RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
22.12.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20101

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-noiembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 24299,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2009 a constituit 107,6% în preţuri comparabile3. În luna noiembrie curent în raport cu noiembrie 2009 acest indice a marcat la fel 107,6%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2009, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria prelucrătoare cu 8,6%, în cea extractivă – cu 6,0%, în sectorul energetic – cu 0,9%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 7,4%, 0,1% şi 0,1%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea zahărului – de 2,3 ori (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea pe total industrie cu 2,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,1% (deţinînd ponderea de 9,9% a motivat creşterea cu 1,0%); fabricarea produselor de tutun – cu 39,5% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea vinului – cu 8,4% (deţinînd ponderea de 7,2% a motivat creşterea cu 0,6%); fabricarea produselor lactate – cu 9,1% (deţinînd ponderea de 5,1% a motivat creşterea cu 0,5%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 5,1% (deţinînd ponderea de 5,1% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 10,3% (deţinînd ponderea de 2,8% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea încălţămintei – cu 18,2% (deţinînd ponderea de 2,0% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 21,1% (deţinînd ponderea de 1,3% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 21,9% (deţinînd ponderea de 0,8% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice – de 2 ori (deţinînd ponderea de 0,5% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 19,9% (deţinînd ponderea de 0,6% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 46,5%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 9,9%); industria metalurgică (cu 9,0%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie (cu 4,2%); producţia de mobilier (cu 2,7%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete (cu 2,5%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 18,1% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 6,4% (cauzînd reducerea cu 0,2%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 3,9% (cauzînd reducerea cu 0,2%); fabricarea produselor de morărit – cu 15,7% (cauzînd reducerea cu 0,1%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 25,2% (cauzînd reducerea cu 0,1%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 4,2% (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a
întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-noiembrie 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-noi. 2010 faţă de ian.-noi. 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ian.-noi. 2009 faţă de ian.-noi. 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

24299,62

107,6

100,0

+7,6

76,8

Industria extractivă

324,3

106,0

1,6

+0,1

67,8

Industria prelucrătoare

16214,1

108,6

86,1

+7,4

74,8

Industria alimentară şi a băuturilor

8874,5

109,1

40,4

+3,6

80,8

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

1072,7

105,1

5,1

+0,3

78,7

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

738,7

100,6

3,1

+0,0

67,0

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

815,4

87,0

3,3

-0,5

97,3

fabricarea produselor lactate

1165,1

109,1

5,1

+0,5

91,2

fabricarea produselor de morărit

85,0

84,3

0,3

-0,1

86,2

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

31,7

113,8

0,1

+0,0

150,3

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

747,2

102,5

3,6

+0,1

92,7

fabricarea zahărului

829,7

233,5

3,4

+2,1

38,8

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

420,2

104,2

1,8

+0,1

91,9

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

16,1

94,5

0,1

-0,0

96,0

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

439,0

110,3

2,8

+0,3

81,9

fabricarea vinului

1506,7

108,4

7,2

+0,6

78,7

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

200,5

102,7

1,0

+0,0

90,3

Fabricarea produselor de tutun

544,0

139,5

2,6

+0,8

107,9

Fabricarea produselor textile

440,5

100,6

2,2

+0,0

68,5

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

677,5

110,1

9,9

+1,0

86,9

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

269,1

117,2

2,9

+0,5

51,8

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

66,1

121,9

0,8

+0,2

68,7

fabricarea încălţămintei

202,9

118,2

2,0

+0,3

48,9

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

37,5

74,8

0,2

-0,1

60,2

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

262,7

97,5

1,5

-0,0

69,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

254,8

109,9

1,4

+0,1

77,4

Industria chimică

496,2

121,2

2,4

+0,4

89,0

fabricarea lacurilor şi vopselelor

261,1

121,1

1,3

+0,2

94,2

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

151,3

119,9

0,6

+0,1

72,2

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

550,2

95,8

2,5

-0,1

68,6

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1673,7

97,9

7,8

-0,2

59,4

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

519,4

93,6

2,4

-0,2

75,0

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

120,9

92,2

0,5

-0,0

83,1

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

329,0

104,3

1,6

+0,1

56,5

Industria metalurgică

156,3

109,0

0,7

+0,1

82,6

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

274,4

81,9

1,2

-0,3

64,7

Fabricarea de maşini şi echipamente

332,6

135,6

1,5

+0,4

55,8

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

102,3

196,6

0,5

+0,2

47,8

fabricarea de maşini agricole

74,0

99,6

0,3

-0,0

60,6

fabricarea aparatelor de uz casnic

25,4

146,5

0,1

+0,0

46,7

Producţia de maşini şi aparate electrice

180,4

96,1

4,1

-0,2

97,1

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

139,1

103,6

0,7

+0,0

44,0

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

378,6

103,7

1,9

+0,1

78,4

producţia de mobilier

351,4

102,7

1,8

+0,1

78,6

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2830,2

100,9

12,3

+0,1

96,6

Producţia şi distribuţia energiei electrice

2182,6

100,7

10,2

+0,1

95,6

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

647,6

101,6

2,1

+0,0

100,5

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual
3 În preţurile medii ale anului precedent

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55070 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran