Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2010

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2908,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,7%, salariul real rămânând practic la nivelul anului trecut (100,5%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut cu 8,0%, în sectorul real al economiei – 3125,1 lei şi s-a majorat cu 7,5 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

În luna septembrie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2993,2 lei. Comparativ cu luna septembrie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 9,2%, salariul real – cu 1,1%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2544,2 lei, şi a crescut cu 7,0% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu a înregistrat 3245,8 lei, fiind în creştere cu 10,1% faţă de luna septembrie 2009.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)

Genurile de activitate

Ianuarie-septembrie 2010

Inclusiv:
septembrie 2010

Ianuarie-septembrie 2010 faţă de ianuarie-septembrie 2009, %

Septembrie 2010 faţă de septembrie 2009, %

 Total

2908,8

2993,2

107,7

109,2

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

1508,1

1839,0

110,0

113,4

Piscicultura

1495,3

1793,0

102,3

129,2

Industrie:

3337,5

3537,1

106,5

109,7

industria extractivă

3233,7

3557,2

95,3

94,0

industria prelucrătoare

2985,1

3146,3

107,2

110,5

energie electrică şi termică, gaze şi apă

4780,4

5159,9

104,6

108,7

Construcţii

3065,4

3533,7

101,0

106,0

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2673,1

2834,8

106,8

111,2

Hoteluri şi restaurante

2387,2

2468,1

110,0

113,9

Transporturi şi comunicaţii

3885,9

3884,8

106,3

106,6

Activităţi financiare

6144,5

5610,7

109,2

112,5

Tranzacţii imobiliare

3721,2

3989,0

107,3

113,3

Administraţie publică

3150,0

3149,3

99,2

102,5

Învăţămînt

2355,0

2371,1

115,0

110,7

Sănătate şi asistenţă socială

2814,3

2721,9

106,8

104,5

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2303,4

2398,9

103,1

104,8

activităţi recreative, culturale şi sportive

2046,2

2094,8

103,0

104,5

Note:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.

Persoană de contact:

Elena Vâtcărău
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99, 24 16 52


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER