Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2021, plasată pe pagina web

Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2021, plasată pe pagina web

Culegerea cuprinde informaţia care caracterizează existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea mediului în Republica Moldova. Conţine date privind existența și utilizarea fondului funciar, resurselor acvatice, energetice și substanțelor naturale utile, protecţia aerului atmosferic, schimbarea climei, biodiversitatea, formarea şi utilizarea deşeurilor, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice, etc.

319
Publicaţia statistică „Conturi Naţionale 2020 și Conturi Regionale 2019", ediția 2021, plasată pe pagina web

Publicaţia statistică „Conturi Naţionale 2020 și Conturi Regionale 2019", ediția 2021, plasată pe pagina web

Conturile naționale sunt elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008. Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2020 și de asemenea datele privind Produsul Intern Brut Regional pentru anul 2019.

332
BNS continuă să avanseze în implementarea treptată a metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)

BNS continuă să avanseze în implementarea treptată a metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)

Pe 20-21 decembrie curent, Biroul Național de Statistică a organizat un atelier de lucru online al expertului Uniunii Europene (UE) cu privire la pregătirea implementării metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS) în Republica Moldova. În cadrul atelierului, reprezentanții BNS au prezentat activitățile realizate pe parcursul anului 2021, inclusiv schemele de protecție socială identificate la nivel național, precum și provocările întâmpinate la compilarea datelor în conformitate cu metodologia SESPROS.

385
Procesul de estimare a numărului populației cu reședința obișnuită la nivel teritorial discutat cu comunitatea experților

Procesul de estimare a numărului populației cu reședința obișnuită la nivel teritorial discutat cu comunitatea experților

La data de 28 decembrie 2021, Biroul Național de Statistică a invitat experții naționali în domeniul demografiei, sociologiei și statisticii din mediul academic și sectorul asociativ, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, furnizori de date și elaboratori de politici în domeniul populației și migrației, la o discuție în format online privind procesul de estimare a numărului populației cu reședința obișnuită la nivel teritorial, pentru perioada 2014-2021 (pentru anul 2021 - date provizorii).

257
BNS a prezentat proiectul noului chestionar care vizează utilizarea TIC în întreprinderi

BNS a prezentat proiectul noului chestionar care vizează utilizarea TIC în întreprinderi

Biroul Național de Statistică a prezentat utilizatorilor interesați proiectul noului chestionar care vizează utilizarea TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) în întreprinderi, în conformitate cu cerințele Eurostat - organul de statistică al Uniunii Europene. În cadrul acestei activități, BNS a fost asistat de experta internațională, Virginia Balea, de la Institutul Național de Statistică, din România.

318
Domeniul statistic „Comerț interior și servicii” a fost actualizat cu date privind indicii valorici ai cifrei de afaceri din comerț și servicii

Domeniul statistic „Comerț interior și servicii” a fost actualizat cu date privind indicii valorici ai cifrei de afaceri din comerț și servicii

Biroul Național de Statistică informează că domeniul statistic „Comerțul interior de bunuri și servicii” a fost actualizat cu noi tabele în format Excel ce vizează indicii valorici ai cifrei de afaceri din comerț și servicii pentru anii 2020-2021.

301
Publicaţia statistică „Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi", ediția 2021, plasată pe pagina web

Publicaţia statistică „Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi", ediția 2021, plasată pe pagina web

Publicația este elaborată în baza rezultatelor cercetării structurale în întreprinderi şi prezintă principalii indicatori ai activității înteprinderilor din Republica Moldova în anul 2020 pe tipuri de activitate, forme de proprietate, clase de mărimi, profil regional ș.a.

276
„Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2021, plasat pe pagina web

„Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2021, plasat pe pagina web

Anuarul cuprinde date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2020, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori. Datele pe unii indicatori sunt rectificate în comparaţie cu cele editate anterior, iar pentru anul 2020 la o serie de indicatori sunt provizorii şi în ediţiile ulterioare pot fi rectificate. Indicatorii relativi raportați la numărul populației au fost revizuiți în baza populației cu reședință obișnuită.

276
Publicaţia trimestrială „Buletin statistic în ianuarie-septembrie 2021" plasată pe pagina web

Publicaţia trimestrială „Buletin statistic în ianuarie-septembrie 2021" plasată pe pagina web

Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

216
Anunț de angajare

Anunț de angajare

Biroul Național de Statistică anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de operator de interviu.

189
Anuarul statistic „Chişinău în cifre", ediţia 2021, plasat pe pagina web

Anuarul statistic „Chişinău în cifre", ediţia 2021, plasat pe pagina web

Anuarul statistic „Chişinău în cifre” este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizând starea demografică, socială şi economică a municipiului. Actuala ediţie este structurată în 16 capitole, care cuprind informaţii din diverse domenii de activitate: date generale, populaţie, forța de muncă, veniturile și cheltuielile populației, învăţământ, cultură şi sport, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, locuinţe şi utilităţi publice, protecţia mediului înconjurător, justiţie.

294
Schimb de experiență între Biroul Național de Statistică și Comisia Electorală Centrală privind îmbunătățirea capacităților de gestionare a resurselor umane la pregătirea următorului recensământ al populației și locuințelor

Schimb de experiență între Biroul Național de Statistică și Comisia Electorală Centrală privind îmbunătățirea capacităților de gestionare a resurselor umane la pregătirea următorului recensământ al populației și locuințelor

La data de 16 decembrie curent, conducerea Biroului Național de Statistică și cea a Comisiei Electorale Centrale au avut o întrevedere, în cadrul căreia au făcut un schimb reciproc de bune practici și experiențe în vederea organizării recensămintelor și a alegerilor în Republica Moldova.

229
Date statistice noi privind tipologia și dimensiunea economică a exploatațiilor agricole, plasate pe pagina web

Date statistice noi privind tipologia și dimensiunea economică a exploatațiilor agricole, plasate pe pagina web

Biroul National de Statistică informează despre plasarea pe site a datelor statistice privind „Tipologia și dimensiunea economică a exploatațiilor agricole” pentru anul 2020.

291
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Biroul Naţional de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

265
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Biroul Naţional de Statistică anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul BNS.

226
Grupul Tehnic pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a SSN 2022-2030 s-a reunit pentru a discuta obiectivele și direcțiile prioritare

Grupul Tehnic pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a SSN 2022-2030 s-a reunit pentru a discuta obiectivele și direcțiile prioritare

Membrii Grupului Tehnic (GT) pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național (SNN) pentru perioada 2022-2030, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor, altor autorități administrative centrale și locale, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, mediului academic, agențiilor ONU, Delegației UE ș.a., s-au întâlnit într-o nouă ședință pe data de 14 decembrie 2021.

324
Directorul general al BNS, Oleg Cara, a avut o întrevedere cu E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința la București, România

Directorul general al BNS, Oleg Cara, a avut o întrevedere cu E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința la București, România

Directorul general al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, Oleg Cara, a avut o întrevedere la data de 8 decembrie curent, cu E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința în București, România, aflat într-o vizită la Chișinău. La ședință a participat de asemenea Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA.

299
Suportul Biroului Național de Statistică în realizarea studiului „Generații și Gen”, implementat de către UNFPA în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru prima dată în Republica Moldova

Suportul Biroului Național de Statistică în realizarea studiului „Generații și Gen”, implementat de către UNFPA în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru prima dată în Republica Moldova

La data de 8 decembrie curent, directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a participat la conferința de prezentare a rezultatelor studiului „Generații și Gen” (GGS), lansat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

291
Pentru anul de raportare 2021, BNS va aplica un chestionar actualizat pentru ancheta structurală anuală

Pentru anul de raportare 2021, BNS va aplica un chestionar actualizat pentru ancheta structurală anuală

Biroul Național de Statistică (BNS) a finalizat revizuirea chestionarului anchetei structurale anuale (ASA), în conformitate cu cele mai recente cerințe europene privind statistica structurală a întreprinderilor. Expertul Peter Bøegh Nielsen, de la Institutul Național de Statistică din Danemarca a oferit asistență și expertiză BNS-ului în actualizarea chestionarului, care va fi pus în funcțiune pentru anul de raportare 2021.

360
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2021" plasată pe pagina web

Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2021" plasată pe pagina web

Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

194
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY