Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi, edițiile 2008-2022

ASA_2020.pngPublicația este elaborată în baza rezultatelor cercetării structurale în întreprinderi şi prezintă principalii indicatori ai activității înteprinderilor din Republica Moldova în anul 2021 pe tipuri de activitate, forme de proprietate, clase de mărimi, profil regional ș.a.

Cercetarea Ancheta Structurală Anuală (ASA) cuprinde următoarele activități economice: industria extractivă și prelucrătoare; energie electrică și termică, gaze și apă; construcții; comerț; transport; activități de cazare și alimentație publică; informaţii şi comunicaţii; alte servicii de piață. Nu sunt incluse agricultura, administrația publică, activitățile financiare şi serviciile predominant necomerciale (învățământ, sănătate şi asistență socială).

În limbile română, rusă şi  engleză
Format A4, 64 pagini

Versiuni electronice


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER