RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
24.10.2008
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20081


Biroul Naţional de Statistică relatează că în ianuarie-septembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 21776,92 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2007 a constituit 102,8% în preţuri comparabile3. În luna septembrie curent faţă de septembrie 2007 acest indice a marcat 103,0%.

Majorarea producţiei în ansamblu a fost motivată, în special, de creşterea producţiei în întreprinderile din industria alimentară şi a băuturilor (cu 7,4%) şi din sectorul energetic (cu 6,4%), care deţin ponderi de 38,6% şi 10,3%. Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea vinului – cu 43,8% (deţinînd ponderea de 8,5% a motivat creşterea cu 2,7%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 37,1% (deţinînd ponderea de 2,7% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea produselor lactate – cu 7,4% (deţinînd ponderea de 5,1% a motivat creşterea cu 0,4%); aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 15,1% (deţinînd ponderea de 2,8% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 3,5% (deţinînd ponderea de 7,5% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 9,7% (deţinînd ponderea de 3,6% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 8,4% (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea cu 0,3%); industria extractivă – cu 8,6% (deţinînd ponderea de 1,9% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 5,6% (deţinînd ponderea de 3,1% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia de mobilier – cu 17,5% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 15,4% (deţinînd ponderea de 1,7% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 10,4% (deţinînd ponderea de 1,2% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au mai înregistrat la întreprinderile cu genul principal de activitate: industria metalurgică (cu 31,9%); tăbăcirea şi prepararea pieilor (cu 27,2%); fabricarea maşinilor-unelte (cu 19,1%); fabricarea cimentului, varului şi ipsosului (cu 14,4%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 12,6%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 12,2%); tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (cu 5,5%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 3,4%); fabricarea încălţămintei (cu 2,3%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea producţiei la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 12,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 15,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 22,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea berii – cu 18,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor – cu 9,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor de tutun – cu 15,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment – cu 15,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 8,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%) etc.

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale,
în preţuri curente,
mil. lei

Indicii valorii producţiei în ianuarie-septembrie 2008 faţă de ianuarie-septembrie 2007
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2008, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a creşterii (descreşterii) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ianuarie-septembrie 2007 faţă de ianuarie-septembrie 2006,
în preţuri comparabile4,%

Industria – total

21776,92

102,8

100,0

+2,8

100,6

Industria extractivă

376,6

108,6

1,9

+0,2

104,8

Industria prelucrătoare

13972,3

102,2

87,8

+2,0

100,8

din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

6887,4

107,4

38,6

+2,7

94,7

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

709,6

108,4

3,4

+0,3

127,4

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

701,4

84,7

4,4

-0,8

109,7

fabricarea produselor lactate

928,3

107,4

5,1

+0,4

101,6

fabricarea produselor de morărit

65,5

104,8

0,3

+0,0

188,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

19,2

84,2

0,1

-0,0

101,8

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

644,6

109,7

3,6

+0,3

107,8

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

300,4

115,4

1,7

+0,2

115,6

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

376,8

137,1

2,7

+0,8

63,7

fabricarea vinului

1407,8

143,8

8,5

+2,7

61,1

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

241,0

83,0

1,2

-0,2

137,3

Fabricarea produselor de tutun

240,8

84,4

1,4

-0,3

90,5

Fabricarea produselor textile

464,1

93,3

2,9

-0,2

113,7

din ele

covoare şi preşuri

343,6

95,7

2,0

-0,1

102,5

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

481,9

87,4

9,5

-1,4

92,3

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

28,4

127,2

0,2

+0,1

108,5

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

47,5

102,4

0,9

+0,0

108,1

Fabricarea încălţămintei

139,3

102,3

2,9

+0,1

105,5

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

17,3

103,4

0,2

+0,0

84,7

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

302,4

77,6

2,0

-0,6

117,5

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

154,6

96,9

1,0

-0,0

105,1

Industria chimică

299,2

110,9

1,4

+0,1

108,4

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

74,5

112,6

0,4

+0,0

119,3

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

527,2

105,6

3,1

+0,2

108,9

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

2526,5

102,4

13,2

+0,3

113,0

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

572,3

91,1

3,0

-0,3

101,7

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

134,7

104,9

0,8

+0,0

96,4

elementelor din beton, ipsos şi ciment

350,7

84,7

1,8

-0,3

99,5

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

27,2

105,5

0,2

+0,0

192,1

Industria metalurgică

80,9

131,9

0,5

+0,1

83,5

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

288,1

97,7

1,6

-0,0

118,8

Fabricarea de maşini şi echipamente

275,2

91,8

1,5

-0,1

93,4

din care:

fabricarea de maşini agricole

103,9

80,7

0,5

-0,1

101,0

fabricarea maşinilor-unelte

21,6

119,1

0,1

+0,0

104,5

fabricarea aparatelor de uz casnic

25,3

83,1

0,1

-0,0

80,6

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

218,8

110,4

1,2

+0,1

192,5

Producţia de mobilier

256,5

117,5

1,5

+0,2

109,9

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1919,3

106,4

10,3

+0,6

97,3

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1494,3

103,5

7,5

+0,3

101,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

425,0

115,1

2,8

+0,4

80,4

1.  Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender

2.  Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale

3.  În preţurile medii ale anului 2007

4. În preţurile medii ale anului 2006

Persoană de contact: Valentina Comarniţchi – şef de direcţie, statistica industriei energeticii şi construcţiilor, tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44178 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran