Recensământul Populației și al Locuințelor runda 2020: Primele consultări publice privind variabilele pentru recensământ

Recensământul Populației și al Locuințelor runda 2020: Primele consultări publice privind variabilele pentru recensământ

Astfel, în perioada 22-23 decembrie curent, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, locale și a altor instituții, mediului academic, societății civile și partenerilor de dezvoltare s-au întrunit în cadrul meselor rotunde, pentru a discuta și a oferi recomandări cu privire la lista variabilelor pentru recensământ și criteriile de selectare a acestora, fiind luată în considerare experiența recensămintelor anterioare și recomandările internaționale din domeniu.

3014
Anuarul statistic „Chişinău în cifre", ediţia 2022, plasat pe pagina web

Anuarul statistic „Chişinău în cifre", ediţia 2022, plasat pe pagina web

Anuarul statistic „Chişinău în cifre” este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizând starea demografică, socială şi economică a municipiului. Actuala ediţie este structurată în 15 capitole, care cuprind informaţii din diverse domenii de activitate: date generale, populaţie, forța de muncă, veniturile și cheltuielile populației, învăţământ, cultură şi sport, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, locuinţe şi utilităţi publice, protecţia mediului înconjurător, justiţie.

2887
Publicaţia statistică „Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi”, ediția 2022, plasată pe pagina web

Publicaţia statistică „Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi”, ediția 2022, plasată pe pagina web

Publicația este elaborată în baza rezultatelor cercetării structurale în întreprinderi şi prezintă principalii indicatori ai activității înteprinderilor din Republica Moldova în anul 2021 pe tipuri de activitate, forme de proprietate, clase de mărimi, profil regional ș.a.

2014
„Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2022, plasat pe pagina web

„Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2022, plasat pe pagina web

Anuarul cuprinde date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2021, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori. Datele pe unii indicatori sunt rectificate în comparaţie cu cele editate anterior, iar pentru anul 2021 la o serie de indicatori sunt provizorii şi în ediţiile ulterioare pot fi rectificate. Indicatorii relativi raportați la numărul populației au fost revizuiți în baza populației cu reședință obișnuită.

2170
Biroul Național de Statistică a fost certificat în conformitate cu standardele ISO/IEC 27 001:2013 privind securitatea și ISO/IEC 27701:2019  privind protecția datelor cu caracter personal

Biroul Național de Statistică a fost certificat în conformitate cu standardele ISO/IEC 27 001:2013 privind securitatea și ISO/IEC 27701:2019  privind protecția datelor cu caracter personal

Biroul Național de Statistică a obținut certificatele de conformitate corespunzător standardelor ISO/IEC 27001:2013 privind securitatea informației și ISO/IEC 27701:2019 privind protecția datelor cu caracter personal/confidențiale.

1291
Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2022, plasată pe pagina web

Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2022, plasată pe pagina web

Culegerea cuprinde informaţia care caracterizează existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea mediului în Republica Moldova. Conţine date privind existența și utilizarea fondului funciar, resurselor acvatice, energetice și substanțelor naturale utile, protecţia aerului atmosferic, schimbarea climei, biodiversitatea, formarea şi utilizarea deşeurilor, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice, etc.

701
Publicaţia „Statistica teritorială”, ediția 2022, a fost plasată pe pagina web

Publicaţia „Statistica teritorială”, ediția 2022, a fost plasată pe pagina web

Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, prețuri, locuinţe, educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială, cultură și sport, turism, infracțiuni, Produsul Intern Brut Regional, industrie, agricultură, investiții în active imobilizate și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, antreprenoriat.

955
O delegație a Ministerului Agriculturii din Uzbekistan - în vizită de lucru la Biroul Național de Statistică

O delegație a Ministerului Agriculturii din Uzbekistan - în vizită de lucru la Biroul Național de Statistică

Astăzi, 15 decembrie curent, Biroul Național de Statistică a primit delegația Ministerului Agriculturii din Uzbekistan, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 12-16 decembrie, pentru un schimb de experiență și preluarea bunelor practici în elaborarea și implementarea politicilor publice din domeniul agriculturii și industriei alimentare.

708
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2022" plasată pe pagina web

Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2022" plasată pe pagina web

Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

1166
Modificări în legislația națională din domeniul statisticii, conforme standardelor și bunelor practici ale UE

Modificări în legislația națională din domeniul statisticii, conforme standardelor și bunelor practici ale UE

La data de 8 decembrie curent, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în a doua lectură Legea privind modificarea unor acte normative, elaborată de către Biroul Național de Statistică (BNS) în vederea eficientizării activității statisticii oficiale.

1130
ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Biroul Național de Statistică anunță despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

1024
Aspecte privind pregătirea Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2024 discutate cu experți internaționali

Aspecte privind pregătirea Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2024 discutate cu experți internaționali

Biroul Național de Statistică, își intensifică activitatea în vederea pregătirii Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) care este planificat pentru anul 2024. Pregătirea RPL este susținută prin acordarea asistenței tehnice oferite de Delegației Uniunii Europene, în cadrul căreia, în perioada 5-9 decembrie curent, este organizată o misiune a experților internaționali în domeniul RPL.

1276
Proiectele Programului de lucrări statistice 2023 și a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2023-2030, examinate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Statistică

Proiectele Programului de lucrări statistice 2023 și a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2023-2030, examinate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Statistică

Membrii Consiliului Național de Statistică s-au întrunit la data de 2 decembrie curent într-o ședință ordinară pentru a examina mai multe subiecte ce vizează, în principal, activitatea statistică desfășurată de către Biroul Național de Statistică în comun cu alți producători de statistici oficiale în ceea ce privește producerea statisticilor oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informațiile necesare.

1413
Culegerea statistică „Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2022, plasată pe pagina web

Culegerea statistică „Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2022, plasată pe pagina web

„Balanța energetică a Republicii Moldova” reprezintă o culegere statistică amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie, distribuţia şi consumurile energetice finale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în perioada anilor 2016-2021.

1610
Biroul Național de Statistică își consolidează capacitățile în vederea măsurării statistice a muncii casnice și de îngrijire neplătite

Biroul Național de Statistică își consolidează capacitățile în vederea măsurării statistice a muncii casnice și de îngrijire neplătite

În vederea realizării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 și asigurării monitorizării și evaluării procesului de implementare a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 5 „​​​​​​​Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor”, Biroul Național de Statistică își fortifică capacitățile în ceea ce privește elaborarea indicatorilor ODD cu referință la munca casnică și de îngrijire neplătită. În acest context, BNS găzduiește în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie anul curent, misiunea experților Departamentului de Statistică al Organizației Internaționale a Muncii.

1122
Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării statistice „Consumul de energie în gospodăriile casnice”

Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării statistice „Consumul de energie în gospodăriile casnice”

Astăzi, 24 noiembrie curent, în cadrul unui eveniment public online, Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării privind „Consumul de energie în gospodăriile casnice” pentru anul 2021, desfășurată în perioada 1 aprilie 2021 – 1 aprilie 2022.

1757
Biroul Național de Statistică a lansat publicația „Consumul de energie în gospodăriile casnice"

Biroul Național de Statistică a lansat publicația „Consumul de energie în gospodăriile casnice"

Publicația „Consumul de energie în gospodăriile casnice" prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării „Consumul de energie în gospodăriile casnice” desfășurată în anul 2022, pentru anul de referință 2021, pe un eșantion reprezentativ la nivel național.

1386
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Biroul Național de Statistică anunță candidaţii admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante

1354
ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Biroul Național de Statistică anunță despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

996
Biroul Național de Statistică preia bunele practici ale României și ale altor state europene privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor

Biroul Național de Statistică preia bunele practici ale României și ale altor state europene privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor

O delegație a Biroului Național de Statistică, condusă de directorul general, Oleg Cara, a participat la conferința internațională cu tematica „Schimb de bune practici privind recensământul populației la nivel UE, în context internațional”, organizată de Institutul Național de Statistică din România în perioada 17-18 noiembrie anul curent.

1273
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY