RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2008
26.01.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 20081

Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada ianuarie-decembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 29654,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2007 a constituit 100,7% în preţuri comparabile3. În luna decembrie curent faţă de decembrie 2007 acest indice a marcat 95,5%.

Majorarea producţiei în ansamblu a fost motivată de creşterea producţiei în întreprinderile din industria alimentară şi a băuturilor (cu 10,4%), care, deţinînd ponderea de 43,1% în volumul total de producţie a contribuit la creşterea acesteia cu 4,1%. La majorarea volumului producţiei industriale au contribuit mai semnificativ întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea vinului – cu 26,0% (deţinînd ponderea de 9,6% în total producţie industrială a motivat creşterea acesteia cu 2,0%); fabricarea zahărului – de 1,8 ori (deţinînd ponderea de 4,4% a motivat creşterea cu 2,0%); fabricarea produselor lactate – cu 6,0% (deţinînd ponderea de 4,6% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 7,1% (deţinînd ponderea de 3,5% a motivat creşterea cu 0,2%); industria chimică – cu 15,4% (deţinînd ponderea de 1,3% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 3,8% (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea cu 0,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 6,2% (deţinînd ponderea de 2,5% a motivat creşterea cu 0,1%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 7,9% (deţinînd ponderea de 1,9% a motivat creşterea cu 0,1%); producţia de mobilier – cu 8,0% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,1%); tăbăcirea şi prepararea pieilor – cu 33,0% (deţinînd ponderea de 0,2% a motivat creşterea cu 0,1%); industria metalurgică – cu 30,5% (deţinînd ponderea de 0,5% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul principal de activitate: fabricarea produselor de morărit (cu 24,7%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 12,2%); tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (cu 16,0%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 13,4%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 9,5%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea producţiei la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,5%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 29,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea berii – cu 18,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor de tutun – cu 15,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor textile – cu 8,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment – cu 12,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 13,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 2,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); sectorul energetic – cu 0,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%) etc.

 Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos: 

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente
mil. lei

Indicii valorii producţiei în ianuarie-decembrie 2008 faţă de ianuarie-decembrie 2007, în preţuri comparabile3%

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2008, în preţuri comparabile3
%

Gradul de influenţă a creşterii (descreşterii) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie
%

Informativ: ianuarie-decembrie 2007 faţă de ianuarie-decembrie 2006, în preţuri comparabile4
%

Industria – total

29654,62

100,7

100,0

+0,7

97,3

Industria extractivă

479,2

98,1

1,7

-0,0

103,6

Industria prelucrătoare

19286,9

100,9

87,7

+0,8

96,7

 din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

10297,9

110,4

43,1

+4,1

90,5

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

982,6

103,8

3,4

+0,1

123,9

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

958,4

99,4

4,7

-0,0

110,6

fabricarea produselor lactate

1166,7

106,0

4,6

+0,3

103,4

fabricarea produselor de morărit

76,1

124,7

0,3

+0,1

157,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

25,7

82,6

0,1

-0,0

102,4

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

883,2

107,1

3,5

+0,2

107,5

fabricarea zahărului

889,6

181,8

4,4

+2,0

49,6

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

463,1

107,9

1,9

+0,1

116,0

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

490,5

106,2

2,5

+0,1

78,0

fabricarea vinului

2163,3

126,0

9,6

+2,0

70,5

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

286,5

83,4

1,0

-0,2

129,5

Fabricarea produselor de tutun

329,8

84,2

1,4

-0,3

92,6

Fabricarea produselor textile

591,0

91,2

2,7

-0,3

109,5

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

635,5

85,1

8,7

-1,5

93,3

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

36,2

133,0

0,2

+0,1

140,5

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

59,3

100,9

0,8

+0,0

100,7

Fabricarea încălţămintei

175,8

97,7

2,5

-0,1

103,5

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

25,0

113,4

0,2

+0,0

55,5

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

389,5

70,7

1,8

-0,8

117,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

210,8

99,4

1,0

-0,0

104,8

Industria chimică

393,7

115,4

1,3

+0,2

104,7

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

103,3

109,5

0,4

+0,0

113,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

644,1

99,4

2,8

-0,0

104,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

3130,8

96,8

11,7

-0,4

109,0

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

775,0

97,4

2,9

-0,1

93,7

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

171,8

96,6

0,7

-0,0

98,6

elementelor din beton, ipsos şi ciment

464,6

87,5

1,7

-0,2

90,6

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

38,2

116,0

0,2

+0,0

155,9

Industria metalurgică

112,8

130,5

0,5

+0,1

82,3

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

396,2

94,1

1,5

-0,1

108,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

359,3

86,8

1,4

-0,2

97,5

din care:

fabricarea de maşini agricole

132,8

82,7

0,5

-0,1

99,6

fabricarea maşinilor-unelte

27,5

71,7

0,1

-0,0

101,9

fabricarea aparatelor de uz casnic

32,1

78,8

0,1

-0,0

106,1

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

275,7

104,2

1,1

+0,0

139,0

Producţia de mobilier

368,6

108,0

1,5

+0,1

104,9

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2816,2

99,4

10,5

-0,1

101,9

Producţia şi distribuţia energiei electrice

2216,1

99,6

7,6

-0,0

104,1

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

600,1

98,8

2,9

-0,0

92,9

1) Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender

2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale

3) În preţurile medii ale anului 2007

4) În preţurile medii ale anului 2006

>> Versiune pentru tipar (format .pdf)

Persoană de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37462 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran