RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2009
21.08.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20091

Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iulie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12432,82  mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2008 a constituit 75,3% în preţuri comparabile3 (în primele 6 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,1%). În luna iulie curent faţă de iulie 2008 acest indice a marcat 76,5%.

Scăderea producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 36,5%, industria prelucrătoare – cu 27,1%, sectorul energetic – cu 5,1%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,7%, 23,4% si 0,6%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu activităţi principale de industrie: fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 18,6% (ponderea în total producţie industrială constituie – 10,0%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 43,7% (ponderea – 9,6%); fabricarea vinului – cu 33,0% (ponderea – 6,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 22,4% (ponderea – 4,5%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 25,2% (ponderea – 3,0%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 36,6% (ponderea – 2,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 32,6% (ponderea – 2,4%); fabricarea încălţămintei – cu 51,6% (ponderea – 1,8%); producţia de mobilier – cu 28,1% (ponderea –1,5%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 45,3% (ponderea – 1,3%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 48,3% (ponderea 1,1%) etc.

În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,8 ori); producţia cărnii de pasăre (de 1,6 ori); pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată (cu 31,6%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 29,9%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 19,5%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 9,0%); fabricarea produselor de tutun (cu 8,1%); fabricarea crupelor (cu 5,9%) ş.a.

În luna iulie curent comparativ cu luna precedentă volumul producţiei industriale s-a diminuat cu 6,4%. Dacă în industria extractivă şi sectorul energetic volumul de producţie a crescut, respectiv, cu 56,8% şi 36,1%, concomitent, în industria alimentară şi a băuturilor – s-a micşorat cu 21,6%.

După ianuarie şi aprilie, cînd în sectorul vizat (industria alimentară şi a băuturilor) volumul producţiei s-a micşorat cu, respectiv, 63,4% şi 0,8%, iulie este a treia lună caracterizată prin diminuarea volumelor de producţie. Cele mai semnificative descreşteri au avut loc în activităţile: fabricarea produselor textile (minus 40,6%), producţia de articole din cauciuc şi din material plastic (minus 33,6%) şi producţia de aparatură şi instrumente medicale (minus 55,9%).

Ca urmare, în comparaţie cu luna iunie curent declinul s-a aprofundat în următoarele activităţi: fabricarea produselor lactate; fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete; fabricarea încălţămintei; fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice; produselor textile; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic;  producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice ş. a.

Totodată, în luna iulie s-a majorat volumul de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor (cu 9,1%), vinului (8,7%), apei minerală (cu 8,2%) ş. a. În rezultat, declinul s-a redus în activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; fabricarea băuturilor alcoolice distilate; fabricarea vinului; fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare; fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn; fabricarea hîrtiei şi cartonului; fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă; fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment; fabricarea de maşini şi echipamente; producţia de mobilier; producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică etc.

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară.

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-iul. 2009 faţă de ian.-iul. 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influ-enţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ian.-iul. 2008 faţă de ian.-iul. 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

12432,82

75,3

100,0

-24,7

103,6

Industria extractivă

170,9

63,5

1,6

-0,7

103,0

Industria prelucrătoare

7383,5

72,9

83,8

-23,4

103,2

Industria alimentară şi a băuturilor

3935,3

80,9

38,4

-6,8

109,1

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

534,7

77,6

4,5

-1,0

111,7

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

235,4

67,4

2,4

-0,9

93,0

fabricarea produselor lactate

646,6

94,5

5,9

-0,3

106,1

fabricarea produselor de morărit

40,5

78,8

0,6

-0,1

103,0

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

12,4

177,9

0,3

+0,1

81,7

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

447,5

94,3

4,0

-0,2

113,0

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

188,5

87,8

1,7

-0,2

116,0

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

8,5

96,6

0,1

-0,0

133,9

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

176,5

63,4

2,4

-1,0

140,7

fabricarea vinului

718,4

67,0

6,1

-2,3

152,3

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

136,4

91,6

1,4

-0,1

80,7

Fabricarea produselor de tutun

197,7

108,1

1,8

+0,1

79,2

Fabricarea produselor textile

205,7

63,0

2,2

-1,0

99,7

pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată

1,6

131,6

0,1

+0,0

148,9

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

371,0

81,4

10,0

-1,7

90,0

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

4,0

14,9

0,0

-0,2

172,5

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

30,3

64,0

0,8

-0,3

102,1

Fabricarea încălţămintei

68,5

48,4

1,8

-1,4

105,8

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

21,0

65,1

0,2

-0,1

113,3

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

129,9

54,7

1,3

-0,8

84,0

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

126,8

81,6

1,3

-0,2

100,9

Industria chimică

207,3

85,9

1,8

-0,2

114,7

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

56,4

67,2

0,4

-0,2

114,0

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

315,8

74,8

3,0

-0,8

89,6

fabricarea altor articole din material plastic

51,8

141,1

0,4

+0,1

113,2

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

964,8

56,3

9,6

-5,6

103,6

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

335,0

78,3

3,0

-0,6

85,4

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

56,8

70,2

0,6

-0,2

100,9

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

136,4

51,5

1,4

-1,0

90,9

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

10,2

47,9

0,1

-0,1

129,0

Industria metalurgică

60,7

84,4

0,6

-0,1

129,6

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

155,7

71,0

1,4

-0,4

89,9

Fabricarea de maşini şi echipamente

131,7

51,7

1,1

-0,8

100,8

fabricarea de maşini agricole

49,9

60,7

0,4

-0,2

84,1

fabricarea maşinilor-unelte

7,1

25,8

0,1

-0,1

119,3

fabricarea aparatelor de uz casnic

9,1

39,6

0,1

-0,1

108,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

110,5

119,5

4,5

+0,5

113,2

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

77,0

45,5

0,7

-0,6

127,6

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

178,7

71,9

1,6

-0,5

119,2

producţia de mobilier

173,0

71,9

1,5

-0,4

121,7

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1815,5

94,9

14,6

-0,6

106,8

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1469,5

94,6

11,2

-0,5

103,8

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

606,4

100,8

4,9

+0,0

103,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

346,1

96,1

3,4

-0,1

114,5

Persoană de contact:

Galina Pelin
Locţiitorul şeului direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 21 08 50

1  Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2  Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale
3  În preţurile medii ale anului precedent

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36012 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran