RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
10.06.2015
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2014 a constituit 106,5%. În luna aprilie 2015 faţă de aprilie 2014 acest indice a marcat 102,1%.

Industria extractivă  în ianuarie-aprilie 2015 comparativ cu ianuarie-aprilie 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 3,1%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-aprilie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,2%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 4,4%.

În ianuarie-aprilie 2015 faţă de ianuarie-aprilie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 9,8% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 2,1%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 50,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 12,4% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 11,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase – cu 9,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 7,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 6,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 50,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,0%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 34,7% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 0,6%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 0,4%.

În ianuarie-aprilie 2015 faţă de ianuarie-aprilie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 74,2%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 31,9%; industria metalurgică – cu 20,7%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 14,6%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 11,9%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 10,8%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 7,5%; fabricarea de mobilă – cu 4,6%; fabricarea produselor textile – cu 2,3%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 0,8%.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-aprilie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 80,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 12,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 9,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 6,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%).

În ianuarie-aprilie 2015 faţă de ianuarie-aprilie 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 10,8% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 2,5%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 11,2% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice – cu 10,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-aprilie 2015

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

aprilie 2015 faţă de aprilie 2014

ianuarie-aprilie 2015 faţă de ianuarie-aprilie 2014

Industria – total

102,1

106,5

100,0

+6,5

Industria extractivă

93,9

103,1

3,0

+0,1

Industria prelucrătoare

98,8

106,2

79,4

+4,4

Industria alimentară

104,1

109,8

24,6

+2,1

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

96,9

99,6

5,4

-0,0

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

59,6

65,3

0,5

-0,2

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

142,6

150,3

3,6

+1,2

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

109,3

112,4

1,0

+0,3

fabricarea produselor lactate

111,3

106,8

3,5

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

108,2

105,4

0,6

+0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

104,8

107,8

5,2

+0,4

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

105,8

107,7

4,7

+0,3

fabricarea altor produse alimentare

88,5

126,1

4,3

+0,4

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

87,5

109,2

1,2

+0,1

fabricarea băuturilor

86,0

87,5

10,9

-1,1

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

55,8

49,6

2,1

-1,0

fabricarea vinurilor din struguri

86,4

99,4

5,5

-0,0

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

108,8

111,6

1,0

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

25,0

19,3

1,1

-0,6

Fabricarea produselor textile

110,1

102,3

3,2

+0,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

113,2

107,5

7,5

+0,6

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

99,5

110,8

1,6

+0,2

fabricarea încălţămintei

110,1

116,0

1,2

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

97,8

98,4

0,4

-0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

78,8

87,1

1,0

-0,1

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

80,4

90,2

1,4

-0,2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

98,2

111,9

1,0

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

110,2

114,6

2,9

+0,3

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

90,0

93,7

7,3

-0,4

Industria metalurgică

96,6

120,7

1,1

+0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

60,6

94,9

1,9

-0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

91,5

100,8

2,2

+0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

153,3

174,2

3,0

+2,8

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

60,7

131,9

2,0

+0,6

Fabricarea de mobilă

99,8

104,6

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

140,1

110,8

14,3

+2,5

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

124,9

110,6

11,0

+1,8

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

262,4

111,2

3,2

+0,7

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-aprilie 2015 faţă de ianuarie-aprilie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 104,7%, regiunea Nord −125,5%, regiunea Centru – 101,2%, regiunea Sud – 95,7% şi UTA Găgăuzia – 100,3%.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36349 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran