Statistică a organizat la data de 22 octombrie, un eveniment dedicat utilizării datelor geospațiale și a instrumentelor Sistemului Informațional Geografic pentru producerea și diseminarea statisticilor oficiale. Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei profesionale a Statisticianului în Republica Moldova, marcată anual la 20 octombrie.

283
Statisticile oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova vor fi evaluate de către experții PNUD, care vor veni cu recomandări pentru îmbunătățirea acestora

Statisticile oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova vor fi evaluate de către experții PNUD, care vor veni cu recomandări pentru îmbunătățirea acestora

Biroul Naţional de Statistică, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și cu suportul financiar al Suediei, a lansat activitatea de evaluare sectorială a statisticilor oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova din perspectiva alinierii la standardele europene și ale Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), planificată pentru perioada octombrie 2021-ianuarie2022.

211
Experiența INS România privind elaborarea metodologiei de calcul a Indicelui costurilor în construcții prezentată în cadrul unui seminar organizat de BNS

Experiența INS România privind elaborarea metodologiei de calcul a Indicelui costurilor în construcții prezentată în cadrul unui seminar organizat de BNS

Mai mulți statisticieni din cadrul Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și Institutului Național de Statistică al României s-au întrunit în cadrul unui seminar online pentru a discuta aspecte privind elaborarea și aplicarea metodologiei de calcul a Indicelui costurilor în construcții în practica statistică. Seminarul online a avut loc în perioada 21-22 octombrie curent.

295
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY