RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 24.05.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
19.05.2014
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 20141

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 106,3%. În luna martie 2014 faţă de martie 2013 acest indice a marcat 99,3%.

Industria extractivă în ianuarie-martie 2014 comparativ cu ianuarie-martie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 15,8%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-martie 2014 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 12,4%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 8,4%.

În ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 20,5% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,7%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 3,9 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 1,6%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 16,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 13,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 11,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 7,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 6,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: fabricarea vinurilor din struguri – cu 25,2% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 2,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%).fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 3,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,02%).

În ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – de 3,2 ori; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 40,4%; fabricarea produselor textile – cu 26,4%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 22,9%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 18,2%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice– cu 14,6%; fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 8,1%, fabricarea de mobilă – cu 3,6%.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-martie 2013 la activităţile: fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 38,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea produselor de tutun – cu 20,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie, harnasamentelor şi încaltamintei; prepararea şi vopsirea blanurilor – cu 11,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 7,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%).

În ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 7,0% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 2,1%). Micşorarea în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea indicelui producţiei industriale în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 8,7% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 6,2%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-martie 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

martie 2014 faţă de martie 2013

ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013

Industria – total

99,3

106,3

100,0

+6,3

Industria extractivă

130,0

115,8

2,4

+0,2

Industria prelucrătoare

110,3

112,4

80,8

+8,4

Industria alimentară

115,9

120,5

23,9

+3,7

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

115,6

113,4

4,2

+0,5

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

109,0

116,5

0,4

+0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

72,7

100,6

3,0

+0,0

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

363,3

394,0

2,3

+1,6

fabricarea produselor lactate

102,3

107,3

3,4

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

86,0

96,2

0,7

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

96,7

96,8

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

96,9

97,2

3,4

-0,1

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

140,4

107,4

0,2

+0,0

fabricarea altor produse alimentare

123,9

138,2

4,1

+0,6

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

125,3

106,1

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

86,3

89,2

8,8

-0,8

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

77,3

101,9

1,9

+0,0

fabricarea vinurilor din struguri

81,0

74,8

4,7

-1,0

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

100,3

111,8

0,8

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

74,4

79,7

1,5

-0,2

Fabricarea produselor textile

109,8

126,4

3,9

+1,2

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

116,4

118,2

7,4

+1,3

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

81,8

88,7

2,1

-0,3

fabricarea încălţămintei

72,0

87,7

1,4

-0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

160,0

140,4

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

110,4

103,6

0,6

+0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

132,8

122,9

1,5

+0,2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

122,0

114,6

0,8

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

106,0

104,2

2,9

+0,1

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

103,9

108,1

7,9

+0,5

Industria metalurgică

127,2

99,4

0,9

-0,0

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

110,6

107,1

2,0

+0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

231,5

316,3

3,0

+1,9

Fabricarea echipamentelor electrice

97,4

93,0

3,7

-0,3

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

100,3

61,3

1,9

-0,8

Fabricarea de mobilă

100,5

103,6

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

66,6

93,0

14,5

-2,1

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

70,0

93,8

11,0

-1,3

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

58,3

91,3

3,5

-0,8

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 99,3%, regiunea Nord −128,5%, regiunea Centru – 114,8%, regiunea Sud – 92,0% şi UTA Găgăuzia – 102,7%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
28663 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran